Internationellt


Som medlem i SPF är du även medlem i World Psychiatric Association www.wpanet.org och den nordiska psykiatriska föreningen, Nordic Psychiatric Associations,  www.nordicpsychiatry.com.  Den nordiska psykiatriska föreningen arrangerar var tredje år konferensen Nordic Congress of Psychiatry, vilken senast i september 2015 ägde rum i Köpenhamn.

Den nordiska föraningen ger ut två tidskrifter: Nordic Journal of Psychiatry http://informahealthcare.com/journal/psc och The Nordic Psychiatrist.
Sedan 2015 är vi medlemmar i European Psychiatric Association (EPA), www.europsy.net.

SPF har genom Läkarförbundet representation (Maria Markhed-Nilsson och Olle Hollertz) i UEMS www.uems.eu, som är en europeisk samarbetsorganisation, vilken arbetar med läkares utbildning och fortbildning.


Rapport från UEMS möte i Helsingfors 25-27 april 2013 (pdf)
2013-05-12

 

Norsk Psykiatrisk Förening - Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010-2015 (pdf)


SIDA - Östersjöenheten - beslutt om finansiellt stöd till projekt "Vägar till utbyte av kunskap och erfarenheter mellan yngre psykiatrer (YP) med 159 000 SEK. (pdf)
2011-01-17

Uppdaterad 2015-12-21
Sidansvarig: Hans-Peter Mofors