Specialister

 

SPF´s utbildningsutskott har tagit fram en mall för fortbildningsportfölj i tabellform. Mallen kan användas för att dokumentera och följa upp olika fortbildningsaktiviteter. Man kan dokumentera sin fortbildning för att planera och följa sitt eget lärande, eller inför medarbetarsamtalet.

Arbetsbladet är utformat för att vara kort och koncis. Naturligtvis är det fritt fram att anpassa och utveckla materialet efter egna behov.

Eventuella frågor, synpunkter och förslag på förbättringar mailas till facklige.sekreteraren@svenskpsykiatri.se

 
Dokument:
Fortbildningsportfölj, exempel (pdf)
Fortbildningsaktiviteter, exempel (pdf)
Fortbildningsportfölj, arbetsblad (word)
 
CME
Utbildningsutskottet
 

 

2016-05-19

 


Sidansvarig: Alessandra Hedlund