Pil
Projektinformation Broschyrer Kontakt Länkar

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller stegräknare samt med särskilduppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.

Socialstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvården redan bedriver ett arbeteinom området, men att det finns stora variationer i landet. Sannolikt krävs ett resurstillskott för att uppfylla rekommendationen.

 
2012-09-29