Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
 
Levnadsvaneprojektet, Svenska Läkarsällskapet
http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/levnadsvanor
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/satsningmotohalsosammalevnadsvanor
Det går givetvis att beställa Riktlinjerna i tryckt format till en kostnad.
En kortversion finns att beställa utan kostnad. Kontakta Socialstyrelsens beställningsservice -
via mejl eller telefon 08-779 96 66
Vid de utbildningstillfällen som ordnas kommer projektet att förmedla material.
Stöd till vården - samtal om matvanor, Livsmedelsverket
http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motive...
http://www.slutarokalinjen.org
http://www.tobaksfakta.se
 
http://www.somt.se
 
http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motive...
 
 
 
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/
 
http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Alkohollinjen/
 
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/

 

http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motive...
 
Kan man dansa bort sin depression? Film.
Föreläsning var den 6 december 2012 på Mittuniversitetet Östersund
Föreläsare: Jill Taube, psykiatriker
 
Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna
 
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/
 
http://www.fhi.se/FaR-/
 
http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Motive...


 
 

http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer_metalbolrisk.html

2013-06-03