Styrelse


Svenska Psykiatriska Föreningens styrelse valdes i mars 2015 och består av:


Om Du vill nå någon av oss så skriver Du in funktionen som nämns
efter "E-post" följt av @svenskpsykiatri.se.

 

 
HP
Ordförande
Hans-Peter Mofors
Affektiva mottagningen,
Psykiatri Nordväst
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm


E-post: ordforanden

 

UKN
Vice ordförande
Ullakarin Nyberg
Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri
S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1,
112 81 Stockholm


E-post: vice.ordforanden
MI
Sekreterare
Michael Ioannou
Psykiatrisk mottagning Centrum
Psykiatri Affektiva
Sahlgrenska universitetssjukhuset
416 85 Göteborg

E-post: sekreteraren
cy
Skattmästare
Christina Ysander
TINA-mottagningen, Specialist-
psykiatri, Vårdval + Region Halland
Kungsporten 4c
427 50 Billdal

E-post: skattmastaren

Facklig sekreterare
Alessandra Hedlund

E-post: facklige.sekreteraren

Tuula
Vetenskaplig sekreterare
Tuula Wallsten
Centrum för hälso- och sjukvårds-
utveckling, Landstingshuset
721 89 Västerås


E-post: vetenskaplige.sekreteraren
Redaktör för Svensk Psykiatri
Tove Gunnarsson
Psykiatri Nordväst
Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

E-post: redaktoren

 

Övriga ledamöter:

Michael John
Psykiatriska kliniken
US i Linköping
581 85 Lindköping


E-post: john

CM

 

Cecilia Mattisson
Psykosmottagningen,
Psykiatriska kliniken
Baravägen 1, 221 85 Lund


E-post: mattisson

Hanna


ST-sektionen

Hanna Spangenberg
ST-läkare
Verksamhetsområdet Affektiva
Sjukdomar,
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

E-post: st.representant

Adjungerade:


Ansvarig SPF:s klinisk riktlinjer
Dan Gothefors
Regionsjukhuset Karsudden,
641 96 Katrineholm

E-post: gothefors

SPF´s representant i The Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations
Ullakarin Nyberg
Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri
S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1,
112 81 Stockholm

E-post: vice.ordforanden

Riksstämmosekreterare
Maria Larsson

E-post: riksstamman

Svenska Sällskapet För Bipolär Sjukdom
Lena Backlund

E-post: ssbs

 

Kansli
Ewa Mattsson
SPF
851 71 Sundsvall
Tel: 060-17 04 00
E-post: kanslisten

Teknisk redaktör Svensk Psykiatri
Administratör/Kongresskoordinator:

Stina Djurberg
Tel. 070 - 510 34 76
E-post: stina.djurberg@bornet.net

Hedersledamöter:
Yrjö Alanen
Johan Beck-Friis
Jan Beskow
Arvid Carlsson
Johan Cullberg
Giacomo d'Elia
Peter Gasznerr
Dan Gothefors
Lars Gunne
Tore Hällström 
Lars Jacobsson
Lars von Knorring
Kerstin Malmcrona
Jan-Otto Ottosson
Hjördis Perris
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Gunilla Román
Ulf Rydberg
Lennart Wetterberg
Anna Åberg Wistedt
Marie Åsberg

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

2016-05-11

Sidansvarig: Michael Ioannou