Remissvar 2008

Remissvar från Sveriges Läkarförbund "Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomara
2008-11-23

Remissvar från SPF ang. Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (pdf) a
2008-08-01

Remissvar från SPF till Socialstyrelsen ang. olämplighet att inneha skjutvapen (pdf) a
2008-06-23

Remissvar från SPF ang. Åtgärdsplan för den kliniska forskningen” (SOU 2008:7) (pdf) a
2008-06-12

Remissvar från SPF (pdf) a
2008-05-13

Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. a

Remissvar från SPF  (pdf) a
2008-02-12

Införande av en rehabiliteringskedja, promemoria från Socialdepartementet (pdf) a
2008-02-12

Remissvar från SPF (pdf)a
2008-02-06

Ny företaghälsovård - ny kunskapsförsörjning
Statens Offentliga utredningara
2008-02-06