Remisser 2014


Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som Du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen på
Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling
(pdf)


Stöd för arbetet med psykisk ohälsa – vilka behov finns i primärvården
Ställningstagande från Svenska Psykiatriska Föreningen, november 2014 (pdf)Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen
Rätt information på rätt plats i rätt, SOU 2014:23 (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, SOU 2014:29 (pdf)


Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen avseende
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Gem 2014:0174 (pdf)


Remissvar över remiss
Läkemedel för särskilda behov,
(pdf)
SOU 2014:20


Remissvar över remiss
Konsoliderad föreskrift TLVFS 2009:4

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (pdf)

 


Remissvar över remiss
En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
(SOU 2013:50) pdf


Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Michael John