Almedalen

Psykologförbundet i Almedalen 2012
Lyckat seminiarium
Bäten och Piller

 

Se seminariet på webbTV

Medverkade i panelen: Ann Arleklo (s), riksdagsledamot Socialutskottet, Björn Hofvander, forskningsansvarig rättspsykiatrin i Skåne, Sofia Åkerman, författare och sjuksköterska, Maria Lindhe, professionsansvarig Psykologförbundet, Lise-Lotte Risö Bergerlind,ordförande Svenska Psykiatriska föreningen, Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd Stockholm

   
Sveriges Läkarförbund

Kvinnor med självskadebeteende vårdas inom rättspsykiatrin - hur har det kunnat bli så?

- samtal kring boken om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott

Ing-Marie Wieselgren, handläggare av psykiatrifrågor, SKL
Joakim Erdtman, politiskt sakkunnig Socialdepartementet
Sofia Åkerman, sjuksköterska, juridikstuderande,författare
Thérèse Eriksson, beteendevetare, författare
Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordf Psykiatriska föreningen
Kristina Sygel, ordf Rättspsykiatriska föreningen

 

Uppdaterad 2012-07-08
Sidansvarig: Stina Djurberg