World Mental Health Day 2010


Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day, firades i Stockholm den 8 oktober.
Temat var Långsiktighet och samverkan för psykisk hälsa.


Arrangörer var NSHP, SKL. Socialstyrelsen, Handisam, Statens Institutionsstyrelse och Svenska Psykiatriska Föreningen
.
Dagen var välbesökt, ca 200 deltagare.


Ett mer utförligt reportage kommer i nästa nummer av Svensk Psykiatri, decembernumret.

dash

 
ArneSPF´s presssekreterare Arne
Stenstedt fanns i vår monter och svarade på frågor, delade ut broschyrer och tidskrifter
.
   

 

 

Anki Sandberg, NSPH som tillsammans med SPF´s ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind är initiativtagare till att fira World Mental Health Day i Sverige, inledde dagen. Hon underströk vikten av att finna långsiktiga lösningar för samverkan

Anki
   Samverkan; mål, medel, metoder och förutsättningar.
Ett bra samtal mellan Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen, Anita Odell, NSPH och Ulla-Carin Schön, SKL
nsph, skl, soc
   

 

 

 

 

 

Rickard Bracken och Henrik Ragnevi från Hjärnkoll talade under temat Slå hål på hindrande myter i arbetslivet

   

 

 

 

 

Mårten Jansson, NSPH berättade om utbildning som förändrar Med starkare röst

   
Freja musikteater från Småland gjorde en fantastisk föreställning om livet av och med personer med funktionshinder. Man blev berörd, man skrattade och grät. En otrolig stund där personerna i gruppen framförde sina egna berättelser, det var mycket galghumor, sång och musik. Rekommenderas!
freja2
Freja
   


Det är bara den som går i skorna, som vet var den klämmer!

Vid vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås har man kommit långt med brukarinflytande. Man har bland annat brukarrepresentanter i båda ledningsgrupperna, brukarmedverkan vid anställningsintervjuer och vid alla intern fortbildning. Det finns brukare med i alla arbetsgrupper. Om detta berättade deltagare från brukarrådet; Mona Asp, avdelningschef, brukarrepresentanterna Yvonne Andréen och Ann-Christine Löfdahl tillsammans med utbildningsledare /brukarsamordnare Stina Djurberg.
Boråsgänget
   
Yvonne
Ann-Christine
   

Dagen avslutades med en frågestund tillsammans med dagens medverkande.

Foto: Carol Schultheis
Text. Stina Djurberg

2010-10-10