Pil
Projektinformation Lästips/broschyrer Kontakt Länkar
Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med ohälsosamma matvanor, vilket är en förhållandevis resurskrävande åtgärd. Dessutom bedömer Socialstyrelsen att matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på i dag,vilket kan leda till betydande kostnadsökningar inom området.
 
2012-09-28