Studierektor


 

Länk till Sveriges Läkarförbunds nätverk för studierektorer

Nästa Läkarförbundets Studierektorskonferens - se länk ovan
 
Utbildningsutskottet
 
Studierektor som central aktör i ST
Uppdaterad 2015-07-22
 
Studierektorsnätverket - minnesanteckningar
 
Nästa möte i studierektorsnätverket blir den 25/10,
kl. 10.00-15.30, Svenska Läkaresällskapets klubbrum, Stockholm

Anmälan före den 7/09 till kanslisten@svenskpsykiatri.se

Sidansvarig: Elina Sarasalo
Senaste reviderad: 2016-03-23