Svenska Sällskapet För Bipolär Sjukdom är en förening med syfte att samla läkare med ett särskilt intresse för bipolär sjukdom.

 

Bipolära syndrom leder till omfattande lidande hos patienter och anhöriga.
Det finns ett stort behov av ökad kunskap avseende behandling och omvårdnad. Omfattande insatser behöver göras för att minska graden av stigmatisering, som sjukdomen är behäftad med.

SSBS grundades 2003 av en liten grupp svenska psykiatrer som arbetade på affektiva mottagningar. Vid tillfället fanns det mycket få specialmottagningar för bipolär sjukdom och tanken var att öka kunskapen bland läkare. Ett annat mål var att skapa ett alternativ till större kongresser, dvs. ett mindre forum med möjlighet att ha mer interaktiva aktiviteter såsom föreläsningar parat med öppna diskussioner.

Föreningen verkar genom återkommande nationella möten, för vetenskapligt och kollegialt utbyte. Genom åren har föreningen gästats av många intressanta föreläsare som Jules Angst, Joseph Calabrese, Robert Belmaker med flera.


Sedan 2014 är SSBS en subsektion i Svenska Psykiatriska Föreningen och vänder sig till läkare, intresserade av bipolär sjukdom. Man måste vara medlem i SPF för att kunna gå med i SSBS. Om du är medlem i SFBUP betalar du halva årsavgiften till SPF, det vill säga 450 kronor.
Som medlem i SSBS får du gå på våra medlemsmöten två gånger per år till rabatterat pris.
Årsavgiften, som är 350 kronor, kommer att faktureras samtidigt som avgiften till SPF från och med 2016.

Du blir medlem genom att fylla i nedanstående ansökan. Om du inte redan är medlem i SPF ska du också anmäla medlemskap till den föreningen. Det gör du på samma ansökningsformulär.

 

 


SSBS´s höstmöte hålls den 20 november

Citykonferens, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Program (pdf)

2015-09-25