Kunskapsdokument

Att ha schizofreni och vara utrikesfödd – insjuknande, vård och levnadsförhållanden hos invandrare jämfört med personer födda i Sverige
I rapporten analyseras insjuknande, vård och levnadsförhållanden för personer med schizofreni. Resultaten visar att invandrade personer har större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige och att situationen efter insjuknandet kan vara särskilt svår för utrikesfödda


Martin Schalling, professor i medicinsk genetik, särskilt neurogenetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Föreläsningen är filmad och ligger här på Youtube

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg
Denna vägledning ska ge stöd till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg. Vägledningen riktar sig till dig inom socialtjänst och psykiatri som vill följa upp brukarens upplevelser av, attityder till och tillfredsställelse av vård och omsorg
Socialstyrelsen


ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Regionalt vårdprogram 2010, Stockholms läns landsting a


Hjälpmedelsinsititutet
Kognitionsutbildning
Den här utbildningen handlar om orsaker till kognitiva funktionsnedsättningar, om våra sinnen och vart man kan vända sig för att få hjälp


Externa kollegiala revisioner
ETT UNDERLAG FÖR UTFÖRANDE AV GRANSKNINGAR INOM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD OCH RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD (pdf)

SKL


Kunskapsguiden
Här hittar Du samlat ett stort antal kunskapsdokument från bl a Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SBU, Läkemedelsverket, 
Folkhälsoinstitutet m fl.WPA Education Committee recommendation for Psychiatrists in Early Intervention in Psychosis (pdf)


Centrum för Psykiatriforskning inbjuder till Stockholm Psychiatry Lectures Lectures
Här kan Du också se tidigare föreläsningar som är utlagda på Youtube


14th International Conference for Philosophy and Psychiatry - flera streamade inslag från konferensen


Psykiatrisk tvångsvård
En självstudiekurs för sjukvården


Psykiatristöd
är en informationsbank innehållande medicinsk och administrativ information. Informationen är utvald, producerad och anpassad så att den lämpar sig att spridas via datornät.


Webbutbildning
Psykosociala insatser vid schizofreni


Sluten avdelning - en dokumentärfilm av Maud Nycander (pdf)
2010 visades den unika dokumentärserie på SVT. Under ett och halvt års tid hade Maud Nycander följt livet på en
sluten psykiatriska avdelning, S:t Görans Sjukhus i Stockholm
Filmen finns nu tillgänglig att köpa för 1000 kronor exkl moms med rättigheter att visas i information och undervisningssammanhang.Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
9-10 oktober 2014, Münchenbryggeriet, Stockholm


Uppdaterad: 2014-10-14
Sidansvarig: Ullakarin Nyberg