Arkiv 2008 - 2009

Kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Proposition från Socialdepartementet a
2009-12-17

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
Jämförelser mellan landsting 2009.
Enbart psykiatri (pdf)
Hela materialet (pdf
2009-12-05

Riksstämman 2009
Psykossjuka riskgrupp för kardiovaskulära sjukdomar
Läkartidningen nr 49, 26/11 2009
2009-11-27

Gränslandet mellan sjukdom och arbete - slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen (pdf)
2009-11-07

Vi ska förändra attityden till alla som är psykiskt sjuka. Dagens Nyheter 1 oktober 2009
Göran Hägglund, Socialminister
Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister a
2009-10-01

Socialstyrelsens arbete med att stärka kvaliteten i ST (pdf)
2009-06-23

The forgotten children. A major European Conference addressing the subject of Children of parents with a mental illnes, EUFAMI, 26-27/11 2009, Vilnius Litauen a

Kvalitetsregister inom psykiatrin - till nytta för patienter och verksamhet
KPC den 26/11, 12.00-13.00 vid Rikstämman, Se program (pdf)

DGPPN Congress2009, 25-28/11 2009 Berlin, Tysklanda

Riksstämman 2009, Vi finns i monter A08:51
Se programmet (pdf)

Riksstämman 2009
Vi finns i monter A08:51 - Välkommen!
Se programmet (pdf)

Kvalitetsregister inom psykiatrin - till nytta för patienter och verksamhet
KPC den 26/11, 12.00-13.00 vid Rikstämman
Se program (pdf)

1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association Conference on Treatment Guidance - Dual Congress
19-22 november 2009, Thessaloniki, Grekland a

Inbjudan till konferens
Riv murarna mellan barn- och vuxenpsykiatrin! 18 november 2009, Stockholm a
2009-10-02

Den sjunde nationella Nätverkskonferensen om Suicidprevention, 12-13 november 2009, Lunds

Silver Jubliee National Conference of Indian Association för Social Psychiatry, 15-17/11 2009, Lucknow, Indiena

Etiska riktlinjer - livlina eller snubbeltråd?, Svenska Läkarförbundet,
10 november, Stockholma

Svenska Bipolärsällskapets höstmöte, Cyklothymi, Professor Giulio Perigu, 3-4 november 2009, Stockholm a

Psykisk hälsa genom livet………………….
Psykiatrin på plats vid årets Bok- och biblioteksmässan a
2009-09-28

Second Eastern European Psychiatric Congress, 27-30/10 2009
Moskva, Ryssland a

Sleepings problems? Psychological aspects on sleep and sleeping disturbances, 23/10, Stockholm a

Hur mår du? - ett seminarium och psykisk (o) hälsa. Invandrare och minoriteter, 21 oktober 2009, Stockholm a

6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry,
21-24 oktober 2009, Stockholm, Sweden a

IPULS söker 2 ST-läkare i psykiatri till
utvecklingsprojektet METIS a
2009-09-15

World Mental Health Day 9 oktober 2009 - Attityderna till psykisk ohälsa kan förändras, 9 oktober 2009, Stockholm, NSPH a

"35 år med teampsykiatri - dags för förnyelse?" Psykiatri Nordöst inbjuder till nationell konferens, 7 oktober 2009, Stockholm a

METIS Neuropsykiatri
METIS kurs - SK-kurs i ny tappning, 2009-10-07 - 2009-10-09, Kalmar a

Svenska Läkaresällskapet och Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet ger stöd till Psykiatrisk forskning. Sista dag för ansökan
1 oktober. a
2009-09-12

Psykiatrin i Almedalen (pdf)
2009-06-21 (uppdaterad 09-06-26)

Svenska Psykiatriska Föreningens remissvar kring Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom (pdf)
2009-06-20

Nu finns det möjlighet att söka anslag till Nationellt Kvalitetsregister för 2010! (pdf)
2009-06-05

METIS SK-kurs i Neuropsykiatri
Kalmar Läs mer (pdf)
(2009-04-27)

22nd ECNP Congress, 12-16/9 2009, Istanbul, Turkieta

Framtidens psykoterapi. Hur tillgodoses patientsäkerhet och kvalificerad psykoterapi inom vården, liksom återväxt och utbildning av framtidens psykoteapeuter? Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet,
heldagskonferens i Stockholm, 9/9 2009 a
Program a
Anmälan a

2009-06-10

World Congress of the Word Federation for Mental Healt,
2-6 september 2009, Aten, Greklanda

Vi måste göra det vi tror är rätt!
Seminarium om läkemedelsbehandling vid ADHD med komplicerad problematik, 1 september 2009, Stockholm a
2009-08-11

Psychosis, Dialogue and Hope, the OPEN DAY of the 14th International Meeting of the Treatment of Psychosis. Fredag 28 august 2009, Södertjälje
a
2009-06-11

Socialstyrelsens utvärdering av METIS
2009-05-10


Dags att ansöka om forskningsanslag från
WPA arrow
(2009-01-10)

9th World Congress of Biological Psychiatry, 28/6-2/7 2009, Paris, Frankrike a

Coercion, Mental Health, and the Law, Professor John Monahan School of Law, University of Virginia, USA, 22 juni, 13.00-15.00, Huddinge sjukhus
2009-05-29

XIX WAS World Congress for Sexual Health, 21-25 juni, Göteborg
a

International Psycho-Oncology Society (IPOS), a WPA Affiliated Association, regarding their forthcoming 11th World Congress of Psycho-Oncology, 21-25 juni, Wien, Österrike a

Nordisk konferanse om personlighetsforstyrrelser - Kliniske perspektiver, 17-18 juni 2009, Osloa

Så hanterar vi synpunkter på den preliminära versionen. Den 8 juni gick tiden ut för att lämna synpunkter på den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom. Nu kommer Socialstyrelsen att gå igenom samtliga synpunkter inför arbetet med den slutliga versionen.
Läs pressmeddelandet från SoS arrow

SPF fått förlängd svarstid tom 30/6 och professor Hans Ågren har samlat en arbetsgrupp som kommer att sammanställa ett remissvar.
2009-06-10

Nobel Conference. The role of genetics in promoting suicide provention.
8-10 juni, Stockholm. (pdf)a

Ny lag stöder arbetet för ökad patientsäkerhet i vården. Läs pressmeddelande från SKL
(2009-04-19)

Workshop kring förbättringskunskap
Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och SKL
Stockholm 28 maj 2009
(2009-04-06)

The 162nd Annual Meeting of the American Psychiatric Association
16-21 maj, 2009, San Francisco, Californiaa

Ur SKL:s nyhetsbrev, som Ing-Marie Wieselgren skickar ut till verksamhetscheferna Saxar vi följande: "METIS: Det är full fart på utvecklandet av kurser  för blivande specialister och många av er är engagerade. Viktigt att också bevaka att ni har tillräckligt med ”handledarutbildade” specialister som kan ta emot alla som vill bli psykiater. Ja det är faktiskt fler ST i psykiatri än tidigare år och intresset är större bland blivande doktorer.
Se bifogad bild. (pdf).
IPULS har fått en ny VD som börjar i maj och vi tror att det blir mer lättarbetat då. Läs mer: http://www.metisprojektet.se

(2009-04-13)

Se vårt fotogalleri från Svenska Psykiatrikongressen 2009arrow
(2009-03-29)

Handouts från Svenska Psykiatrikongressen 2009 arrow
(2009-03-28)

The Ninth International Review of Bipolar Disorders, 6-8 Maj 2009, Reitoria da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugala

50th Annual Meeting of the Scandinavian College of NeuroPsychopharmacology, 27-29 april 2009, Köpenhamn, Danmarka

Hjälp oss att utvärdera årets Svenska Psykiatrikongressarrow
(2009-03-29) Avslutades 090415

International Congress of the World Psychiatric Assocciation,
1-4/4 2009. Florens, Italien a

Suicidprevention ur kognitivt perspektiv, 25-27/3, 16-17/4
samt en dag under hösten, totalt 5 heldagar, Göteborga

Välkommen till "Neuropsykiatrisk diagnostik. Vilka metoder
har evidens?"
, 19-20 mars, Uppsala a

Psykiatrivecka 2009 i Bergen, Norge, 16-20 marsa

425 personer har nu anmält sig till Svenska Psykiatrikongressen 2009
Det finns fortfarande plats! Se det uppdaterade programmet (pdf)
(2009-03-08)

IPULS har granskat och godkänt våra CME-kurser.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se (IPULS-nr: 20090084).

Det finns forfarande gott om plats till CME-kurserna. Du anmäler Dig nedan.
(2009-02-23)

Svenska Psykiatrikongressen 2009

11-13 mars 2009 i Göteborg.
Här finner Du programmet för alla tre dagarna. Programmet är nu uppdaterat
Program (pdf) a
(2009-02-19)
Uppdaterat!

Ta del av rapport och bildgalleri från
Riksstämman 2008

(2008-12-14)

Det finns fortfarande lediga platser kvar på våra CME-kurser under Riksstämman
Anmäl Dig NU a
(2008-11-25)

Uppdateringar av webbkurs Tvångsvård a
(2008-10-16)

Anmäl Dig till våra CME-kurser under
Riksstämman
a

IPULS har granskat och godkänt samtliga CME-kurser. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se
(2008-09-29)

Riksstämman 2008
Svenska Psykiatriska Föreningens program a
(2008-09-17)

Motion till Sveriges Läkarförund från SPF ang krav på specialister att delta i kontinuerlig fortbildning (pdf) a
(2008-09-16)

Motion till Svenska Läkarsällskapet från SPF ang krav på specialister att delta i kontinuerlig fortbildning (pdf) a
2008-08-31

Ny sida med "Pressklipp" finner Du till höger
2008-08-27

Metabol sjuklighet inom psykiatrin, Stockholm,
9-10 oktober 2008arrow

WPA International Congress, Prag 19-25/9, 2008 a

Målbeskrivning för ST, slutversion, maj (pdf)a
(2008-05-26)

SPF och Sverige ansöker om WPA 2014 g
(2008-05-05)

Arvid Carlsson ny hedersledamot i SPFg
(2008-04-20)

OH-material och fotogalleri från Svenska Psykiatrikongressen 2008g
(2008-04-14)

Webbkurs - Psykiatrisk tvångsvårdg

European Federation of Psychiatric Trainees 2008a
Sverige är värd, Göteborg 25-28 juni

Utvärdering av Svenska Psykiatrikongressen 2008a
(2008-03-27)

Västra Götalandsregionen på framfart med ”mobila” CME-kurser och bidrar till vidareutbildning av våra psykiatrikervv
(2008-03-06)

IRBD 14-16 april 2008 i Köpenhamna

Bättre hälsa kräver klinisk forskning - vad kännetecknar de goda exemlen? a

Socialstyrelsen föreslår Regeringen åtgärder för psykiaterbristena

Webbkurs – Psykiatrisk tvångsvårda

2008 International Anxiety Disorders Symposium
Arabella Sheraton Hotel, Cape Town, South Africa
17-18/03, 2008a

AEP 5-9/4 2008 i Nice a

Svenska Psykiatrikongressen, 12-14 mars 2008a

Riksstämman Stockholm 2007 a