Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
 
Människor med psykiatrisk diagnos har en större risk än många andra av drabbas av  kroppslig ohälsa, sämre livskvalitét och i många fall också  en förkortad livslängd. En betydande del av riskerna finns i individens levnadsvanor, framför allt de fyra som nu lyfts fram av Socialstyrelsen i Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. (2011)
Bristande fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor är det som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige idag enligt Socialstyrelsen.
SPF har därför tackat ja till en inbjudan från Svenska Läkaresällskapet att under perioden 2012-2014 delta i projektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”.
Jag, Jill Taube är sektionsansvarig och den ni kan kontakta.
jill.c.taube@gmail.com
Tfn 0722 41 10 88

Projektet rullar nu in på sitt det tredje och sista året. Vi har kontaktpersoner i lite mer än hälften av våra landsting, vilket vi är glada och tacksamma för! Ambitionen är förstås att hela landet ska vara delaktig i projektets arbete med goda levnadsvanor.
Under året har vi haft en lång rad med aktiviteter, föreläsningar och möten. Era ambassadörer har vi mött två gånger, varav ett internat som var väldigt lyckat. Det finns ett gediget utbildningsmaterial att ta del av och ha med sig i när man vill sprida kunskap till sina kollegor och andra i teamet. Vi har hittills spritt det till de som är ambassadörer.

Stort tack till dig som redan arbetar med oss och mycket välkommen att höra av dig, du som är intresserad!

Klicka gärna vidare och se vad som mer finns att läsa om levnadsvanor på Svenska Läkaresällskapets hemsida om Levnadsvaneprojektet.
2013-01-16

 

Adjusting your body position to an upright rolex replica sale after a meal and eating more modest can help prevent rolex replica. However, knowing which nourishments to maintain can be a bit tricky and rolex replica sale. A piece of the issue is that there is still some argument in the medical community over which foods really cause reflux rolex replica. Despite this absence of agreement, numerous specialists concur that certain sorts of foods and panerai replica sale are best avoided to anticipate acid reflux, indigestion, and different indications of this cheap rolex replica. The following foods, beverages, and parts may relax the rolex replica watches and support extra esophagus-irritating acid.