Arkiv 2008-2009


Arkiv 2010-2012


 


Sökes;
Specialistläkare som är villiga och tillgängliga att delta en halvdag för givande samtal om kompetensutveckling relaterat till läkemedel sökes, 14 och 19 februari 2013 (pdf)

2012-12-19


Psykiatrins kvalitetsregister går framåt
Glädjs åt att psykiatrin fått register som nu är uppe i certifieringsnivå 2, vilket gäller det  Rättspsykiatriska. Bra jobbat!
Det finns 4 nivåer; kandidat, 3, 2, 1. Vi har fått register som gått från kandidat till certifierningsnivå 3 och vi har fått nya kandidater. Detta lovar gott för våra möjligheter att visa vad vi gör på gruppnivå vad gäller medicinsk kvalitet och hur vi följer (eller avviker) evidensbaserade och väl underbyggdda behandlingsmetoder.
Detta kan sedan ligga till grund för verksamhetsutveckling och visa på utbildningsbehov.
2012-12-17


Socialstyrelsen tar över ansvaret för SK-kurser
Den 1 januari tar Socialstyrelsen över ansvaret för de statligt finansierade SK-kurserna som läkare går under sin ST. Kurserna har tidigare administrerats av Ipuls AB. Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen ska ta över ansvaret för kurserna.
2012-12-15


Jill Taube bloggar om Levnadsvaneprojektet
2012-12-13


KUL-projektet genomför en INSPIRATIONSDAG

Inbjudan till Dig som gärna undervisar/förmedlar kunskap till andra läkare (pdf)
18 januari 2013, Högberga Gård, Lindingö
Anmälan görs här
2012-12-12Under "Kunskapsdokument" hittar Du bl.a
Externa kollegiala revisioner
ETT UNDERLAG FÖR UTFÖRANDE AV GRANSKNINGAR INOM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD OCH RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD (pdf)

SKL
2012-12-03


Apropå! Psykiatrin i massmedierna
Med vind i seglen mot ljusnande horisont
Svar från SLUP
Debattartikel i Läkartidningen, 2012-11-20
2012-11-22


Medicinska Riksstämman närmar sig! Förutom redan utannonserat program som Du hittar här

a

 • Torsdag den 29/12, kl. 15.40 på Hälsoscenen
  Varför levnadsvanor i psykiatrin
 • Torsdag den 29/12, kl. 14.15 Västra scenen
  Vad vore livet utan sång och dans?
  Hur dans och musik kan bjuda på hälsa! Sektionen för Medicinsk Psykologi  arrangerar ett symposium om dans och musik. Dans utlovas!

2012-11-20


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen på
Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
SOU 2012:17 (pdf)

2012-11-16


Svenska Psykiatrikongressen 2013 (pdf)
en förtitt innan det definitiva programmet kommer i december
2012-11-14


"Det ljusnar för svensk psykiatri"
Repblik på Sven Brittons debattartikel i DN (30/10) från ordförande i SPF Lise-Lotte Risö Bergerlind och ordförande i SLUP Hanna Edberg
Dagens Nyheters nätuppläga, 2012-11-06
2012-11-07


TV-sändning från årets Bok & Biblioteksmässa
Psykisk sjukdom och kreativitet
Ända sedan antiken har kreativitet kopplats till psykisk sjukdom. Psykiatrikern och forskaren Simon Kyaga berättar om en stor svensk studie som visar på ett klart samband mellan ett framgångsrikt författarskap och psykisk sjukdom
2012-11-03


Ny hemsida för specialister!
KUL-projektet
Kontinuerligt Utvecklande Lärande - för specialister i psykiatri!
Ett uppdrag från Socialdepartementet (S2010/643/FS) utvecklas ett fortbildningsprogram för specialister i psykiatri.
2012-10-18


Påminnelse! CPD-online
Du som är specialist har möjlighet att via Ditt medlemskap i SPF få CPD-online från Royal College of Psyhciatry. Du har väl inte glömt att anmäla Ditt intresse?
Du gör det här!
2012-10-18


Ny blogg från ordförande
2012-10-01


SPF på Bok & Biblioteksmässan!
Under torsdagen ordnade vi tillsammans med våra medarrangörer; HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård, Kampanjen Hjärnkoll Västerbotten NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Psykisk hälsa - barn och ungdom, Socialpsykiatriskt Forum, Västerbottens läns landsting, debatt
Sjuk eller brottsling?
- fallet Breivik och förslaget till ny svensk ...psykiatrilag
Var det paranoid schizofreni eller en extrem politisk åsikt som drev Breivik till massmorden på Utöya? Hur kan de psykiatriska utlåtandena bli så olika? Vilken betydelse ska gärningsmannens psykiska tillstånd ha för straffet?
Debatten lockade många åhörare och stolarna räckte inte till.

b

I debatten deltog:
Anders Printz, Statens Nationella Psykiatrisamordnare
Linda Weichelbraun, anhörig, journalist
Moa Kindström Dahlin, doktorand i allmän rättslära, Stockholms universitet
Anna Nilsson, doktorand i rättsvetenskap, Lund
Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH
Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri från Norge
Tuula Wallsten, psykiater
och moderator var Ing-Marie Wieselgren, SKLs nationella psykiatrisamordnare
2012-09-28

 

 


 

Kommer Du att besöka Medicinska Riksstämman? Klicka till höger och se vårt program!
2012-09-25


Ung psykiater dvs högst 40 år?
Då har Du möjlighet att söka :
Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award
OBS - deadline 29/9!
2012-09-18


Bok & Biblioteksmässan, närmar sig, den27-30 september 2012
SPF finns där tillsammans med HFS, Hjärnkoll, NSPH, SKL, Socialpsykiatrisk Forum och Västerbottens läns landsting, i monter C01:2
Förutom monter kommer vi att ha seminiarier, vi deltar dessutom vid Debattscenen, Forskartorget och Scenen Hälsa och Livsstil.
Läs mer här
2012-09-16


Dags att söka om EPA Research Prizes and the EPA Scholarship Programme 2013
Det finns två olika stipendier/priser att söka:

 • Stipendium för att vara med på 21st European Congress of Psychiatry, organised by EPA in Nice, France, on 6-9 April 2013. Gäller ST eller "yngre specialist" som har varit färdig specialist högst 5 år.
  Deadline för ansökan är 1/11.
 • Forskarpriser till "yngre specialist" som skrivit den bästa vetenskapliga artikeln. Deadline för ansökan 4 December 2012.

Ansökan
2012-09-15


Ny blogg från ordförande
2012-09-13


Viktig information angående IPULS, Svenska Läkaresällskapet (pdf)

Kommentar från SPF´s ordförande (pdf)
2012-08-31

 


Efter protester från SPF:

MSD ansöker om att få dra tillbaka avregistrering av Trilafon dekanoat
Läkartidningen 12-08-28
2012-08-29


Trots beslut misshandlas psykvården
Låga kostnader trots uppmaningar att satsa Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh. Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner.
SVT Nyheter 2012-0726
2012-07-28


Dramatiskt färre platser i slutna psykvården
Vårdplatserna inom den slutna psykvården blir allt färre och de senaste 20 åren har antalet platser minskat dramatiskt. Varför ser det ut så och vad får det för konsekvenser? Hör Jimmie Trevett förbundsordförande RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, Herman Holm, överläkare vid Psykiatri Skåne samt Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatriska frågor på Socialstyrelsen. Sveriges Radio P1, Studio Ett, 2012-07-26
2012-07-27


Psykiatrin glöms bort trots prio
Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh. Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner. Svenska Dagbladet 2012-07-26
2012-07-27


Replik från MSD
Vi försöker hitta en lösning beträffande Trilafon dekanoat

Läkartidningen 2012-07-10
som svar på Svenska Psykiatriska Föreningens debattartikel
Patienterna drabbas när tillverkningen upphör Läkartidningen 2012-07-09
2012-07-16


Mer från Almedalen
Med bl.a. filmklipp på seminiarier där Svenska Psykiatriska Föreningen medverkade
2012-07-08


Välkomna till Almedalen i Visby!
Möt oss tillsammans med SKL/Psynk, sfbup, Västerbottens läns landsting m.fl.
Program (pdf) Uppdaterat 2012-07-02
2012-06-26


Arvet efter METIS �?den moderna ST:n i psykiatri (pdf)
Perspektiv för den närmaste framtiden
Välkommen till en dag då du får möta de som bidragit till förändringen av ST i psykiatri i Sverige; lärare i METIS-kurserna, studierektorer, sjukhusdirektörer, divisionschefer och METIS projektgrupp.
11 september 2012 kl 10.00-15.00
2012-06-02


Förstärkt tillsyn över den psykiatriska hälso- och sjukvården
Regeringen har i dag gett Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården under 2012. Myndigheten tilldelas 50 miljoner kronor för genomförandet av detta uppdrag. Mot bakgrund av de resultat som återfinns i Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 bedömer regeringen att tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården behöver förbättras och förstärkas
Pressmeddelande Socialdepartementet, 2012-05-03
2012-05-04


Ny SBU-rapport:
Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani

SBU kommenterar 2012-04-25
2012-04-26


Ny blogg från ordförande
2012-04-19


Dokumentärfilmen Sluten Avdelning av Maud Nycander, finns nu tillgänglig att köpa (pdf)


SPF´s ordförande var den flitigaste kvinnliga debattören i Dagens Medicin, Dagens Samhälle och Läkartidningen under 2011, läser mer i Dagens Medicin nr 9/12 (pdf)
2012-02-29


SPF:s utbildningsutskott publicerar nu en reviderad version av
Rekommendationer avseende målbeskrivning för ST-utbildning
.
(pdf)
2012-02-16


Brister i inrapporteringen till patientregistret (pdf)
Socialstyrelsen uppmanar alla vårdgivare att rapportera in uppgifter till det nationella patientregistret. Det finns fortfarande brister i inrapporteringen, trots att både privata och offentliga vårdgivare enligt lagen är skyldiga att lämna uppgifter.
2012-02-07


Dagens Medicins Stora debattpris vanns för inlägg om tvång (pdf)
"De belönas för sin valformulerade uppmaning till psykiatrin att ta itu med missförhållanden och rensa ut slentrianmässigt tvång - men samtidigt stå för att tvång ibland är en livräddande insats för en utsatt patientgrupp"
Dagens Medicin nr 4, 25 januari 2012
2012-01-26


Lyckad satsning på Medicinska Riksstämman
SLS Aktuellt nr 1 . 2012 (pdf)

2012-01-22


Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet vann SveaPriset 2011
I konkurrens med 19 tävlande bidrag vann Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet SveaPriset för projektet Internetpsykiatri.se. Pressmeddelande SKL aa
2011-11-16


Ny blogg från ordförandea
2011-10-22


Svenska Psykiatriska Föreningen krafttag för att lyfta psykiatrin i Medicinska Riksstämmans program den 30 nov �?2 dec i Stockholm. ri
Nu kan Du anmäla Dig till de kurser vi anordnar under Riksstämman!
2011-09-28


Kunskapsguiden.se. Samlad kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg as
2011-09-26


Svenska Psykiatriska Föreningen i europeiskt samarbete
Moving Together Toward New Horizons - 2nd Young Psychiatrists' Networ4k Meeting,
Riga 2011, SLS Aktuellt 3/2011 (pdf)
2011-09-07

 

Ny blogg från ordförande a
2011-09-03


 

Nu tar Svenska Psykiatriska Föreningen krafttag för att lyfta psykiatrin i Medicinska Riksstämmans program den 30 nov �?2 dec i Stockholm. ri
2011-08-27


 

Stoppa felaktiga tvångsåtgärder �?försvara de som är oundvikliga
Psykiatrin måste visa bättre omdöme vid användningen av tvångsåtgärder mot patienter, skriver sex debattörer.
Dagens Medicin - debatt aaaa

2011-08-25


Psykiatristöd aaaa
Psykiatristöd.se är arbetsnamn på en webbplats under utveckling som kommer att  innehålla medicinsk och administrativ information från SLL:s regionala vårdprogram.
Nu finns möjlighet för SPF´s medlemmar att komma med synpunkter.
2011-08-23
Tisdag 5 juli 2011
09.30 - 10.05 
Måste personer med psykisk sjukdom dö decennier i förtid pga kroppslig sjukdom?
Kan man dansa bort sin depression?
Hans-Peter Mofors, överläkare, enhetschef Psykiatri NV, Stockholm
Jill Taube, psykiatriker och projektledare, FaR i SLL

10.05 - 10.15  Depression dubblar dödligheten vid kroppslig sjukdom
Ingvar Karlsson, doc, överläkare, VGR

10.20 - 11.00 Psykiatri i privat regi eller offentlig förvaltning - måste vi välja?
Moderator: Nils Lindefors, professor, verksamhetschef Psykiatri SV, Stockholm
Ing-Marie Wieselgren, med dr, överläkare, sakkunnig SKL
Karin Norlén, docent, divisionschef Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ola Gefvert, med dr, privatpraktiserande psykiater, Närpsykiatri i Enköping/HÄTÖ AB
Jan Åke Simonsson, S-politisk ordförande hälso- o sjukvårdsnämnd 4, VGA WPA INTERNATIONAL CALL FOR RESEARCH PROPOSALS
Möjlighet att söka forskningsanslag

2011-04-29

Arvid Lagercrantz tilldelades
Svenska Psykiatriska Föreningens kulturpris 2011

för att han på ett sakligt och balanserat vis berättar om sina upplevelser av psykisk sjukdom. Genom detta bidrar han till att öka kunskap om psykiatri i samhället, minskar stigmatisering av psykisk sjukdom och ökar människors hopp om att leva ett normalt och fullvärdigt liv, trots psykisk sjukdom.

Arvid Lagercrantz
Foto: Carol Schultheis

2011-03-19


Över 500 av landets psykiater samlas i Göteborg
Årets kulturstipendium går till Arvid Lagercrantz


2011-03-1
3


Uppdaterat program (pdf)
2011-03-06


Metabol risk - att förebygga och behandla metabol risk hos patienter med
allvarlig psykisk sjukdom

Medverkande: Dan Gothefors (moderator), Håkan Jarbin, Yvonne Linné von Hausswolff-Juhlin, Roland Morgell, Eva Toft, Urban Ösby.
Tisdagssammankomsterna, 29/3, kl. 18.00. Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm

2011-01-28


Kallelse och dagordning till årsmöte i Svenska Psykiatriska Föreningen g
Torsdag 17 mars, kl. 17.00, Salong 3, Filmstaden Bergakungen, Göteborg
2011-01-22


 

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken p
Prop. 2010/11:47, Socialdepartementet
2011-01-10


Uppdrag att betala ut bidrag för förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården samt medel för utvärdering
Regeringskansliet, 23 december 2010
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting, betala ut 50 000 000 kronor under 2010. Medlen ska användas för att under 2011 stimulera utveckling och ett strukturerat förbättringsarbete som höjer kvaliteten enligt en överenskommelse till regeringen avser att ingå med Sveriges Kommuner och Landsting.

2010-12-27


Ny blogg från ordföranden
2010-12-11


Möjlighet för yngre specialist att få åka på WPA:s möte i Argentina
2010-12-10


Tillgången till ADHD-behandling ojämnt fördelad
Riksstämmosymposium - arrangerat av SPF - uppmärksammat av Läkartidningen
Läkartidningen nr 49


SPF: Satsa på öppna jämförelser.
Under nästa år frigörs hela 200 miljoner kronor för satsningar inom psykiatrin.
SPF vill nu att en del av pengarna används till öppna jämförelser, liknande dem som finns inom somatiken

Läs artikeln från Dagens Medicin, nr 48, under pressklipp
2010-12-01


Bättre stöd till äldre med psykisk ohälsa - Att vara anhörig - Döva inom psykiatrin - Utvecklingsstörda och psykisk ohälsa - Bättre kunskap om ADHD, Nytt om NU, nr 7/2010
2010-11-11


Resultatet av debatten i Läkartidningen om tvångsvård och avvikelseregistrering: "Socialstyrelsen ber i stället att få föra en fortsatt dialog med företrädare för professionen kring hur vi på bästa sätt med gemensamma ansträngningar kan åstadkomma så få och så patientsäkra tvångsåtgärder som möjligt". Se bifogat brev (pdf)
2010-11-06SPF i debatt - Läkartidningen
"Socialstyrelsen betraktar varje tvångsåtgärd som en avvikelse"
- Det gagnar varken patientsäkerheten eller systematiskt förbättringsarbete, säger SPF
Läs artikeln i nummer 41, 2010, Läkartidningen a
2010-10-15


I Sverige beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa lanserar Socialstyrelsen nu för första gången nationella riktlinjer på området.
Pressmeddelande från Socialstyrelsen d
2010-10-12

Långsiktighet och samverkan för psykisk hälsa.
- ett seminarium på World Mental Health Day i Stockholm. SPF var medarrangör c
2010-10-10


WPA E-Bulletin special edition on the occasion of World Mental Health Day on
10th October
b
2010-10-10


Europeisk utredning visar möjlig risk för sämre terapeutiskt svar hos tamoxifenbehandlade bröstcancerpatienter som saknar CYP2D6 enzym eller som samtidigt använder läkemedel som hämmar CYP2D6 enzymaktivitet. Meddelande från Läkemedelsverket a
2010-10-09


Första nationella patientenkäten inom allmän psykiatri
En enkät har skickats till 47 000 slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting/regioner. Resultaten pekar på att patienterna upplever ett gott bemötande och har förtroende för personalen.
Läs mer
2010-10-01


Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 23-26 september - delrapport!
2010-09-24


Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 23-26 september
Besök vår monter; C01:29.
Där finns vi tillsammans med Hjärnkoll, NSPH och Västerbottens läns landsting. På lördagen den 25/6 får vi besök av Arvid Lagercrantz och Anna Odell, på söndagen den 26/9 kommer Roland Jansson

2010-09-18


Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
(S 2008:09) Socialdepartementet b
2010-09-09


Psykiskt sjuka får inte tillräcklig hjälp med somatiska sjukdomar.
Läs sista Nytt om NU, nr 5, 2010 a
2010-09-08


Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day den 8 oktober 2010, fokuserar i år på behovet av större långsiktighet och mer samverkan inom den psykiatriska vården.
NSPH är initiativtagare till arrangemanget som genomförs i nära samverkan med SKL, Socialstyrelsen, Handisam, Statens Institutionsstyrelse och Svenska Psykiatriska Föreningen
. a
2010-09-07


Öppet brev till WPA´s styrelse (pdf)
2010-09-06


 

Svenska Psykiatriska Föreningens kansli i Sundsvall har fått nytt telefonnummer:
060-16 95 75
2010-08-30


Debatt:Bekämpa fördomar med kunskap
Låt oss göra 10 oktober till en gemensam manifestation för psykiatrin! uppmnar Anki Sandberg och Lise-Lotte Risö Bergerlind.
Dagens Samhälle b
2010-08-26


Det späda barnet som anhörig.Ny rapport från Allmänna Barnhuset. Läs mer under pressklipp
2010-08-14


Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig - Handbok för vårdgivare, verksamhets-chefer och personal. Handbok från Socialstyrelsen a
2010-08-03

Ny webbplats om ungas psykiska hälsa
Följ arbetet för barns och ungas psykiska hälsa i landet på webbplatsen Modellområden
2010-07-30


SPF aktiviteter på "Psykisk-hälsa kaféet" uppmärksammas i Läkartidningen
Läs artikel i Läkartidningen nr 26, 2010
2010-07-10

Psykisk-hälsa kaféet i Visby under politikerveckan kan ses som direktsänd webb-TV 6 och 7 juli
2010-07-08

Almedalsveckan 2010, 4-10 juli Läs Psykisk- hälsa kaféet och andra
program
Väl mött!
2010-07-01

Slutbetänkande från självmordspreventions-utredningen.
I dag överlämnar Självmordspreventionsutredning slutbetänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - förslag till ny lag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Läs mer i pressmeddelande från socialdepartementet
2010-06-30

SPF reagerar på rapporten "Sämre vård gör att psykiskt sjuka dör i förtid" - se epost från SPF:s Dan Gothefors till SoS generaldirektör Lars-Erik Holm (pdf)
2010-06-28

Nytt om NU, nr 3 2010 (pdf)
- Ambassadörer ska förändra attityder
- Brett grepp på ECT-behandling
2010-05-10

Ny blogg från ordföranden
2010-05-08

Lansering av kampanjen HJÄRNKOLL 3 maj 2010
"Slå hål på myten om psykisk ohälsa

Bildgalleri från Svenska Psykiatrikongressen 2010
Reportage, foto och artiklar kommer i nästa nummer av Svensk Psykiatri, vecka 23
2010-05-02

Fler självmord inom slutenvården
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen
2010-04-22

SPF:s vision, mål och handlingsplan
2010 �?2015 (pdf)

(Ett arbetsmaterial, synpunkter skickas till
ordforanden@svenskpsykiatri.se)

IPULS söker ST-läkare i psykiatri till utvecklings-projektet METIS (pdf)
2010-04-26

Svenska Psykiatriska Föreningens
Rekommendationer avseende målbeskrivning för ST-utbildning
2010-03-22

Professor Jan Beskow utsedd till hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen
2010-03-25

 
SPF-ST´s och Johan Cullbergs resestipendium
2010 (pdf)
2010-03-24

Ingrid Carlberg har fått Svenska Psykiatriska
Föreningens kulturpris 2010
2010-03-18


Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård (pdf)

2010-03-05

Schizofreniriktlinjer för mer kunskap i vård och omsorg - Idag publicerar Socialstyrelsen den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Läs nyhetsbrev från Socialstyrelsen
2010-03-03

Bättre vård och stöd för individen - Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården. Diskussionspromemoria av Missbruksutredningen (pdf)
2010-02-24

 

Rehabiliteringsrådets ledamöter utsedda. Läs pressmeddelande från Regeringskansliet
2010-02-24

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården
Läs mer mer på regeringskansliets
hemsida
2010-02-06

 


På tisdag den 27 april i SVT Debatt (som sänds från Göteborg 20.30) kommer man att diskutera den svenska psykiatrin och självmordsprevention.
Flera uppmärksammade självmordsfall har rört upp känslor.
Bland annat medverkar familjen till en 31-årig kvinna, som under en kort permission från en psykiatrisk mottagning tog sitt liv.
Hennes anhöriga menar att hon aldrig borde ha släppts ut från tvångsvården i det tillstånd hon befann sig.
Medverkar gör SPF:s ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind, regeringens nationella psykiatri-samordnare Anders Milton och författaren och journalisten Åsa Moberg
2010-04-23

Kallelse och dagordning till årsmötet i Svenska Psykiatriska Föreningen den 18/3 (pdf)

Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri
stadgar (pdf)

2010-02-23

Kliniska riktlinjer:
Att förebygga och handlägga metabol risk
hos patienter med allvarlig psykisk
sjukdom

2010-01-08
Studierektorsnätverket
Nästa möte äger rum 8 februari 2010,
kl. 10.00-15.00
i Stockholm på Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10.
Anmäl din närvaro till: kanslisten@svenskpsykiatri.se
Senast 3 februari
2010-01-23
Förstärkning av personliga ombud
Se pressmeddelande från Socialdeparte-
mentet
2009-12-18
Regeringen satsar 150 miljoner på psykiatrisk heldygnsomsorg
Läs mer i pressmeddelande från Socialdepartementet
2009-12-14
Glöm inte att läsa våra pressklipp!
2009-11-28
SPF´s kliniska riktlinjer för utredning och behandling av schizofreni är nu klara och finns att ladda ned alternativt köpa
2009-11-28
Nationell ST-läkarkonferens på Bäckaskog slott i Skåne
3-5/2 2010
Cultural and Biological Contexts of Psychiatric Disorder
Implications for Diagnosis and Treatment, 22-24/1 2010,
Los Angeles; USA a
WPA Regional Meeting 2010, 21-23 Januari 2010, Dhaka, Bangladesha