Riksstämman 2011 -
30 november - 2 december


Bästa medlem!

Nu tar Svenska Psykiatriska Föreningen krafttag för att lyfta psykiatrin i Medicinska Riksstämmans program den 30 nov – 2 dec i Stockholm.

I linje med de senaste årens snabba utveckling inom psykiatrin satsar vi både på att presentera nya behandlingsalternativ och erbjuda fördjupande halvdagskurser.

Talare är bland andra:

  • Professor Terence Ketter, psykiatriker och chef för Bipolar Disorders Clinic vid Stanford School of Medicine i USA. Författare till ”Handbook of Diagnosis and Treatment of Bipolar Disorder”.

  • Professor David J Nutt, psykiatriker vid Neuropsykofarmakologiska institutionen vid Imperial College i London, Storbritannien. Tidigare rådgivare till brittiska regeringen.

  • Niklas Törneke, psykiatriker och författare till böckerna ”Beteendets ABC – en introduktion till behavioristisk psykoterapi” och ”Relational Frame Theory”. Niklas kommer att leda en halvdagskurs med titeln: ”En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy (ACT)”.

Kurserna är öppna för intresserade oavsett medlemskap i SLS eller SPF, men sökande till kurser kommer att prioriteras i följande ordning:

1. Medlemmar i Svenska Läkaresällskapet (SLS)
2. Medlemmar i Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
3. Övriga

Antagning till kurs berättigar till entré till kurslokalen och till utställningen men ej till deltagande i det övriga vetenskapliga programmet.

Program (pdf)

Anmälan

Du kan inte längre anmäla Dig här på hemsidan.
Du kan besöka vår monter A12:30 -
och anmäla Dig i mån av plats

Inträde till Medicinska Riksstämman är gratis för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som betalat sin medlemsavgift senast 30 september 2011.
För övriga kostar inträde alla tre dagar 5 000:-, onsdag/torsdag 2 750:-/dag, fredag 2 250:-.

För hel- och halvdagskurser kommer en extra kostnad att tas ut.
Antagning till kurser sker enligt ”Först-till-kvarn”.

Bästa hälsningar,

Svenska Psykiatriska Föreningen

 

Sidansvarig: Stina Djurberg

2011-11-30

 

 

 

 

Program (pdf)

 

Anmälan

Du kan inte längre anmäla Dig
här på hemsidan.
Du kan besöka vår monter A12:30 -
och anmäla Dig i mån av plats