Välkommen!

ST i psykiatri är en utbildningstjänst. Målet är specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik.
Vi vill via denna sida ge dig som ST-läkare och till dig som handledare rekommendationer om hur ST-läkaren effektivt kan uppnå specialist-kompetensen.
I mapparna till höger finner du dokument som stöder dig/er i ert arbete med ST.

I mappen regelverk ligger länk till Socialstyrelsen regelverk när det gäller specialisttjänstgöring.
I mappen  ST utbildning ligger målbeskrivning, rekommendationer, utbildningsprocessen, handledningsdokument blanketter och intyg.
I mappen teoriutbildning finner du länkar till IPULS, METIS och webbaserade kurser.
I mappen Länkar hittar du länkar till de verk och organisationer som arbetar med ST på nationellt och internationell nivå.

Lycka till

Vi är tacksamma för feedback på fliken så att vi ständigt kan förbättra den!
Kontakta: Michael Andresen

 

Sidansvarig: Michael Andresen

Senast reviderad: 2015-06-04