Konsult

Föreningen för konsultationspsykiatri

Föreningen är idag hösten 2015 under återuppbyggnad och planerar ett årsmöte i samband med Svenska psykiatrikongressen mars 2016. Är du intresserad av föreningen, ta kontakt med någon av oss i den tillfälliga styrelsen, som du ser här till höger. Konsultationspsykiatri  - consultation-liaison psychiatry - arbetar med patienter som primärt har kontakt med somatisk sjukvård för kroppsliga symtom eller sjukdomar.Konsultationspsykiatriker arbetar med

Som konsultationspsykiater arbetar man med

  • patienter som har kroppslig sjukdom i kombination med psykiska symtom och beteendestörningar

  • patienter med psykiatrisk sjukdom som vårdas för kroppslig sjukdom

  • patienter med kroppsliga symtom, där kända somatiska ”modeller” inte ger tillräcklig förklaring

En betydande del av arbetet sker via somatisk personal/kolleger genom medverkan i team, utbildning och handledning (liaison).

  • är ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter

  • verkar för utbildning, utvärdering och forskning

  • sprider kunskap om psykiatriska och psykologiska faktorers betydelse för kroppslig ohälsa och sjukdom

  • verkar för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige

 


 

2015-09-24

 

 

 

Stadgar (gamla)