Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
Tobaksbruk
Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker dagligen. Åtgärder för att hjälpa patienter att sluta rökaär förmodligen vanligt förekommande redan i dag, men Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen ändå innebär en ambitionshöjning och därmed ökade kostnader för hälso- och sjukvården.
   
Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

2013-06-18

   
Boktips: Stödja patienter att sluta röka och snusa. Barbro Holm Ivarsson. Studentlitteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-18