Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
 
Jill Taube

Projektledare
jill.c.taube@gmail.com
Tfn 070 484 62 83


Yvonne Lowert Överläkare, Psykosenheten, Nyköpings Psykiatriska Klinik
yvonne.lowert@blixtmail.se
Tfn 0155-245552, 072-2312801

Ingvar Karlsson

Docent
ingvark@lss.se

Lise-Lotte Risö Bergerlind Ledamot, Svenska Psykiatriska Föreningen
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Dan Gothefors gothefors@svenskpsykiatri.se

Stina Djurberg Webbmaster
webbmaster@svenskpsykiatri.se
Tfn 070-510 34 76

Ewa Mattsson Kansli
kanslisten@svenskpsykiatri.se
Tfn 060-16 95 75

Kontaktpersoner, ute i landet,
för projektet Läkares samtal om levnadsvanor (pdf)

Uppdaterad 14-04-22

 

Sidan med kontaktpersoner är under ständig påfyllnad. Om Du inte hittar någon kontakt person för Ditt område, kontakta

Projektledare
jill.c.taube@gmail.com
Tfn 070-484 62 83, 0722-41 10 88
 
 

 

2014-04-22