Medlem

Årsavgiften är för närvarande 900 kr.
(Pensionerad medlem 700 kr)
Pensionär räknas man som från det år man fyller 65 år)
ST-läkare betalar halv avgift.

Ny medlem: anmäl Dig nedan.
Du får ett bekräftelsebrev och faktura när Din anmälan är registrerad.

Bli Medlem

Medlemskap är öppet för den som ansluter sig till Föreningens stadgar och på detta sätt vill stödja utvecklingen av svensk psykiatri. Medlemskapet berättigar till mötesrabatter, tidskriften Svensk Psykiatri, The Nordic Psychiatrist och Nordic Journal of Psychiatry m m. Legitimerad läkare har rösträtt vid årsmötet, korresponderande medlem har rätt att närvara vid årsmötet.

Här kan Du som medlem läsa protokoll från årsmöten och föreningsmöten. Protokoll

Styrelse och hedersledamöter

Blankett för reseräkning efter utfört uppdrag för SPF

Om Du inte tidigare meddelat vårt kansli Din e-postadress - gör det nu!
kanslisten@svenskpsykiatri.se


De senaste numren av vår tidsskrift Svensk Psykiatri kan också laddas hem som en pdf-fil. Svensk Psykiatri 


Remissvar finns under fliken Remisser. Du kan komma dit genom att klicka här 


Uppdaterad: 2015-08-23
Sidansvarig: Ullakarin NybergBritish Journal of Psychiatry
Som medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen kan Du nu gratis få tillgång till en Ipad-version av BJP
British Journal of Psychiatry publiceras varje månad av The Royal College of Psychiatrist, och är en av världens ledande psykiatriska tidskrifter

Du som är medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen får en länk, Ditt login mm, genom att skicka ett e-postmeddelande med ärende ”BJP” till

webmaster@svenskpsykiatri.se


Nordic Journal of Psychiatry online
Du som är medlem i SPF når Nordic Journal of Psychiatry online här.


NJP

Login och lösenord får Du genom
att skicka Ditt namn och Din epostadress
till: webmaster@svenskpsykiatri.se


Bli Medlem

 

Allt kan man inte prata med arbetskamrater, terapeuter och anhöriga om. När man behöver diskutera problem med en utomstående kollega kan man vända sig till “Kollegialt nätverk” som nås genom Läkarförbundets växel 08-790 33 00 eller e-mail till kollegialtnatverk@slf.se

http://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Arbetsliv/Kollegialt-natverk/  kan man läsa mer och även ta ner lista över tillgängliga kollegor inom olika specialiteter över hela landet.