Remissvar


Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som Du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.


Remissvar: Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)
16-10-12


Remissvar: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen,
Ds 2016:5

16-06-02


Remissvar Yttrande gällande Förebyggande och behandling av spelmissbruk
Ds 2015:48

16-01-15Uppdaterad: 2017-02-16
Sidansvarig: Michael John