Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
 

LEVNADSVANEPROJEKTET
Välkommen att ta del av SPF:s arbete med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder!

Läs mer under projektinformation!


Aktuellt


Ekonomisk belöning hjälpte utsatta sluta röka
Tobaksfakta
2014-12-03

Ny blogg från Jill och Levnadsvaneprojektet
2014-11-20

Motion skyddar hjärnan mot stresdinducerad depression
Spännande forskning från KI visar hur fiffigt vår kropp kan skydda oss från eget potentiellt skadligt beteende. Studierna är utförda bland försöksdjur. Läs vidare här!
2014-10-03

Sjukdomsförebyggande metoder : Samtal om levnadsvanor i vården
Här kommer ett bra boktips i den flod som brukar välla fram under hösten!
Barbro Holm Ivarsson har tagit ett helhetsgrepp om Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder med både teori och praktik. Jag har ännu inte läst den från pärm till pärm, men hade förmånen att få granska en del avsnitt och vågar redan påstå att den här är den lärobok som kan få riktlinjerna att leva vidare. Så köp den och lägg till den i arsenalen av verktyg i ert arbete med goda levndadsvanor! Lycka till! Jill
2014-09-01Förbättrad psykisk hälsa efter rökstopp
Läkartidningen. 2014;111:CTCM
2014-03-22

Youtube

2014-03-05


Två fina klipp om Levnadsvanor och psykiatrisk sjuklighet!

2013-12-03


Läs intressant studie! Beteendeintervention för viktnedgång, 291 patienter, 18 månader, huvudsakligen schizofreni eller bipolär diagnos.

Daumit et al. A behavioral weight-loss intervention in persons with serious mental illness.
N Engl J Med. 2013 Apr 25;368(17):1594-602

2013-10-24


Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin?
Filmad föreläsning med Yvonne Lowert
2013-09-11


Psykiskt sjuka blev friskare av rökavvänjning
Tobaksfakta
2013-08-26


Stöd till vården - samtal om matvanor
Svårt att prata om matvanor? Vad gäller? 
Här kommer ett rykande färskt och uppdaterat stöd till vårdgivare från Livsmedelsverket
utifrån riktlinjerna. 
2013-06-03


Framgångsrik viktreduktion hos patienter med svår psykiatrisk sjukdom. Signifikanta skillnader mellan intervention och kontrollgrupp i denna intressanta studie från  Welsh Center of prevention.
The Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research

Se också på våra egna kliniska riktlinjer;  
Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

2013-06-03


Att fysisk aktivitet kan vara behandling, helt eller delvis vid psykisk sjukdom känns som en etablerad och evidensbaserad sanning. Men svårighet att nå hela vägen fram till patienten kan vara en stor utmaning. Så här gör man i Borås och med fint resultat!

Ny metod får psykiskt sjuka att öka sin fysiska aktivitet
2013-05-28


Det breda anslaget i implementeringen av riktlinjerna visar sig bland annat i mångfalden av insatser och material. Här kommer en länk till 4 inspirationsfilmer om samtal om levnadsvanor som Förbundet Arbetsterapeuter har gjort.
Klicka här!
2013-05-15


Som ett led i vårt projekt; Psykiatrikers samtal om levnadsvanor var Yvonne Lowert och
Jill Taube i Värmland för att föreläsa för vårdgivare i psykiatrin.
Klicka här för att läsa om det!
2013-05-15


Titta på Livsmedelsverkets hemsida och få bra stöd till att prata om kost med våra patienter
2013-05-14


Kan man dansa bort sin depression?
Filmad föreläsning med Jill Taube
2013-02-19Policydokument - Levnadsvanor (pdf)


23 and 1/2 hours: What is the single best thing we can do for our health?
YoutubeklippPatientversion av riktlinjerna

2012-08-26

tobak

Icke- smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa (NMH) är något som WHO aktivt arbetar med.
Nu satsning för global handlingsplan för att förebygga kroniska sjukdomar.
2012-08-20 

 
2014-12-03