Pressklipp

   
Här publicerar vi pressklipp som har anknytning till Svenska Psykiatriska Föreningen och området psykiatri. Hjälp oss gärna genom att skicka in tips till:
webmaster@svenskpsykiatri.se

Nationella Riktlinjer 2015: Ännu Bättre Diabetesvård (pdf)
Diabetolog Nytt, 1-2 2015
2015-02-23


Intryck från konferensen ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård” (pdf)
2015-02-23


Många karriärvägar i psykiatrins snabbföränderliga värld
Intervju med Simon Kyaga
Framtidens karriär - läkare
2015-02-11


Psykiatri – disciplin som förenar hjärta och hjärna
Intervju med Ing-Marie Wieselgren
Framtidens karriär - läkare
2015-02-11


World Psychiatry, Volume 14, Number 1, February 2015 (pdf)
2015-01-31


Fysisk aktivitet som behandling
Medicinska riksstämman Nyhetsbrev Nr 8 2014
2014-11-12


FN på väg att utesluta en halv miljard människor
I FN:s nya utvecklingsmål saknas specifikt fokus på psykisk sjukdom. Det är oacceptabelt då nära en halv miljard drabbas av dessa allvarliga sjukdomstillstånd. Nu måste Sverige agera, skriver Svenskt nätverk för psykisk hälsa i världen. Dagens Samhälle, Debatt
2014-10-28


»Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa«
Patienter med allvarlig psykisk sjukdom ska undersökas minst en gång om året för metabola riskfaktorer. Ansvaret för detta ligger på psykiatrin. Men det är långtifrån alla som lever upp till vad som står i de kliniska riktlinjerna.

Läkartidningen. 2014;111:C6FE Läkartidningen 42/2014
Läkartidningen.se 2014-10-14

2014-10-16


World Psychiatry, Volume 13, Number 3, October 2014 (pdf)
2014-09-25
Sidansvarig: Stina Djurberg
2015-02-23