Bloggar 2012
Bloggar 2011
Bloggar 2010
Bloggar 2009

 

 

Ordföranden bloggar

 

 

 

Vi har också redan planerat en rikhaltig psykiatrikongress i mars med ett varierat utbud från forskning till klinik men även kultur och debatt. Vi vill på detta sätt bidra till fort- och vidareutbildning för våra medlemmar men även fruktbara möten för utbyte och diskussion.

Den viktiga frågan om somatisk översjuklighet bland psykiatriska patienter rönte uppmärksamhet vid Svenska Läkarsällskapets riksstämma och kommer att refereras i SLS tidskrift. Även levnadsvaneprojektet var föremål för uppmärksamhet, även det ett viktigt behandlingsinslag för att minska somatisk ohälsa.

Vidare kommer vi att arrangera en ”metabol” konferens i samverkan med Diabetesföreningen den 9-10 okt 2014 då många aspekter på problemet kommer att belysas – psykiatrin måste reaktivera den somatiska kunskapen och kroppssjukvården måste ta sig an psykiatriska patienter på jämlika villkor.

Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att blåsa liv i Psykiatrifonden genom att ge ett bidrag. Den behövs för att ge kraft och mod åt våra patienter att våga ta steget tillbaka till arbetslivet och social samvaro. Den behövs också för att öka klinisk psykiatrisk forskning, ett vitaliserande inslag i klinisk vardag. Den behövs också för att avstigmatisera psykiatrin och dess patienter genom god information om psykiatrins möjligheter att vara en viktig aktör i samhället.

Men nu hoppas jag också att ni alla kan släppa psykiatrin över helgerna för att istället njuta av god mat och dryck med familj och vänner. Hoppas att ni får välförtjänt vila och kommer tillbaka stärkta med nya krafter och ambitioner.

2013-07-11
Ett stort somrigt tack för stort engagemang till alla medlemmar. Vi har glädjen att konstatera att vår disciplin växer snabbast av alla discipliner i antalet nytillkomna ST-läkare. Samtidigt måste rekryteringen till disciplinen öka ännu mer för att nettot inte skall bli negativt. Sommarskolan i slutet av augusti för läkare som pluggat utomlands är en viktig rekryteringsbas till psykiatrin. SPF har engagerat sig i skolan för att locka dessa läkarstudenter till psykiatrin. SPF har också, tillsammans Svensk Förening för Allmänmedicin har skrivit en debattartikel som ges ut i nummer 37 av läkartidningen om den hotande bristen inom våra specialiteter för att medvetandegöra problemet.
Många angelägna debattämnen och remissvar har vi engagerat oss i: Den administrativa bördan med ett otal registreringar med IT-system som inte kommunicerar, det nya registret om ordinationsorsaker som kan hota sekretessen, den ökande psykiska ohälsan som nu toppar sjukskrivnings-orsakerna, kliniska riktlinjer anpassade till förslaget om utökad möjlighet till tvångsvård, konsekvenserna för psykiatrin av slopande av AT, förslaget om skärpt patienträttighetslag, förslaget om lika rätt till vård för papperslösa som för asylsökande och önskemålet från psykologförbundet att få sjukskriva med mera.
 
Ser vi framåt finns det många glädjeämnen, debatter, evenemang och möjlighet till fort- och vidareutbildning inom där SPF är aktivt; Almedals veckan där ämnet är ”hur kan vi förhindra suicid”, bok- och biblioteksmässan, en kongress på Stockholm Waterfront om den somatiska översjukligheten hos våra patienter, projektet ”psykiatrikers samtal om levnadsvanor”, en konferens kliniska riktlinjer vid tvångsvård, Riksstämman med många psykiatriska temata. Sist men inte minst SPK som år 2014 i Göteborg kommer att innehålla korta intressanta aktuella debattämnen, ha filmtema och mycket musik…
Jag önskar alla medlemmar, både befintliga och kommande en riktigt vilsam och skön semester!
2013-06-20

Att vara psykiater är att stå i händelsernas centrum; vår disciplin har under de senaste året varit fokuserad i samhällsdebatten mer än någonsin. Bifogat dagens Svenska Dagblad var en helt separat bilaga med reportage om satsningar från Hjärnkoll, departementet och SKL m.fl. där den psykiska ohälsan beskrevs som en av vår tids stora utmaningar. Det har hänt mycket inom psykiatriområdet sett i ett 10-20 års perspektiv men det behövs det mycket mer för att tackla det växande problemet med psykisk ohälsa framför allt hos unga vuxna. Som psykiatriker bör vi noga följa denna samhällsutveckling även om ”kärnområdet” är de vanliga psykiatriska sjukdomarna. SPF kommer därför att engagera sig i den offentliga debatten och medverka till att väcka intresse för psykiatri hos läkare under utbildning. En sådan satsning är sommarskolan i augusti där vi medverkar i syfte att intressera utlandsstuderande medicinare för psykiatri när de återvänder till Sverige.

Vår förening kommer vidare att engagera sig i många angelägna frågor på den offentliga arenan. Närmast står Almedalsveckan på agendan där vi kommer att arrangera ett evenemang om suicidprevention tisdagen den 2 juli. Mer om det finner man både på vår och på SKL:s hemsida.

I dessa tider krävs ett stort engagemang i METIS fortlevnad. Vid SPK:s styrelsemöte den 23-24 april närvarade Anders Printz som gav oss besked om en lösning som sannolikt kommer att införas inom kort. Alessandra Hedlund kommer att skriva mer om detta på vår hemsida, fortsättning följer...

Vi gläder oss mycket över de positiva omdömen som våra medlemmar gav vår kongress. Det fanns också en hel del tips om hur vi skall kunna väcka ännu mer intresse genom att öka interaktiviteten, att anpassa det kulturella innehållet, och att driva debatten ännu mer progressivt. Planeringen inför nästa år är redan igång med många kreativt idéer men också ett stänk av allvar.

Varför säger man ja till att bli ordförande? Jag vet inget mer angeläget och intressant område att verka inom. Inte ens vårsolen har kunnat locka mig från att skriva dessa rader. Men nu går jag nog ut…

 
Lena
2013-04-29
Lotta

 

 

 

Förra torsdagen, 14/3, i samband med SPF:s årsmöte valdes Lena Flyckt till ordförande.

Efter 4 år behöver jag inte längre känna ansvaret varje dag (jo, tom på julafton…) att kolla mailen. Alla helger behöver inte innehålla SPF-arbete. Nätterna kan ägnas till annat.

Många har frågat hur det känns. Svaret är – både ock. Skönt att inte ha ”yttersta” ansvaret (även om vi ju varit en styrelse som delat på arbetet!) men viss saknad efter att ha varit ”spindeln i nätet” i 4 år blir det säkert. Jag blir kvar ytterligare 1 år i styrelsen som allmän ledamot på ett fyllnadsval i huvudsak för att vara ”kunskapsbank” (varit längst i nuvarande styrelse). Några egna områden kommer jag att ha under året; styrelsens person i arbetsgruppen för levnadsvaneprojektet, på delegation från Lena ordförande i Joint Committee, styrelsen för de Nordiska Psykiatriska Föreningarna, där Sverige är ordförandeland i 3 å och SPF:s representant i arbetet kring Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Jag vill med dessa rader tacka er alla för förtroendet att få leda arbetet under dessa 4 år. Det har varit en fantastisk tid! Tack för avtackningen i samband med årsmötet. Det var ett så fint tal och era stående applåder gjorde mig djupt rörd!

Lise-Lotte

2013-03-23