Ramarna

Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.
Föreskriften består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningarna för respektive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den allmänna delen.

Specialistföreningarna har sedan utformat rekommendationer som ett stöd för att kunna utföra de direktiv som finns i författningen.

SPF har dessutom utvecklat stödskrifter om handledning, utbildningsprocess samt stöddokument för att kunna följa utbildningsprocessen


Vad är nytt?

SPF:s rekommendationer för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2015:8 är nu publicerade!

 
 

Följande dokument gäller för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2008:17:

 
 

Ett konsensusdokument om genomförandet av det vetenskapliga arbetet (delmål 19):

 
 

Välkomna att e-posta förslag till förbättringar till Alessandra Hedlund
(facklige.sekreteraren@svenskpsykiatri.se).
Tack!

 

Sidansvarig: Alessandra Hedlund
Senaste reviderad: 2016-03-22