Tidskriften Svensk psykiatri

Tidsskriften Svensk Psykiatri är SPF:s organ och ges ut i samarbete med Svenska Barn- och ungdomspsykiatriska föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen. Ansvarig utgivare: Hans-Peter Mofors.

Tidsskriften har en redaktion som består av:

Temanummer 2016

Hanna Edberg, (SRPF)
Daniel Frydman (SPF)
Tove Gunnarsson (SPF) (Huvudredaktör)
Per Gustafsson (SFBUP)
Björn Wrangsjö (SFBUP)
Teknisk redaktör: Stina Djurberg
Layout/grafisk design: Carol Schultheis

Nr 1, 2016 - Det uppblåsbara självet - Deadline 17/2
Nr 2, 2016 - Psykiatrins byggnader, Deadline 18/5
Nr 3, 2016 - 10-årsjubileum, Deadline 31/8
Nr 4, 2016 - Kön, Deadline 16/11

   

Bidrag till tidningen skickas med e-post till: redaktoren@svenskpsykiatri.se) alt. per vanlig post
Stina Djurberg, Skogsrydsvägen 60, 506 49 Borås

Författarinstruktioner (pdf)
Uppdaterad 15-10-21

OBS att onlineversionen av tidskriften publiceras ca en vecka efter att papperstidningen kommit ut.


Referenser:
Att möta asylsökande och flyktingar - helhetssynen är viktig (pdf)
Maria Sundvall, sidan 16

ADHD-sveket (pdf)
Jan Pilotti, sidan


Referenser:
Suicidalitetens könsparadox - Ett neurobiologiskt perspektiv (pdf)
Jan Beskow, sidan 12

Könsdysfori hos barn och ungdomar (pdf)
Louise Frisén, sidan 20

Könsskillnader vid psykiatriska diagnoser (pdf)
Louise Frisén, sidan 26

10 frågor till Erica Anderson (pdf)
De fullständiga intervjun på engelska
Stina Djurberg, sidan 54

Om barnaga: Fallet Tanzania (pdf)
Sofia Johnson Frankenberg, sidan 72

STOPPA ALL BARNAGA NU! (pdf)
Sofia Johnson Frankenberg, sidan 85


Referenser:
Rättshaveristiskt beteende som psykiska ohälsa (pdf)
Jakob Carlander, sidan 46

Invärtesmedicinare i psykiatrin - klassisk roll i modern kontext (pdf)
Jarl Torgerson, sidan 54

Effektiv behandling efter suicidförsök (pdf)
Jan Beskow, sidan 56


Referenser:
Vadstena - sjukvårdsstaden (pdf)
Per Gustafsson, sidan 20

Miljöns betydels för patienternas välbefinnande inom rättspsykiatrisk vård (doc)
Helle Wijk, Eirini Alexiou, Allesio Degl' Innocenti, sidan 27

Spegelneuroner och deras relevans i psykiatri (doc)
Jayanti Chotai, sidan 72

Vad är suicidalitet? Psykiaterkåren måste ena sig! (doc)
Jan Beskow, sidan 84

Sveket mot vetenskapen och barnen fortsätter (pdf)
Jan Pilotti, sidan 87Djup transkraniell magnetisk stimulering mot alkoholberoende (pdf)
Markus Heilig, sidan 60


Vad är en telepsykiater? Vad är en telepsykoterapeut? (pdf)
Christer Allgulander, sidan 62

Alexander Samojlovitj Rosenbljum – en fotnot i psykiatrins historia (pdf)
Per Nettelbladt, sidan 72

Centralstimulantia har ingen bevisad effekt vid ADHD enligt Cochrane (pdf)
Jan Pilotti, sidan 76

Diagnosdiskussion (pdf)
Mats Adler, m.fl., sidan 77

Att tro att man vet är inte vetenskap! (pdf)
Jan Pilotti, sidan 74Referenser:
Etiska överväganden i psykiatrisk slutenvård (pdf)
Veikko Pelto-Piri, sidan 24

Hjärnmaterialismen är en obevisbar tro (pdf)
Jan Pilotti, sidan 69


SPF´s ledare, Hans-Peter Mofors (pdf)

Referenser:
Krisbearbetningsprogram för flyktingbarn i irakiska Kurdistan (pdf)
Abdulbaghi Ahmad, sidan 51


Teamverksamhet vid behandling av patienter med funktionella symtom (pdf)
Annika Rydgård, m.fl., sidan 40

1157 akademiska avhandlingar inom psykiatrin 1858-2012
Psykiatriska avhandlingar (pdf)
Psykiatriska avdelningar, nummerordning (pdf)
Hans Ågren, Lennart Wetterberg, sidan 52

Towards a Science of Consciousness 20-årsjubileum (pdf)
Full artikel (förkortad version i tidskriften) (pdf)
Jan Pilotti, sidan 54 (Rev. 150901)

Medvetandeträning – en effektiv suicidpreventiv metod (pdf)
Rigmor Stain, m.fl., sidan 58


IT och ungas psykiska hälsa/ohälsa (pdf)
Norma Bou Aram, sidan 11

Kommunikation om självmord på internet: Risker och möjligheter (pdf)
Michael Westerlund, sidan 34

Att desarmera sina minnen – traumafokuserad KBT i grupp med ensamkommande afghanska flyktingpojkar (pdf)
Caroline Nilsson, Marja Onsjö, sidan 54


Referenser:

Alkoholberoende - inte vad det har varit (pdf)
Sven Wåhlin, sidan 56

Epigenetik - ur den kan komma till yttryck i psykiatri (pdf)
Jayanti Chotai, sidan 74

Rättelse Ledare för Svenska Psykiatriska Föreningen, Lena Flyckt, sidan 4
I skrivning kring informationsutbyte skall stå:
"Mats Lööfs övergripande uppdrag är att driva arbetet med enhetlig informationsstruktur och fackspråk i Västra Götalandsregionen
med nationell förankring. I det ligger bland annat ansvaret för samordning av termer, begrepp, kodverk och struktur i vår dokumentation".


SP nr 2, 2014 - Del 2 (pdf)

Referenser:

Världsekonomin - en fråga även för psykiater?
Lennart Levi, sidan 44
The Santiago Declaration (pdf)
Lästips (pdf)

Suicidalitet ur evolutionärt och neurofysiologiskt perspektiv (pdf)
Beskow, Ehnvall, Klensmeden, Nyberg, sidan 48

 

 


SP nr 1, 2014 (pdf) Vändpunkter


SP nr 4, 2013 (pdf) Att skada sig själv

Referenser:

Preliminära resultat från DBT-teamet vid SÄS (pdf)
Tommy Skjulsvik, sidan 26

Patologiskt internetmissbruk, depression och suicidalitet hos ungdomar (pdf)
Rigmor Stain, Danuta Wasserman, sidan 76

Självet och suicidaliteten (pdf)
Jan Beskow, Anna Ehnvall, Gunilla Klensmeden, Ullkarin Nyberg, sidan 92


SP nr 3, 2013 (pdf) Varför blev jag psykiater, egentligen?

Referenser:

Nya "Kliniska riktlinjer för tvångsvård" (pdf)
Presentation av arbetsgrupp
Herman Holm, sidan 29

Illusioner och realism Freud, Dostojevskij och fadersmordet (pdf)
Göran Dahl, sidan 58

Här finns problem att lösa! (pdf)
Jan Beskow m fl, sidan 78

Även kvantmekaniken måste tolkas! (pdf)
Jan Pilotti, sidan 77

Rådgivande anvisningar för handläggning av kalciumbalansen hos litium-behandlade patienter
Referenser (pdf)
Algoritm 1 (pdf)
Algoritm 2 (pdf)
Mats Humble, Adrian Meehan, sidan 88


SP nr 2, 2013(pdf) Psykiatrins psykologi


SP nr 1, 2013 - del 1 (pdf) Psykiatrins sociologi
SP nr 1, 2013 - del 2 (pdf)

Referenser:

Vad ska psykiatrin med kunskap om samhället till? (pdf)
Maria Sundvall, sidan 14

Nollvisionen är en policyinnovation (pdf)
Jan Beskow, Ullakarin Nyberg, Alfred Skogberg, sidan 30

Ludvig Igras tunna hinna (pdf)
Leif Öjesjö, sidan 42

När är sekretess skydd? (pdf)
Anhörig, sidan 78


SP nr 4, 2012(pdf) Psykiatrins biologi

Referenser:

Att lyssna till erfarenheten
Om betydelsen av ett nyanserat förhållningssätt i frågan om antidepressiv medicinering,
Daniel Sykes, sidan 17 (pdf)

Förnuft och kvantfysik - Tankar om verklighet och medvetande, Tord Bergmark, sidan 32 (pdf)

Möjligt paradigmskifte inom psykoterapin, Göran Högberg, sidan 52 (pdf)

Mindfulnessträning på arbetstid reducerade stressymtom hos äldreomsorgspersonal,
Bengt Annebäck, sidan 57 (pdf)

Psykiatrins biologi: Förklaring eller uttryck?, Jan Pilotti, sidan 70 (pdf)


SP nr 3, 2012(pdf) Var kommer barnen in?

Referenser:

Barn och alkohol genom seklerna, Ulf Rydberg, sidan 14 (pdf)

Skadliga barndomshändelser - roten till det onda?, Jan Pilotti, sidan 28 (pdf)

ADHD koloss på lerfötter, Jan Pilotti, sidan 38 (pdf)

Finns Gud? Tord Bergmark, sidan 69 (pdf)


SP nr 2, del 1, 2012 (pdf) Registrera mera.........

SP nr 2, del 2, 2012 (pdf)


SP nr 1 2012 (pdf) - Livsstil

Referenser:

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube, sidan 38 (pdf)


SP nr 4 2011 (pdf) - Förbjudna känslor

Referenser:

Transpersonella upplevelser hos barnafödande kvinnor, Kersti Wiström, sidan 60 (pdf)


SP nr 3 2011 (pdf) - Det psykiatriska forskandet och den forskande psykiatrin

Referenser:

Kan psykiatri vara evidensbaserad? Sten Thelander, sidan 35 (pdf)

Det tveksamma bruket av evidens inom psykiatrin, Jurgen Reeder, sidan 60 (pdf)

En resa genom den svenska psykiatrins historia, del 4, Karin Enzell, sidan 64 (pdf)

Vetenskaplig evidens och psykoterapi, Alexander Wilczek, sidan 68 (pdf)

Att vara psykiater på smärtklinik, Pia Östryd, sidan 71 (pdf)

Hur används nya läkemedel vid en psykiatrisk klinik? Nils-Olof Jacobson, sidan 78 (pdf)

Vart är BUP på väg? Del 2, Jan Pilotti, sidan 85 (pdf)

Finns fri vilja? Tord Bergmark, sidan 91 (pdf)


SP nr 2 2011 (pdf) - Psykiatrins idéhistoria

Referenser:

En introduktion till den psykiatriska idéhistorien, Marie Åsberg, sidan 18 (pdf)

Filosofi och psykiatri, Ingemar Engström m.fl., sidan 42 (pdf)

Postmodern psykiatri?, Anckarsäter, sidan 85 (pdf)


 

SP nr 1 2011 (pdf) - Kultur, psykiatri och psykisk hälsa, del 2

Referenser:

Hjärnmaterialismen har inte förklarat själen, Jan Pilotti, sid. 37 (pdf)

Psykiskt sjuka behöver få hjälp att sluta röka, Barbro Holm Ivarsson/Hans Filljam, sid. 40 (pdf)

Genetik vid autismspektrumtillstånd, MajBritt Giacobini, sid. 89 (pdf)


SP nr 4 2010 (pdf) - Det omedvetna

Behöver psykiatrin närhet till somatiken, Marcus Persson
Referenser:
1) http://www.sydsvenskan.se/lund/article1292785/Lakare-i-upprop-mot-planer-pa-flytt-till-Regionhuset.html
2) http://www.sydsvenskan.se/lund/article1302503/Forskare-sagar-psykiatriflytt.html
3) http://www.sydsvenskan.se/lund/article1302505/Vi-hade-ingen-aning-om-detta.html
4) http://www.sydsvenskan.se/lund/article1284703/Block-kan-rivas-i-jakt-pa-ny-teknik.html

Journaler, IT och etik Observationer från ST-representanten, Lång version, Marucs Persson (pdf)


SP nr 3 2010 (pdf) - Psykiatrins pionjärer

Referenser: Akut slutenvård vid anorexia nervosa kan förbättras, Nini Hjalmer, referenser (pdf)

John Frederick Joseph Cade – litiumbehandlingens fader, Werneke (pdf)

Henrik Sjöbring, Leif Öjesjö (pdf)

Kognitiv revolution av suicidpreventionen, Beskow (pdf)

Pionjärer inom svensk barn- och ungdomspsykiatri, del 1, Per-Anders Rydelius (pdf)

Vilsegången eller pionjär? Nils-Olof Jacobson (pdf)


SP nr 2 2010 (pdf) - Kultur, psykiatri och psykisk hälsa, del 1


SP nr 1 2010 (pdf) - Vad gör psykiatrin med psykiatern?

De apatiska barnen - Kultursjukdomen som eroderade den medicinska etiken, Göran Bodegård
Full version (pdf)

Psykiatrin och människans själ, Jan Pilotti
Full version (pdf)

Sidan 30 "Professorsmöten i psykiatri"
Bildtexten ha fallit bort under bild nr 4:
"Svenska sällskapet för psykiatrins historia som grundades på Bror Gadelius födelsedag den 29 mars – (1862-1938) höll sitt första sammanträde den 21 oktober 1982 på Rålambshovs sjukhus, Stockholm. Börje Cronholm stående längst fram till höger höll högtidsföreläsningen. Bror Gadelius döttrar Greta Gadelius och Maja g. Guillet de Mounthoux vilka växte upp på Rålambshovs sjukhus ses på första raden."

Sidan 46-48 Olika perspektiv inspirerade på årets ST-konferens
Foto tagna av Maercus Persson och Pouya Mohaved Rad.


SP nr 4 2009 (pdf) - Vem är normal?

Referenser Svensk Psykiatri nr 4 2009:

Sidan 63: Den psykodynamiska terapins utsatthet (pdf)


SP nr 3 2009 (pdf) - Lycka

Referenser Svensk Psykiatri nr 3 2009:

Sidan 18, ADHD och schizofreni – ett oväntat samband upptäckt inom ramen för klinisk patientnära forskning (pdf)

Figur ADHD och schizofreni (pdf)

Sidan 38, Lyckan är en sällsam fågel, längre version (pdf)

Sidan 45, Remission, PANSS och PECC – hjälpmedel för kliniker (pdf)

Sidan 50, BCFPI – ett värdefullt hjälpmedel inom barn- och ungdomspsykiatrin (pdf)


SPnr2 2009 (pdf) - Vart är vi på väg?

Referenser till Tore Södermarks artikel, sidan 40 (pdf)

BP, PBD, ADHD.... om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri, Eleonore och Göran Rydén, längre artikel än den som publiceras på sidan 10 Svensk Psykiatri nr 2 2009 (pdf)


SPnr 1 2009 (pdf) - Diagnos

Foto på sidan 36 och 37 är tagna av Cecilia Gustafsson

Referens till Leif Öjesjös artikel, sidan 36 (pdf)
Referens till Sofie Bäärnhielms artikel, sidan 61 (pdf)

SPnr 1 2008 (pdf) - Psykiatri och media
SPnr 2 2008 (pdf) - Etik
SPnr 3 2008 (pdf) - Självhjälp utanför psykiatrin
SPnr 4 2008 (pdf) - Ledarskap

Prevention, kunskapsspridning och implementering av ny metodik.
Artikel av Staffan Lundqvist/Henrik Pelling i nr 3 av SP presenteras
här i sin helhet (pdf)

Referenser och kärnbudskap, Ruben Isacsons artikel
i SP nr 4 2008 (pdf)

Referenser till Danuta Wassermans artikel i SP nr 1 2008 (pdf) 

SPnr 1 2007 (pdf) - Transkulturell psykiatri
SPnr 2 2007 (pdf) - Psykiatrins risker, del 1
SPnr 3 2007 (pdf) - Själ och ande
SPnr 4 2007 (pdf) - Psykiatrins risker, del 2
Referenser till Peter Anckarbergs artikel i SP nr 1 2007.
Referenser och figurer till Per Borgås artikel i SP nr 1 2007.
Referenser till Manuel Fernandez artikel i SP nr 1 2007
Referenser till artikeln om ibogain

 


Uppdaterad: 2017-02-25