spf
   

Hedersledamotdash


dash

Professor Jan Beskow utsågs till hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen, vid årsmötet den 18 mars 2010.

Jan Beskow har genom åren manifesterat sig som en ledande företrädare för självmordsprevention. I sin avhandling och handledd forskning har han kartlagt bakgrunden till självmord i Sverige.
En viktig slutsats är att självmord är slutpunkten i en suicidal process.
Det som började som livsleda kan stegras till dödstankar som i sin tur kan gå över i suicidtankar och kongretiseras i självmordsinsikter. Att intervenera i processen, ju tidigare desto bättre, kan förebygga självmord.

De sjunkande självmordstalen i Sverige har många orsaker där en är den ökande kunskapen om bakgrunden och utveckingen av den suicidala processen. Genom psykologiska obduktioner får efterlevande dessutom hjälp i sitt sorgearbete.

Tillsammans med sin medarbetare ger Jan Beskow en vision av ett samhälle präglat av ömsesidig förståelse och respekt mellan människor som garanti för god psykisk folkhälsa.

2010-03-25

 
bottom