Bloggar 2013
Bloggar 2012
Bloggar 2011
Bloggar 2010
Bloggar 2009

 

 

Ordföranden bloggar

 

 

 

Efter ett händelserikt år med många kongresser, energiskt engagemang, medial belysning av viktiga frågor samt utökat samarbete med sjuksköterskor och psykologer tar vi nu paus över jul och nyår och hoppas att alla får en välbehövlig vila.

Några nyheter vill vi särskilt lyfta fram – att vi från och med årsskiftet är medlemmar i EPA (European Psychiatric Association) vilket ger våra medlemmar många förmåner som man kan läsa mer om i senaste numret av Svensk Psykiatri.

Vi vill under det kommande året särskilt arbeta med fort- och vidareutbildningsfrågor för specialister – ett område som också är fokuserat av Svenska Läkarsällskapet och Svenska Läkarförbundet. Vi vill även lyfta fram psykiatrisk konsultation visavi vårdgrannar och vill blåsa liv i sektionen för konsultationspsykiatri.

Svenska Psykiatriska Föreningen har varit värd för ”Joint Committee” nätverket för de nordiska ländernas psykiatriska föreningar och är delarrangör för den nordiska kongressen som kommer att hållas i Köpenhamn den 20-23 september 2015.

Sist men inte minst – boka in Svenska Psykiatrikongressen (SPK) den 11-13 mars i era kalendrar.
Vi bjuder på mycket spännande föreläsningar, debatter, workshops och kultur.

Vi i styrelsen önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi ses i mars på SPK.

Åter från en uppfriskade, om dock varm, sommarsemester kastas man in i en valrörelse som förhoppningsvis fokuserar på den ökande psykiska ohälsan och på psykiatrin. Först vill jag dock säga att jag känner mig stolt som en tupp när jag idag fick de nyskrivna ECT-riktlinjerna på posten. Ännu en gång har våra medlemmar gjort det omöjliga – att sammanställa kliniska riktlinjer inom ett kontroversiellt ämne som är svår-beforskat, en stor eloge till Axel Nordenskjöld och Pia Nordanskog. Man kan fortfarande ha skilda uppfattningar men det är obestridligt att riktlinjerna bidrar till jämlik vård på nationell nivå om de tillämpas.
Sommarsemestern är i antågande och Svenska Psykiatriska Föreningens styrelse önskar sina medlemmar en härlig sommar med välförtjänt vila och avkoppling.  Specialiteten Psykiatri utvecklas i stormsteg i takt med att allt fler behandlingsalternativ visar sig effektiva, inte bara farmakologiska men även psykologiska, pedagogiska och sociala. Det ger ökad valmöjlighet och allt större utrymme för kreativa lösningar där patienten erbjuds att ta aktiv del i behandlingsplaneringen utifrån egna önskemål. Psykiatrin blir därmed intressantare då den bjuder på större bredd i behandlingsutbudet och ett mer jämställt förhållande mellan behandlare och patient. Kanske är det därför som disciplinen psykiatri lockar allt fler unga blivande specialistläkare vilket är mycket glädjande men även behövligt då behovet av psykiatri ökar.
Framtiden ser alltså ljus ut men det är också viktigt att ständigt belysa det som utgör hinder för en god utveckling. Under årets Almedalsvecka kommer ojämlikheter i vård speciellt avseende den psykiatriska vården att diskuteras. Nollvision för självmord finns också som ett genomgående tema, liksom självskadebeteende och vad politiker anser om samhällets attityder kring psykisk ohälsa. Vi återkommer med mer information om hur psykiatrin har diskuterats detta viktiga valår.
Vi hoppas att det inte har undgått någon att SPF, tillsammans med Svensk Förening För Diabetologi, Svensk Förening för Allmänmedicin och Socialdepartementet arrangerar ett symposium den 9-10 oktober på Münchenbryggeriet om somatisk ohälsa vid psykisk sjukdom. Vi hoppas att många prioriterar mötet och kommer. Den somatiska ohälsan riskerar att vara våra patienters allvarligaste problem om vi inte finner strategier, samverkan och behandlingsmetoder som löser eller minskar problemet. Anmälan och information finns på webb-sidan www.jamlikvard2014.se/.
Vi ses, om inte förr så den 9-10 oktober på Münchenbryggeriet!
2014-03-18