Handledare

 

Handledning, länk till Svenska Läkarförbundet
(Rev. 150722)
 
Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning - webbaserat stöd
 
Utbildningsutskottet
 
Handledningsöverenskommelse (pdf)
(Rev. 150629)
 
Manual för huvudhandledare (pdf)
(Rev. juli 2015)
 
Manual för kliniska handledare (pdf)
(Rev. juli 2015)

Sidansvarig: Elina Sarasalo
Senaste reviderad:
2015-07-22