Remisser 2015


Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som Du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över remiss angående
Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över remiss angående
Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över remiss angående
Föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3) (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över
Remiss om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort med mera (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över
Remiss/gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och  aktivitetsersättning, (Dnr 032945-2015) (pdf)

Bilaga till ovan (xls)


Remissvar över remiss angående       
Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen över
För kvalitet - Med gemensamt ansvar SOU 2015:17 (pdf)f)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen på
Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling (pdf)


Stöd för arbetet med psykisk ohälsa – vilka behov finns i primärvården
Ställningstagande från Svenska Psykiatriska Föreningen, november 2014 (pdf)Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen
Rätt information på rätt plats i rätt, SOU 2014:23 (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, SOU 2014:29 (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Gem 2014:0174 (pdf)


Remissvar över remiss
Läkemedel för särskilda behov,
(pdf)
SOU 2014:20


Remissvar över remiss
Konsoliderad föreskrift TLVFS 2009:4

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (pdf)

 


Remissvar över remiss
En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
(SOU 2013:50) pdfUppdaterad: 2016-06-02
Sidansvarig: Michael John