SPFs kliniska riktlinjer


Kliniska riktlinjer för några stora och viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin har utarbetats av utvalda arbetsgrupper på uppdrag av och i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningens styrelse.

Flera av våra riktlinjer finns som bok och går då att beställa här: Gothiaforlag

Några finns tillgängliga i elektronisk version och kan laddas ner via länkarna nedan (Metabol risk, Personlighets-störningar, Schizofreni, Suicidnära, Äldrepsykiatri).


Publicerade Kliniska riktlinjer:

Kan laddas ned som pdf här, går att skriva ut

ECT

Beställ här

Kan också laddas ned som pdf här, går dock inte att skriva ut


Tvångsvård

Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Metabol

Personlighetsstörningar

Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

På sidan ovan kan du antingen beställa boken eller ladda ned den som pdf

Schizofreni

Suicidnära
Äldrepsykiatri
 
Pågående arbeten med Kliniska riktlinjer:
 
Riktlinje
Projektansvarig Planering


Lena Nylander

Arbetet påbörjat hösten 2015. Ännu ingen färdig tidsplan för publicering.
Arbetsgrupp
Peter Andiné
Sten Björkman
Anders Elmkvist
Per-Axel Karlsson
Lena Nylander
Hans Olsson
Daniel Stråth
Kent Thuresson
Rikard Weiber

Lars Wahlström

Projektansvarig utsedd, arbetsgrupp under bildande. Tidsplan oklar.


Lisa Ekselius

Arbete pågår. Publicering av riktlinjen förhoppningsvis sent 2016 eller tidigt 2017.

Arbetsgrupp
Lisa Ekselius, professor, överläkare (ordförande)
Mia Ramklint, docent, lektor, överläkare
Jörgen Herlofson, psykiater
Tom Palmstierna, psykiater
Kent-Inge Perseius, med dr, lektor, sjuksköt
Göran Rydén, överläkare, verksamhetschef


Sofie Bäärnhielm Arbetsgrupp utsedd, arbete påbörjat. Struktur för arbetet inkl prel tidsplan formulerad. Skrivarbetet påbörjat under hösten 2015, ännu oklart om datum för publicering.
Diana Radu Djurfeldt
Alina Karanti

Arbete påbörjat, fördröjning av ursprunglig tidsplan. Ännu oklart om tidsplan fram till publicering.

Arbetsgrupp:
Diana Radu Djurfeldt, med dr, enhetschef, öl Ångestenheten PNV (Projektansvarig)
Sergej Andréewitch, öl OCD-enheten PSV (Australien f n)
Christian Rück, docent, enhetschef/ÖL OCD-enhetn PSV
Jan Bergström, psykolog, med dr, lektor SU
Erik Hedman, psykolog, med dr, KI
Volen Ivanov, psykolog, KI
Philip Brenner, ST psyk, PNV
Cecilia Björkenlund, allmänmedicin, Göteborg
Mia Asplund, psykolog, Ångestenheten, PNV
Anna-Clara Hellstadius, psykolog, OCD-enheten, PSV

Refrentgrupp består av;:
Simon Cervenka, med dr, KI/CPF öl ÅE
Anders Nymanson, psykolog, Skåne
Lisa Ekselius, professor, Uppsala
Sandra Bates, psykolog, Uppsala
Hans Ågren, professor, Göteborg
Lars von Knorring, professor, Örebro


2016-09-12

Sidansvarig: Dan Gothefors