Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
 

Läs intressant studie! Beteendeintervention för viktnedgång, 291 patienter, 18 månader, huvudsakligen schizofreni eller bipolär diagnos.

Daumit et al. A behavioral weight-loss intervention in persons with serious mental illness.
N Engl J Med. 2013 Apr 25;368(17):1594-602

Patientversion av riktlinjerna

tobak
   
 

Om implementering, Socialstyrelsen (pdf)

 


HFS (Nätverket hälsofrämjande sjukvård) tillhandahåller broschyrer om levnadsvanorna riktade till patienter.
De finns att ladda ner (följ länk. http://natverket-hfs.se/patientbroschyrer-om-levnadsvanor)
men kan också beställas.
Varje landsting är också fria att trycka upp dem med sin egen logga som tillägg.
Råden följer de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder och bygger på de indikatorer som tagits fram.
2013-04-21