Vad gör en psykiater?

 


En psykiater (eller psykiatriker) är en legitimerad läkare som har specialiserat sig i psykiatri, vilket är en medicinsk specialitet. Vanligen tar vidareutbildningen till specialist tar minst fem år efter avslutade läkarstudier och tvåårig allmäntjänstgöring.

Psykiatern arbetar med diagnostik och behandling av psykisk sjukdom som depression, schizofreni, manodepressivitet, ångesttillstånd, missbruk, personlighetsstörningar och andra psykiatriska tillstånd.

Till psykiatriska behandlingar hör bland annat läkemedel, psykologiska och sociala metoder. En psykiater arbetar vanligen på mottagning eller sjukhusavdelning, ofta i multidisciplinära team.

 

Uppdaterad: 2015-12-21
Sidansvarig : Hans-Peter Mofors