Medicinska Riksstämman 2012 -
28 - 30 november


Medicinska Riksstämman närmar sig! Förutom redan utannonserat program:

  • Torsdag den 29/12, kl. 15.40 på Hälsoscenen
    Varför levnadsvanor i psykiatrin
  • Torsdag den 29/12, kl. 14.15 Västra scenen
    Vad vore livet utan sång och dans?
    Hur dans och musik kan bjuda på hälsa! Sektionen för Medicinsk Psykologi  arrangerar ett symposium om dans och musik. Dans utlovas!

Det finns inte längre
någon möjlighet att
anmäla sig till våra pilotkurser!
Det finns dock platser kvar
sena anmälningar skickas
till:
christina.norberg@ipuls.se
2012-11-21

Pilotkurser för specialister i psykiatri på Medicinska Riksstämman 29 november 2012 i Stockholm

Behovet av fortbildning för specialister i psykiatri möts ofta på ett otillräckligt sätt av olika aktörer, inkluderande läkemedelsindustrin, med ett ad hoc perspektiv. Det finns därför stort behov av ett sammanhängande och produktobundet fortbildningsprogram. En heltäckande fortbildning som kan följas under flera år är även viktigt ur ett patientperspektiv för att skapa god och jämlik vård i Sverige. Det uppmärksammar Socialdepartementet i ett nystartat fortbildningsprojekt för specialister i psykiatri inom ramen för IPULS.

Den pedagogiska strukturen i fortbildningsprogrammet är uppbyggd kring en inledande distansdel och ett kursmöte några veckor senare. Till skillnad från kurserna på ST-nivå, som mer systematiskt går igenom varje ämne för sig, speglar specialistkurserna verkligheten med ett flerdimensionellt tänkande kring såväl diagnostik, bedömningar som behandling. Klinisk erfarenhet och vetenskap integreras.

Alla utbildningsdelar vilar på fem pelare som tydligt ska framgå oavsett ämnesområde: samtalsmetodik, farmakologi, samsjuklighet beroende/somatik, riskbedömningar suicid/våld samt juridiska/etiska aspekter.

De ämnesspecifika kurserna inriktas på komplexa tillstånd med ett integrerat psykiatriskt perspektiv. Flera olika ämnesområden kombineras i varje kurs som t.ex. affektiv sjukdom, neuropsykiatri och personlighetsstörningar. De fokusinriktade kurserna behandlar specifika områden av specialistens arbete som t.ex. specialistrollen i en multiprofessionell vardag.

För att få möjlighet att utvärdera och förbättra kursupplägget kommer två kortare pilotkurser att hållas tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningen under temana ”Specialistrollen i en komplex vardag” respektive ”Kurs i bakjourskompetens” på Medicinska Riksstämman den 29 nov. Antalet platser är begränsade och kursdeltagarnas avgifter är kraftigt subventionerade.
I priset för kursen ingår även en dags inträde till Medicinska Riksstämman.

Tid: 29 nov kl 9-12.30
Plats: Medicinska riksstämman, Älvsjömässan, Stockholm Sal M16
Pris: Medlemmar i Svenska Läkaresällskapet: 200 kr, icke-medlemmar: 1950 kr (I priset för kursen ingår även en dags inträde på Medicinska Riksstämman)
Kursledare: Deanne Mannelid

Tid: 29 nov kl 13-16.30
Plats: Medicinska riksstämman, Älvsjömässan, Stockholm Sal M19
Pris: Medlemmar i Svenska Läkaresällskapet: 200 kr, icke-medlemmar: 1950 kr (I priset för kursen ingår även en dags inträde på Medicinska Riksstämman)
Kursledare: Deanne Mannelid

Bästa hälsningar,

Svenska Psykiatriska Föreningen

Sidansvarig: Stina Djurberg

2012-11-20

 

Det finns inte längre
någon möjlighet att
anmäla sig till våra pilotkurser!
Det finns dock platser kvar
sena anmälningar skickas
till:

christina.norberg@ipuls.se


2012-11-21

 

Allmänna symposier på riksstämman
som har psykiatriskt innehåll