SPUR


Spur-gruppen består av: Svante Bäck, Lars-Håkan Nilsson, Wolfgang Rutz, Göran Björling, Per Nilsson (leder gruppen), Ylva Öijvall (Sveriges läkarförbund), Anders Varenius, Lise-Lotte Risö Bergerlind (rep. för SPF: s styrelse) samt två ST-representanter: Lars Björklund och Sten Friberg. Gruppen träffas 1 - 2 gånger per termin för att planera nya inspektioner och kalibrera genomförda. Vid behov ordnas utbildning av inspektörer, senast gjordes detta i januari 2007.

Utbildning


 

 

 

 

Sidansvarig: Kerstin Lindell