Arbetsgrupper

 

Intressegrupp för privatpraktiker

Pga. stora regionala skillnader i arbetsförhållanden för privatpraktiserande
psykiatriker runt om i Sverige har den tidigare arbetsgruppen ombildats till
en nätverksgrupp.

Åsa Pravitz, Stockholm, är sammankallande vid behov i aktuella frågor.
E-post: asapravitz@hotmail.com

 


 

Uppdaterad: 2010-10-15
Sidansvarig: Maria Starrsjö