Remissvar 2000-2007


 

Remissvar 2007

Remissvar angående upphävande av Läkemedels­verkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar.


 

Remissvar 2006

EUs Grönbok om Psykis hälsa (pdf)

FHI rapport 2006 (pdf)

 


 

Remissvar 2005

WMA etik (pdf)

Socialstyrelsens föreskrifter (pdf)


Sjukskrivning (pdf)

Generisk förskrivning (pdf)

Försäkringsbolags tillgång till patientjournal (pdf)

Förmyndare mm (pdf)

Remissvar elektronisk kommunikation (pdf)


Angående Lex Maria (pdf)


 

Remissvar 2004

Utlänningslagstiftningen (pdf)

Äldrevård (pdf)

Opiatberoende (pdf)

Om LVM (pdf)

ITpolicy (pdf)


En ny doktorsutbildning (pdf)

Abort (pdf)

 


 

Remissvar 2003

Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende (pdf)

Vapenlagen (pdf)

 


 

Remissvar 2002

Patientjournallagen (pdf)

Betänkandet Psykisk störning brott (pdf)

 


Remissvar 2001

Socialstyrelsens översyn (pdf)

Lex Maria (pdf)

Klassifikation av medicinska åtgärder (pdf)

Den nya läkemedelsförmånen (pdf)

Centralstimulantiabehandling av barn (pdf)

 


 

Remissvar 2000

Den nya läkemedelsförmånen (pdf)