stp

ST-läkare i psykiatri

STP hette tidigare Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri (SLUP), det nya namnet ST-läkare i Psykiatri antogs vid föreningens årsmöte i januari 2016.

STP är en fristående förening som samlar ST-läkare inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri. Föreningen har sitt ursprung i SPF-ST, den delsektion av SPF som bildades 2005 på initiativ av leg läkare Peder Björling, och som riktade sig till ST-läkare. 2010 ombildades sektionen och kom att inkludera ST-läkare inom samtliga tre psykiatriska specialiteter. Föreningen fick då ett nytt namn och en ny grafisk profil. Sedan 2012 är STP en juridiskt och ekonomiskt fristående förening. 

I STP välkomnas alla ST-läkare inom de psykiatriska specialiteterna, samt andra utbildningsläkare som arbetar inom psykiatrin och/eller har ett psykiatriskt intresse (exempelvis vikarierande underläkare efter legitimation innan ST-tjänst och läkare som gör psykiatri-AT). 
STP bevakar utbildnings- och rekryteringsfrågor, arbetar för kliniska och akademiska nätverk och samarbetar med moderföreningarna SPF, SFBUP och SRPF. 

STP har sedan 2008 haft en fullvärdig medlem i SPF:s styrelse, och är representerade i SPF:s utbildningsutskott.
Sedan 2006 anordnas årligen en nationell ST-konferens. Spännande föreläsningar blandas med kollegial samvaro i avslappnande miljö runt om i Sverige (hittills bl. a. Vår Gård, Gimo Herrgård, Bäckaskog Slott, Varbergs Kurort, Djurönäset, Södra Berget Sundsvall och Stenungsbaden).  
Konferenserna är populära, välbesökta och mycket uppskattade bland såväl ST-läkare som föreläsare! 

För mer information vänligen gå in på STP:s hemsida:

http://www.stpsykiatri.se/

Uppdaterad: 2016-02-07
Sidansvarig: Hanna Spangenberg