AT


Välkommen!
Under den här sidan beskrivs hur AT med placering i psykiatri ska utformas, samt länkar och andra nyheter.

Inom alla specialiteter behöver man ha grundläggande kunskap om människan i ett holistisk perspektiv. Inom psykiatriplacering ska det finnas möjlighet att förvärva kunskap i att förstå individens tankar känslor och beteende. Detta hör intimt samman med hur man kan förstå och kommunicera med människor på ett tryggt och förtroendeingivande sätt.  En god kommunikation innebär också att ha grundläggande kunskap om krisreaktioner och hur man förhåller till människor i kris, vilket vi möter i vår vårdvarddag. För dig som har en önskan om att fördjupa dig inom psykiatri som kunskapsfält, se även under rubriken ST.

Sidansvarig: Kajsa Norström
Senaste reviderad: