Bloggar 2011
Bloggar 2010
Bloggar 2009

 

Ordföranden bloggar - 2010

Blogg 11 december 2010: Strax lucia, sedan jul och nyår!

Sitter och skriver i bilen på väg till Stockholm med man, ena sonen och Sally (familjens hund). Vi skall besöka vår dotter vars familj utökades med en ny liten medlem 29 november. Detta med barnbarn är en fantastisk upplevelse, precis som andra sagt. Inte minst att se sitt barn i den rollen som förälder ger nya perspektiv och djup i relationen. Maken och jag tittar på kort från den tiden våra barn var lika gamla, läser i dagböcker och förundras över hur fort livet gått. Jag känner stor tacksamhet över hur mycket gott livet bjudit hittills och gläds över det som ligger framåt.

Nu har ni precis hunnit få senaste numret av Svensk Psykiatri i brevlådan och jag utgår från att ni, liksom jag, tycker att det verkar fantastiskt. En sådan snygg omslagsbild! Och så brett och intressant innehåll, blir något att hinna läsa under en efterlängtad ledighet i samband med jul och nyår.

Riksstämman har också gått av stapeln och i år har vi i styrelsen en känsla av att vi gjort mer av den än tidigare år. Ett särskilt tack vill jag rikta till Anders Wallin som varit vår Riksstämmosekreterare. Det är mycket arbete att få ihop ett bra program. I år var kognition ett huvudtema, ett område som blir allt mer betydelsefullt inom hela det psykiatriska området.
Vi var också ansvariga för ett antal Riksstämmosymposier. På fredagen handlade det om ADHD under Olle Hollertz ledning, det var så välbesökt att stolarna inte räckte till, Kul!
I år slog vi rekord (så långt bakåt jag överblickar, kan ha varit fler tidigare) i antal posters på posterutställningen, 10 st. Tove och Diana hade en svår uppgift när vinnaren skulle utses. Det fick bli ett hederspris också.

Psykiatrifonden, där jag är ordförande, delade i SPF:s monter ut ett kulturpris till Maud Nycander, fotograf och filmare. Hennes filmer inifrån en psykiatrisk vårdavdelning som visades på TV har gjort mycket för att minska fördomarna om psykisk sjukdom. Några av de övriga av årets stipendiater berättade om sin forskning, det är så mycket intressant som pågår. Du som vill läsa mer om detta kan göra det på www.psykiatrifonden.se Alla verksamma inom någon gren av psykiatrin borde bli medlemmar, ”alla” insamlade medel går till forskning eller arbetet mot fördomar. Psykiatrin behöver en motsvarighet till cancerfonden och Rosa Bandet!
Som tidigare år delade vi monter med Sfbup och rättspsykiatrin. SLUP fanns där och SPF:s sektion Konsultationspsykiatrin. I år var montern större och med mycket bättre placering än tidigare år. Det ihop med trevliga monteraktiviteter bidrog till att vi hade många besökare. Under dagarna fick vi nya medlemmar och många läkarstudenter var där och funderade över om psykiatrin var något för dem. Det var då en stor fördel att ha SLUP på plats som kunde berätta om hur det är att vara ST-läkare i psykiatri.
Kvällsaktiviteten med föreläsning om retorik med Barbro Fällman lockade ca 30 åhörare som alla var mycket nöjda efteråt. Det går att på så kort tid lära mycket om hur man skall lyckas få fram ett budskap. Dessutom var Barbro mycket underhållande att lyssna på. Att träffas på detta sätt i föreningen, kring ett seriöst tema och under trevliga förhållanden (god smörgås innan…), behöver vi!

Under dagarna hann vi dessutom med att ha styrelsemöte två halvdagar. Vi avhandlade remisser; besvarade och sådana vi skall besvara, rapporterade från alla de olika möten som vi representerat SPF på både inom och utom landet, pratade SPK (snart dags att anmäla sig!), ekonomin, det nordiska samarbetet och tidningen NJP och mycket mer.

Med detta avslutar jag det som blir 2010 års sista blogg. Jag vill tacka alla medlemmar för att ni valt att vara med i SPF. Föreningen behövs för att påverka utvecklingen av psykiatrin! Tillsammans gör vi skillnad! Jag hopps ni fortsätter som medlemmar även 2011 och att många av er på olika sätt vill bidra. Styrelsen hinner i dag, med alla de aktiviteter som pågår, inte själva med att göra allt utan vi behöver sprida uppdragen på flera.
Jag vill också tacka styrelsen för ett fantastiskt arbete, vi har uträttat så mycket under året. Nu behöver vi alla en välförtjänt paus under helgerna (fast några mail blir det nog…) för att med friska krafter ta oss an nästa stora evenemang; SPK och årsmötet.

Till alla: God Jul och Gott Nytt ÅR!

Lise-Lotte

2010-12-11


Blogg på väg hem från styrelsemöte under två dagar

Fredag kväll, om en timma hemma i Hyssna. Skall bli skönt, varit hemifrån sedan måndags morgon. Att möten kommer i följd (Örebro och Stockholm) sparar restid och resekostnader men det känns tråkigt att vara borta så länge. Saknar man, hem och hund!

Igår och idag har styrelsen jobbat hårt igen. Nästa alla kunde vara med, undantag Marcus, nybliven pappa (grattis!) och Francisco. Och för andra gången i rad hade Föreningen för Konsultationspsykiatri möjlighet att vara med, denna gång Marie Bendix. Kul att SPF:s andra subsektion (SLUP finns också) nu är en levande del i vår förening. Känns som vi blivit ett bra gäng där vi blir allt duktigare på att sprida arbetsuppgifterna, en nödvändighet om inte ordförande skall drunkna i arbete och vi skall kunna ta tillvara på alla de möjligheter som finns att ”gagna psykiatrins ändamålsenliga utveckling”. Ett axplock av allt vi gjorde under dagarna:

 • Avrapportering av de aktiviteter som ägt rum sedan vi sågs sist: Bok & Bibliotek och WHO mental Health day i Stockholm 8/10. Vi har all anledning att känna oss nöjda och planerar att delta även nästa år. Då hoppas vi vara ännu fler i montern på Bok & Biblioteksmässan som kommer att bli större.

 • Vi utsåg deltagare arbetsgrupper, informella samtal med beslutsfattare, internationella möten som vi allt oftare bjuds in till. Väldigt roligt! 

 • Detaljplanering av Riksstämman som inom kort kommer att skyltas upp här på hemsidan. För första gången som jag minns ordnar SPF en kvällsaktivitet för medlemmarna, föreläsning och träning i retorik. Det är något vi har nytta av att vara bra på. Vi måste kunna argumentera och föra fram psykiatrins krav och önskemål på ett slagkraftigt sätt.

 • Och så SPK förstås där programmet nu börjar ta allt fastare form. Vi kommer att ha ett fantastisk vetenskapligt program, intressanta brännande frågor att diskutera, organisatoriska/administrativa förändringar som kommer att beröra oss alla att ta ställning till, kulturella teman och inte minst FILM!! Och kanske popcorn och….
 • Vi kom ett steg vidare i vårt arbete med Vision 2010 – 2015 genom att vi nu, med underlag av det material som en arbetsgrupp tagit fram åt oss, formulerar handlingsplanerna för att nå delmålen under 2011.

 • Återigen tog vi upp frågan kring Nordic Journal of Psychiatry och hur SPF skall förhålla sig till den relativt stora kostnaden den innebär för våra medlemmar. För att reda ut de oklarheter och faktaluckor som finns inom styrelsen beslöt vi oss för att bjuda in redaktören för tidningen och ordförande i den Nordiska Psykiatriska Föreningen till styrelsemötet i januari.

 • Vår tidning, Svensk Psykiatri var ytterligare ett ämne. Vi får så mycket beröm för tidningen och all heder åt vår huvudredaktör Tove Gunnarsson, redaktionskommittén och Stina/Carol som hjälper oss med layout mm. 

 • Med utgångspunkt för professor Jan Beskows och mitt möte med Journalistförbundet i Almedalen i somras kommer vi att göra en handlingsplan för olika insatser med syfte att höja journalistkårens kunskapsnivå om psykiatri och de etiska regler som finns men inte alltid följs. Vi måste lära oss medias förutsättningar och spelregler så vi kan mötas på ett bra sätt.

Detta var en del av allt det vi diskuterade. Tror det var första gången vi hann med alla frågor och inte behövde bordlägga till nästa gång. Men redan när vi avslutade mötet hade det kommit in ytterligare en inbjudan till möte. Det får jag skicka ut i morgon. Hyssna nästa och fredagsmys! Ha det gott!

Lise-Lotte

2010-10-16


 

Blogg 12 oktober 2010 på väg från Örebro till Västerås.


Sedan arbetet drog igång på allvar igen, i slutet av augusti, har det varit full fart. 23 – 26 september var det Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg som ni redan sett glimtar av här. Där tillbringade jag nästan 4 dagar för SPF och även med min mans monter. Även jobbet har gått på högvarv, helgerna och nätterna har varit en utväg att hinna med SPF uppgifterna. Inbjudningar, förfrågningar, arbetsgrupper, remisser – många är intresserade av dialog med oss. Kul men det tar allt mer tid.
Anledningen till denna tågresa är att det har varit Kvalitetsregisterkonferens, den femtonde i ordningen och nu med rekordmånga deltagare, runt 600. Du kan läsa mer om det på www.kvalitetsregister.se och även inom kort se webb-TV och se alla powerpoint-presentationer.

o Jag var där med arbetskamrater från Södra Älvsborgs Sjukhus där jag jobbar som processchef sedan 3 år tillbaka efter många år som VC och områdeschef för psykiatrin. Med var också Maria, processägare (PÄ) för sepsisprocessen och Nicklas med ansvar för IT. Kvalitetsregister utgör basen i processarbetet när vi mäter medicinsk kvalitet eftersom de ofta speglar rekommendationerna i SoS Nationella riktlinjer. Annat vi mäter är ledtider och patienters och anhörigas syn på vården. Jag har i de valbara delarna av konferensen ”bevakat” psykiatri (min egen specialitet) och stroke. Det sistnämnda därför att jag under något halvår nu fungerat som PÄ i avvaktan på att kollega med mer ”rätt” specialitet skall ta över.
   

Vid dagens seminarium om de psykiatriska kvalitetsregistren blev jag verkligen glatt överraskad. Det har nu kommit långt i att förenkla inmatning, antalet frågor har dragit ned, protokollen verkar kunna integreras i journalen och om patienten har flera sjukdomar behöver man bara registrera en gång.

Och detta skall vi kunna börja använda 1/1 2011 (Sic!).  Ni som vill se detta seminarium kan gå in på www.kcp.se eftersom det filmades. Arbetet har bedrivits i projektform (NKP) och sedan skall registren leva vidare inom ramen av KCP i Örebro. Registren blir allt fler, nu är 8 godkända och det nionde på väg in; ECT. Från SPF:s sida driver vi frågan om att kunna följa upp utvecklingen av metabola syndrom genom registren, ev. genom en ”metabol” modul.

Vi har ett särskilt intresse av att göra detta med anledning av de riktlinjer som publicerades ihop med 7 andra specialitetsföreningar i november förra året. Du hittar dem under rubriken ”Om psykiatri” och ”SPF:s kliniska riktlinjer.

Psykiatrins kvalitetsregister var även representerade som utställare och med posters. Några foton på deltagare, utställare och posterdeltagare finner Du här bredvid.

p
j

Nu sitter jag på tåget mot Västerås för att träffa Johan, den ene sonen, några timmar. Trevligt!  Efter det far jag vidare till Stockholm. SPF har styrelsemötet torsdag och fredag så jag återkommer snart! Kanske blir det några rader redan på tåget hem på fredag em. Vi får se! Ha det gott!

 

Lise-Lotte


 


Kortkort blogg 31/8!

Hoppas ni haft en lika skön sommar som jag.
Kan inte klaga på något och varför skall man klaga..??

När jag började arbeta igen efter semestern var jag kliniker på heltid igen några veckor. Alltid lika roligt och ger bra erfarenheter att ta med in i mina andra uppgifter.
I förra veckan hade vi första styrelsemötet efter sommaruppehållet.
En intensiv heldag i Göteborg. Vi hade en mängd frågor att behandla; utkast på remissvar, nya remisser, uppföljning av SPK 2010 och fortsatt planering av 2011, Bok- och Biblioteksmässan, uppföljning av Almedalen 2010 (se liten rapport från den tidigare här på hemsidan) och planering av deltagande där även 2011, Riksstämman, riktlinjearbeten, rapport från utbildningsutskottet, nästa nummer av SP, ekonomi mm.

Det var ett ovanligt trevligt möte bl. a utifrån att, för första gången sedan jag kom in i styrelsen för 5 (eller 6?) år sedan, var en representant för SPF: s sektion för konsultationspsykiatri med på ett styrelsemöte. Vi hoppas att det inte var sista gången och ser fram emot ett fördjupat samarbete. Vi har ju en representant från SLUP med varje möte.

Hinner inte mer denna gång. I morgon, 1/9, deadline för material till SP och jag skall skriva ledare och en artikel om Almedalen och….
Men det är lugnt, kl bara 23.15 och natten ung.

Simma lugnt som vi sa i min ungdom, vi hörs!

Lise-Lotte


Almedalsblogg 10 juli 2010

I lördags sammanstrålade Ingvar Karlsson (arbetar bl. a med äldrepsykiatri i Mölndal, djupt engagerad i frågan kring papperslösa flyktingars rätt till vård)

Ingvar

i Borås för fortsatt gemensam resa till Oskarshamn. Efter övernattning där var det på fm dagen efter dags att ta färjan över till Visby dit vi anlände söndag em.

Jag letade upp den 6-bädds (2 st. 3-våningssängar) campingstuga där jag liksom Ing-Marie Wieselgren bodde.

Ingmare

Hon var redan den em inbjuden som deltagare i ett seminarium som BRIS ordnat om utsatta barn och Ingvar och jag följde med som ”aktiv publik” – en mycket viktig del av att vara där. Vi knöt bra kontakter och hoppas och tror att det skall resultera både i en artikel i Svensk Psykiatri liksom ett föredrag på Svenska Psykiatri kongressen. En av de stora grupperna av barn som ringer är de som har föräldrar med psykisk sjukdom. Vi har nog anledning att fundera över om vi gör allt vi kan för att förbättra deras situation.


På måndag gick Ingvar och jag på olika seminarier, jag en del med anknytning till mitt ”vanliga” jobb och Ingvar kring sådant som berörde äldre. Han tog alla chanser att föra fram SPF:s synpunkter. Jag medverkade också i ett seminarium som SPF, Handisam och NSPH ordnat tillsammans; "Bortom stereotyperna; vem syns i media?" ihop med Ann-Sofie Magnusson, JMG, Göteborgs universitet som skrivit en avhandling om hur media (TV:s Rapport) belyst psykiatrin sedan 80-talet, Rickard Bracken, projektledare, Handisam, Jan Axelsson, programdirektör för nyheter, sport och current affairs, SVT samt Anki Sandberg, samordnare psykiatrinätverket NSPH.

På kvällen började vi sprida programmet inför ”Psykisk hälsa kaféet” och satte upp plakat på strategiska ställen.
Tisdag var tidig uppstigning för att få allt på plats på Hästgatan 10 i Visby Choklad och Espressobar: Kamerautrustning, högtalare (även utåt denna gång så att gästerna på altanen kunde höra), roll-ups mm och inte minst böcker.

w

500 ex av boken ”Stolthet och fördom – möte med psykiatrin idag” som jag recenserat i SP och Läkartidningen delades ut till alla intresserade av Västerbottens läns landsting och hade strykande åtgång.

f

Kl 8 startade det med ”Kris och panik! - psykiatrisk första hjälp” med bl a Anna Odell, känd från att iscensatt ett tvångsomhändertagande som del i en installation, BILD och Finn Bengtsson, riksdagsman och psykiater. Psykiatrins sätt att bemöta människor i kris kom i fokus under diskussionen. Direkt efter kom ett seminarium som även det fokuserade på hur media rapporterar om psykiatri; ”Den onde psykiatern – psykiatrin i media”. Samtalsledare var Jan Beskow, hedersledamot i SPF och här deltog även Ann-Sofie Magnusson samt vice ordf. i Journalistförbundet Arne König. Intressant och lärorik diskussion. Redan innan hade Jan och jag bestämt träffa med Arne samt ordf. i Journalistförbundet Agneta Lindblom Hulthén dagen efter för att diskutera vad vi gemensamt kan göra för att höja kvalitén på rapporteringen och hur vi kan nå ut med positiva nyheter på ett bättre sätt.
Under tisdagen fanns mycket mer att välja på bl. a ”Beadsleeys familjeintervention” med bl. a Carl-Gustaf (C-G) Olofsson, ”Äldre tar väl inte livet av sig eller..?” med Ingvar. Under hela dagen var det mer än fullt på kaféet, folk fick sitta på golvet eller stå utanför. Roligt! På tisdag kvällen var C-G och jag och lyssnade på sett seminarium och psykosvård och attityder där bl. a Ing-Marie och Cecilia Brain var föredragande.

Onsdagens första punkt drog extra mycket folk; ”Hjärnkoll på hälsa – slå hål på myterna om psykisk sjukdom)

f

där folkhälsominister Maria Larsson var en av talarna ihop med Attitydambassadör Carin Aissa och Rickard Bracken, projektledare för (H)järnkoll. Dagen fortsatte med många intressanta föredrag kring hur det är att jobba inom psykiatrin, missbruk i kombination med psykisk störning, brukarinflytande. Under ett lunchseminarium talade Gellert Tamas om sin bok; ”De apatiska” och därefter följde en debatt om hur det kan bli så fel när alla bara följt lagar och regler. Förutom Geller, Ing-Marie som samtalsledare deltog bl a Eva Nilsson Bågenholm fr SLF samt Lars Stjernqvist, socialdemokratisk politiker samt Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Efter detta kom ett intressant seminarium ”Är alla självmord psykiatrins fel?” med Jan Beskow, Olle Hollertz och Bengt Eliasson, folkpartistisk politiker från Halland och ordf. i nämnden. Dagen och kaféet avslutades med ”Framtidens psykiatri” med Margot Wallström, Ing-Marie, Örjan Sallin från Psykologförbundet samt undertecknad. Under den stunden var det mer än 200 personer som satt på golv, stolar och stod för att lyssna. Margot berättade på ett mycket engagerat och gripande sätt om situationen för kvinnor och barn i bl a Liberia och Kongo med det sexualiserade våld som förekommer och den totala bristen på psykologisk/psykiatrisk hjälp.

Efter det kunde vi konstatera att vi har det bra i Sverige på många sätt och har en viktigt uppgift att förvalta och utveckla vidare.
Vi som ordnat Psykisk hälsa kaféet; bl. a sfbup, Gotlands kommun och psykiatri, Psykiatrin i Halland, Västerbottens läns landsting, Beroendecentrum Stockholm, Akademiska Sjukhuset samt SPF, konstaterade att vi var väldigt nöjda. Förra årets enda dag i år två, dubbelt så många deltagare och ett strålande väder gjorde detta till en succé! Vi skildes åt med tankar om att upprepa detta nästa år.

Morgonen efter med den tidiga båten till Oskarshamn var Ingvar och jag trötta men nöjda. Sen em. var jag åter i hemmet och påbörjade tvätt mm för att i morgon bitti med maken och goda vänner ta bilen ut i Europa. Vi har hyrt i en liten Italiensk by i Umbrien; Panicale.

När jag kommer hem igen skall jag under några veckor jobba heltid kliniskt, skall bli så roligt. Och sedan har vi Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 23 – 26/9 Där SPF har monter ihop med NSPH och (H)järnkoll/Handisam/Attityduppdraget.
Planeringen för det är intensiv men först semester…

Till er alla – njut och vila på olika sätt. Det är alla värda! Vi hörs och ses!

Lise-Lotte


Blogg 2 juli 2010: Rapport från Jonseredsseminarium och styrelsemöte och…

För 2 veckor sedan hade jag förmånen att delta i ett s.k. Jonsereds seminarium. Dessa äger rum på Jonsereds herrgård, en och en halv mil utanför Göteborg, och är Göteborgs universitets mötesplats – ett intellektuellt centrum där människor från alla samhällsområden träffas för att i en miljö och ett samtalsklimat som stimulerar till reflexion och kreativitet utbyta tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik. Man har regelbundet temat psykiatri och dagens tema var: ”Priset för psykiatrin” och frågeställningen var: Vad kostar den psykiska ohälsan – i kronor, ören och lidande? Och vad kostar behandlingen av den? Vad ska den tillåtas kosta? Vilket är det pris samhället vill betala för psykiatrin – och den psykiatriska forskningen?
Kring de frågorna kom diskussionen att kretsa. Ett 30-tal personer var inbjudna som representerar olika samhällssektorer och som ni förstår, SPF. Medverkande var bland andra docenten och överläkaren Lena Flyckt, öl Pia Rydell, öl Cecilia Brain, fil dr Ola Granström, överläkaren och projektledaren på Sveriges Kommuner och Landsting Ing-Marie Wieselgren och professorn och riksdagsledamoten Finn Bengtsson samt representanter från flera brukar- och närståendeföreningar. Dagen kommer att resultera i en liten skrift. Vi tog beslut att formulera ett upprop för att främja svensk psykiatrisk forskning vilket Du kommer att hitta på denna hemsida och på sikt även i SP.

En vecka senare var det dags för styrelsemöte igen. Denna gång i mina hemtrakter, på Kvarnen i Hyssna. Vi hade en heldag och här kommer en kort redovisning av vad vi hann med.
Många punkter känner ni igen eftersom de är stående: Almedalsveckan i Visby dit jag avreser i morgon (se program på hemsidan!), Bok- och Biblioteksmässan 23 – 26/9 2010, Riksstämman 1 – 3/12 2010 samt SPK
16 – 19/3 2011 – samtliga i Göteborg. Mycket att planera och hålla ihop.

Kerstin Lindell, nyvald facklig sekreterare, hade för första gången möjlighet att vara med på styrelsemöte och gav oss en fyllig rapport från utbildningsutskottet. Marcus tog upp SLUP-frågor (vår ombildade ST-sektion), vi konstaterade att SP nått nya höjder med sitt sista nummer (Mount Everest?) och vi hade en skriftlig rapport från Dan kring de olika riktlinjerarbetena vi dragit igång.
Vi hade denna gång professor Jan Beskow som gäst under en del av dagen och diskuterade hur vi kan närma oss media i allmänhet och kring suicid i synnerhet. Vi jobbade med en artikel kring ämnet suicid som vi håller på att försöka få publicerad i dagspress och planerade föredrag i ämnet i Almedalen. Jan var även kvar när vi fortsatte arbetet med vår vision och dess delmål. Det brådskade eftersom vi ville ha detta som utgångspunkt för en broschyr att kunna dela ut i Visby.

Vi hann även med trevlig social samvaro. Som ni säkert förstår var det ett intensivt och givande möte.
Den ovan nämnda broschyren kom från tryckeriet igår och är bara så fin. Den står nedpackad ihop med SPF-pennor, 2 kartonger SP och lite annat i min hall inför resan i morgon. Återkommer med rapport från Almedalen inom kort.
Vad roligt om några medlemmar hade vägarna förbi!

Trevlig sommar
Lise-Lotte

Blogg 2010-05-07

Nyss klev jag på X2000 i Södertälje och är på väg hem till Hyssna. Vi har under två dagar haft styrelsemöte. Det är andra gången nya styrelsen möts och vi har arbetat intensivt.

En viktig del är att ge de nya i styrelsen möjlighet att komma in i de ”gamla” frågor vi har arbetat med förutom att börja få ”egna” arbetsuppgifter. Som alltid när nya personer kommer in i en grupp uppstår nya möjligheter utifrån de kunskaper och erfarenheter de för med sig. Det känns som vi har en väldigt bra blandning av åldrar, kunskapsområden och erfarenheter. Ni skall veta att det är högt i tak i diskussionerna, i vart fall är det vad som sägs när vi utvärderar. Det innebär inte att vi har svårt att komma överens men det ger oss en god möjlighet att få många aspekter belysta i diskussioner inför beslut.
Mycket värdefullt, vi skall ju kunna representera ”alla” medlemmar.
Frågor som vi under dessa dagar haft uppe:

 • Kort diskussion kring remisser där vi konstaterade att det kommit in
  7-8 st. sedan föregående styrelsemöte och där vi valt att besvara 3.

 • SPK där vi utvärderade årets och sög i oss det beröm som många medlemmar gett oss men framför allt koncentrerade vi oss på det som vi vill göra bättre inför nästa år. Vi kom också bit på väg i planeringen av nästa års SPK, i mars 2011, i Göteborg. Det är ett stort arbete att planera och genomföra men väldigt roligt!

 • Vi gjorde en total genomgång av hemsidan där ni om ett tag kommer att se en delvis ny struktur men också en uppdatering av alla flikar. Vi har utsett ansvariga för varje sida och gett dem i uppdrag att regelbundet uppdatera när något händer och annars se över ”sin” flik minst en gång i halvåret.

 • Vi jobbade vidare med arbetsfördelningen inom styrelsen och kommer att visualisera detta i ett dokument på hemsidan.

 • Som stöd för styrelsearbetet kommer vi att ha ett årshjul som skall hjälpa oss i framförhållningen av arbetet utifrån de fasta uppgifter föreningen har: årsmöte, SPK Riksstämman, utgivningen av 4 nummer av Svensk Psykiatri, SP. I årets lägger vi också in Almedalen, Bok- och Biblioteksmässan, de inplanerade styrelsemötena mm. Det kommer att hjälpa oss att inte tappa bort frågor utan få med dem i god tid i olika sammanhang.

 • Maria håller på att skriva en förteckning på vilka personer som representerar föreningen i olika arbetsgrupper. Det är många och tanken är att detta skall kunna ligga på hemsidan under fliken arbetsgrupper så att de medlemmar som har särskilt intresse i en fråga vet vem de kan vända sig till.

 • Nästa nummer av SP har deadline för material 20/5. Tove konstaterade nöjd att det kommer in allt mer material och vi försöker i alla sammanhang be medlemmar att skriva några rader när de är iväg och ”representerar” SPF i olika sammanhang. Maria redovisade från ett sådant möte och det kan ni läsa om i kommande SP. Tyvärr saknar SPF fortfarande en person i redaktionskommittén och det rekryteringsarbetet pågår.
 • Vi diskuterade förslag på artiklar vi ville ha skrivna och i vilket forum och vår adjungerade pressekreterare Arne antecknade flitigt.

 • Vi vill starta upp arbete med 4 kliniska riktlinjer: ECT (ny), Äldrepsykiatri (revidering), Tvångsvård (revidering) samt Bipolär sjukdom (ny). Dan har tagit på sig att vara samlande kraft för detta i styrelsen och ta kontakt med personer som vi hoppas kan vara huvudförfattare.

När vi skildes åt för några timmar sedan kunde vi konstatera att vi faktiskt hunnit med allt på dagordningen vilket inte är så vanligt. Det och att vi har haft så trevligt ihop bidrog till att vi kände oss nöjda. Vi har nästa styrelsemöte i senare delen av juni, sedan har vi ett uppehåll innan vi börjar igen i slutet på augusti.

Vi hörs
Lise-Lotte


Blogg från Tallinn, Estland,10/4 2010


9-10/4 var det dags för Joint Committees årliga möte, en del av det nordiska psykiatriska samarbetet. Nu för första gången i Estland som valdes in i september 2009 i Stockholm. Mötet ägde rum i Tallinn, en stad där jag aldrig tidigare varit. Sverige representerades av Hans Ågren, 6-årsdelegat och undertecknad i min roll som SPF:s ordförande.

Jag är fortfarande kvar, åker hem till Sverige i morgon bitti. Har en stund på hotellet nu innan det är dags att gå ut och äta middag och skall passa på att ge er en kort rapport om vad vi diskuterat. Ett mer utförligt reportage hoppas jag kommer i nästa nummer av SP. Henrik Wahlberg, som medverkat vid mötet i sin egenskap av WPA:s ansvarige för ”the northern zone” har lovat skriva och även få med några av sina kort.
”The northern zone” sammanfaller delvis, men inte helt, med det nordiska samarbetsområdet. Här kommer delar ur mina minnesanteckningar med ev. fel och brister (prata och lyssna på engelska och anteckna på svenska inte alltid så lätt…):

Som inledning fick vi en presentation av psykiatrin i Estland med bl. a en PowerPoint presentation av Andres Lehtmets, ordf. i Estlands psykiatriska förening. Han har lovat ställa denna PowerPoint till vårt förfogande och så snart den kommer lägger vi ut den på hemsidan. Utöver vad som framgår ur Andres PowerPoint berättade han att barn- och ungdomspsykiatri inte är en egen specialitet i Estland, något som man försöker få myndigheterna att ändra på.

lIsland lämnade en skriftlig rapport Klicka här (pdf).
Norge: Översyn på gång kring tvångsvård. Kommer att ordna konferens kring detta. I diskussionen framkom att detta med översyn och diskussion kring tvångsvården förekom i alla länderna.
Danmark: Kommer 2020 sakna nästan 50 % specialister.  Dock går ST-rekryteringen bättre nu. Som en följd av psykiaterbristen har man utformat en påbyggnadsutbildning av psykologer i psykiatri. Utbildningen är samma program som ST-läkare! Har diskuterats att man kan få en begränsad förskrivningsrätt ex av antidepressiva.
Finland: Det har tagit fram en nationell plan för utvecklingen av psykiatrin. Färre sängar (ligger i ett nordiskt perspektiv ganska högt idag) och utbyggnad av öppenvården. Är på väg att införa ”vårdgaranti” för psykoterapi. Man har försökt klargöra vad patientsäkerhet är ur ett psykiatriskt perspektiv: suicid, polyfarmaci, tvångsåtgärder och personalens säkerhet.

Under mötet berättade Hans och jag om resultatet och erfarenheterna från NCP i Stockholm september 2009 och Norge berättade om sina planer för NCP i Tromsö 2012.
Vi diskuterade ekonomin för den nordiska kommittén samt vår gemensamma tidning Nordic Journal of Psychiatry.
Henrik gav oss en kort sammanfattning av vad som är på gång inom WPA (www.wpanet.org) vad gäller insatser i Haiti, early carrier psychiatrist (YP) där Sverige (genom Marie Bendix) och Estland är representerade men inte de övriga nordiska länderna, arbetsgrupper från bl. a Sverige kring ICD-11 och kommande WPA-kongresser; nästa i St. Petersburg i juni.

Marianne Kastrup från Danmark hade varit med på den europeiska psykiatriska kongressen (EPA) och berättade om detta.
Innan vi skildes åt bestämde vi att ses igen i Stavanger om 1 år men troligen ytterligare en gång till hösten.

Efter att mötet avslutades hade en del av oss förmånen att få göra ett studiebesök på ett psykiatriskt sjukhus i Tallin med både öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård. Som vanligt inser vi hur bra vi i allmänhet har det med utrustning och lokaler i Sverige. Det var mycket trångt och många patienter på liten yta samt i förhållande till personal på vårdavdelningarna. Vårdinnehållet var en blandning av mycket modernt (kognitiva träningsprogram för patienter nyinsjuknade i psykos) men vissa delar kändes mycket gammaldags ex att patienterna inte hade egna kläder utan någon form av ”uniform” i brokiga färger och mönster. Men mitt största intryck är ändå att man gör ett fantastiskt arbete med de resurser man har och att det pågår en snabb utveckling.

Sista delen av detta skriver jag efter att ha varit med delegaterna från Island, Hans och Henrik och ätit middag på en afrikansk restaurang (i Tallinn!). Intressanta diskussioner och mycket skratt! Nu återstår en natt med god sömn och i morgon bitti frukost innan hemresan startar.

Det blev ytterligare en stund med denna blogg nu på söndag. Planet från Tallinn till Stockholm för vidarebefordran till Göteborg är inställt. Nu blir det 5 timmars väntan på flygplatsen. En liten tröst är att det är ett direktflyg. Hans och jag håller modet uppe!

Vi hörs
Lise-Lotte


Blogg 30/3 på tåget hem från Stockholm


Känner mig just nu gnällig, trött och hungrig. Tåget minst två timmar försenat pga. lokfel. Alternativen på förtäring i bistrovagnen har minimerats. Åker ofta 1 klass men idag var de biljetterna slut. Förseningen innebär att mina olika alternativ med bussanslutningar i Göteborg verkar gå om intet eller att jag får sitta där och vänta ca 2 timmar. Får se om jag kan få taxi betalt av SJ eller annars har redan min snälle och tålamodige make erbjudit sig att komma och hämta. Idag hade jag extra gärna velat komma hem i tid; under eftermiddagen kom dottern med sin lilla familj hem (hon fyller 30 år i morgon) och ene sonen kommer hem efter 2 veckor utomlands. Vi hade planerat att äta lite gott ihop och ha lite familjekväll. Så nu förstår ni hur synd det är om mig. Nog gnällt! 

Har idag varit på möte med de olika specialitetsföreningarna inom Läkarförbundet. Sedan några år tillbaka sker detta regelbundet; en dag på våren och ett tvådagars internat i oktober. Vi får alltid korta rapporter av Eva Nilsson Bågenholm från de olika frågor förbundet arbetar med och jag återger till er i kondenserad form och som jag uppfattat frågorna:

 • Avtalet går ut i övermorgon. Kommer att förlängas i avvaktan på det privata näringslivet skall bli klart med sina. Troligen kommer förhandlingarna igång i slutet på april.
 • Patientsäkerhetspropositionen räknar regeringen fortfarande skall gå igenom under våren. I så fall kan den börja gälla vid nyår. Har tagit tid hos lagrådet. Största förändringarna är att HSAN får minskat uppdrag och SoS ökat. Vårdgivarna för större ansvar för det förebyggande arbetet.
 • Avslut livsuppehållande behandling har aktualiserats utifrån den kvinna som till SoS begärt att få sin respirator avstängd. Eva framhåll vikten att skilja på att avbryta livsuppehållande behandling och dödshjälp. SLS och SLF har samma ståndpunkt i frågan. Ingmar Engström, ordförande i SLS:s etikdelegation har uttalat sig senaste veckorna på ett mycket bra och klargörande sätt. SoS kommer att lämna besked i detta enskilda fall i slutet på april och ser nu också över sina allmänna råd kring detta.
 • Försäkringskassan håller nu på med flera frågor och har begärt in synpunkter med extremt kort svarstid. Intygens utformning ses över och dessutom vill man samtidigt att de före årsskiftet skall hanteras elektroniskt i hela landet och av alla vårdgivare. Finns viss tveksamhet kring att detta r tidsmässigt möjligt…
 • SPUR kommer att organisatoriskt ligga under IPULS framöver. Måste drivas mer affärsmässigt och kan nu, som en del i den nya målbeskrivningens krav på kvalitetsgranskning, inte längre drivas genom att ”snälla” arbetsgivare låter läkare göra detta på arbetstid och ”halvideellt”. I anslutning till detta kom frågan upp om vad man från SPUR kan göra om en klinik får mycket dåligt resultat och inte själva har ambition eller möjlighet att åtgärda. Den frågan håller på att diskuteras med SoS fick vi besked om.

Efter detta korta punkter kom en politiker från alliansen, Anders Andersson KD, och berättade om deras sjukvårdspolitik om de vinner valet. Om detta var det många vackra ord och självklarheter men inte mycket konkret att peka på.

En stor fråga som vi sedan fick information om och dessutom diskuterade var om det behövs bakjoursutbildningar. Svensk Kirurgisk Förening, SKF, har gjort ett beundransvärt arbete kring detta i form av ett 3-årsprojekt, bl. a tillsatt särskild studierektor, presenterar fall i sin tidning, ordnar utbildningar i olika sammanhang. Läs mer på www.bakjoursskolan.se.  Vi diskuterade sedan om detta skulle behövas i alla specialiteter, vad SLF kan göra och var specialitetsföreningarna kommer in. Vi beslöt att bilda en arbetsgrupp kring detta i UFO:s regi (som jag efter att ha frågat fick reda på att det är SLF:s utbildnings- och forskningsdelegation?). Jag kände att detta var en fråga jag tar med mig ”hem” till SPF för diskussion i styrelsen och ev. vidare till utbildningsutskottet.

Sista punkten jag hann vara med på var ovanligt trevlig: METIS som Raffaella Björck var och informerade om. Det väckte stort intresse och flera andra föreningar ville få reda på mer på den efterföljande kaffepausen. Inte minst de nya pedagogiska greppen och användandet av lärplattform på internet trodde flera var en framtid. Det visade sig även här att SKF gjort något som påminner en hel del om detta.

Efter detta var det dags för mig att gå till tåget där jag fortfarande sitter, just nu 2,5 tim försenad. Detta blir nattmangling. Och så är jag hungrig igen– det får bli en ny vända till bistrovagnen. Undra om det finns några nötter kvar..??
Vi hörs!

Lise-Lotte


2010-03-19

på väg hem från SPK 2010
Jag sitter nöjd och trött på Centralstationen i Stockholm och hoppas att mitt tåg till Göteborg skall gå 16.10 som planerat. Hit anlände jag mycket sent måndag kväll efter att blivit 45 min försenad med krånglande tåg. Det har varit händelserika dagar och jag skall berätta lite kort från detta.

Nu på tåget:
Tisdag förmiddag började med presskonferens på Socialstyrelsen där man släppte den slutliga versionen av Nationella Riktlinjer ångest och depression. Direkt efter intervju med Ekot och Läkartidningen. Iväg till Sveriges kommuner och Landsting på Hornsgatan där organisationen Hälsofrämjande Sjukhus och Vårdorganisationer hade årsmöte. Det är ett av de uppdrag jag har på mitt arbete på Södra Älvsborgs Sjukhus.
Hämtades med taxi därifrån till radiohuset där jag var med i direktsändning i P1 där jag intervjuades om riktlinjerna igen ihop med en företrädare från primärvården och en representant från föreningen Balans. Jag har ännu inte hört intervjuerna själv, får se om jag hinner det via datorn i helgen.

På kvällen träffades vi i styrelsen i SPF ihop med de som ansvarat för de olika programspåren på SPK för en sista genomgång och finslipning. Den kvällen var jag trött, det hade varit en intensiv dag.
Onsdag var det start på SPK kl 10.
440 anmälda, verkligen roligt! Jag hade inte varit på Södra Teatern innan och hade vissa problem i början med att hitta i de charmiga lokalerna. På onsdag hade vi mingel och ”psykiatrisk teaterupplevelse”, helt fantastiskt. Skådespelaren Gunilla Röör, Hans-Peter och Åsa från styrelsen, dramaturgen från operan Stefan Johansson samt Marianne Kristiansson, rättspsykiater och Göran Rydén, psykoanalytiker gav oss en fascinerande upplevelse. Det kanske inte är så stor skillnad att vara skådespelare och psykiater?

Torsdagen innebar årsmöte på eftermiddagen där delar av styrelsen lämnade (TACK Åsa, Hans, Robert och Olle för det trevliga och givande samarbete vi haft ihop!) och vi fick glädjen att välkomna nya (se annan plats på hemsidan; ”om SPF” – styrelsen). Ändrade stadgar för ST-sektionen innebär att de nu tagit första steget mot SLUP – Grattis! Sedan snabb omklädning och till Berns för festmiddag. Hans och Marcus i styrelsen ihop med Svante Bäck underhåll under minglet, vi åt och drack gott, lyssnade på operasång av Charlotte Hasselström med dottern Hedda vid pianot.
Olle höll ett roligt och intressant tal samt lockade upp ”sina” gamla ordföranden; Henrik Nybäck, Hans Ågren, Anna-Maria af Sandeberg, Christina Spjut och undertecknad så vi fick berätta om vår tid ihop med Olle i styrelsen. Kul och uppskattat.
Därefter började dansen. En sådan trevlig kväll – 200 psykiater festar ihop! Under torsdagen hann jag dessutom med styrelsemöte med Psykiatrifonden (www.psykiatrifonden.se) samt SPF:s professorsmöte.

Idag, fredag, var det nästan lika många människor kvar ända till kl 12 när kongressen slutade. Många medlemmar har varit framme och varit positiva till SPK. Man har sagt sig vara nöjd med ett bra vetenskapligt program, bra kulturella inslag och möjligheter till sociala kontakter och trevligheter verkar vara ett vinnande koncept. Verkligen roligt!

Vi behöver veta vad Du tycker, eposta till ordforanden@svenskpsykiatri.se På det sättet kan vi göra kongressen ännu bättre till nästa år i Göteborg 16–18/3.
Direkt efter avslutet av SPK hade vi det sista och uppsummerande mötet kring Nordiska Psykiatrikongressen. Dessa fakta och erfarenheter tar jag med mig när Nordiska Samarbetskommittén träffas i Tallin i april. Hoppas detta kan vara till hjälp för att Norska Psykiatriska Föreningen, som ordnar kongressen i Tromsö 2012.
Det känns skönt nu att vara på väg hem, jag saknar make och hund när jag inte är hemma. Och tystnaden, det ”låter” hela tiden i Stockholm. Vi hörs framöver!

Lise-Lotte


2010-02-05

Dags att anmäla sig till Svenska Psykiatrikongressen!
Sitter på tåget på väg till Västerås, skall kombinera möten i går och idag med besök hos barn i Västerås och barn och barnbarn i Stockholm.
Igår hade vi årets första styrelsemöte. Så roligt att träffa styrelsen igen och trots oväder hade alla kommit som anmält sig. Olle skulle ha varit med på ST-läkarnas årliga kongress som representant för styrelsen i SPF men lyckades inte ta sig till Bäckskogs slott i (o)vädret.

Inte oväntat kom en stor del av tiden på mötet handla om SPK och årsmötet, nu bara ca 5 veckor bort. Det mesta klart men oväntade saker händer förstås. Vi tycker ändå att läget är under kontroll och ser fram emot att få träffa många av våra medlemmar.
I övrigt kom styrelsemötet att handla om att börja förbereda SPF:s deltagande under Almedalsveckan i Visby där SPF kommer att finnas på plats på samma plats som förra året men nu under två dagar; 6 – 7/7. Jag träffade förra veckan Ing-Marie Wieselgren och vi ”spånade” på ett program som jag stämde av mot styrelsen. Detta är ett tillfälle för oss att påverka politiker och tjänstemän genom att både ordna seminarium men också gå och lyssna på andra och komma med inlägg. Jag återkommer till detta, det ser verkligen ut att bli ett bra program!
Vi talade också om program till Riksstämman där det redan är deadline för att anmäla förslag på Riksstämmosymposium 5/3. Vi hade flera olika idéer som vi skall jobba vidare med kring detta. För det egna programmet har vi lite mer tid på oss att planera, där är det möjligt att anmäla förslag fram till i augusti. Vid styrelsens årliga professorsmöte i samband med Riksstämman i november blev just Riksstämman en av de saker där vi från professorsgruppens sida ser fram emot ett mer systematiskt samarbete. Anders Wallin och Hans Ågren (Riksstämman är i år i Göteborg) lovade ta på sig den rollen.

Även kring vår tidning, Svensk Psykiatri, efterlyste vi mer aktiv medverkan och skissade på en ”professorsruta” i varje nummer. Ulf Rydberg föreslogs till att hålla samman detta och har börjat jobba på att i det nummer som kommer ut i mars ha med material. Det kommer att bli det första nummer som vi skickar till identifierade beslutsfattare som vi vill informera om psykiatri, det första numret med ett brev från mig. Vi hoppas på detta sätt ”främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling” som våra stadgar föreskriver.
Detta var några av punkterna på styrelsemötet, de var betydligt fler. Sista mötet med denna styrelse, ofattbart att ett år gått. Tråkigt med de styrelsemedlemmar som lämnar, vi kommer att sakna dem. Glädjande att flera av dem tagit på sig uppgifter framöver på styrelsen uppdrag som de kommer att hjälpa till med.
TACK för allt jobb ni gjort!! Och tack för det ni kommer att göra framöver. Vi ser med förväntan fram emot att få nya kamrater efter årsmötet och hälsar dem varmt välkomna!

I dag har jag varit på det årliga SFI-mötet, detta i min roll som ordförande även i Psykiatrifonden. Jag var där för att lära mig mer om hur den årliga redovisningen går till och allt runt detta. Det är en rigorös kontroll av hur de pengar som samlas in används. Minst 75 % av medel som föreningar som har s.k. 90-konton samlar in måste gå till ändamålet. För närvarande är det i Sverige så mycket som 90 % som gör det och bara 10 % till administration.
För just Psykiatrifonden är summan ännu lägre, 5 % går till administration. Det känns bra. Vill Du själv skänka pengar eller bli medlem så kan Du enkelt göra det på www.psykiatrifonden.se

Nu närmar sig tåget Västerås, denna dags slutstation och en kväll ihop med ena sonen, lite god mat och ett avsnitt av Morden i Midsomer.
Lev väl tills vi förhoppningsvis ses på SPK. Anmäl er nu så ni får plats!

Lise-Lotte


2010-01-01

Blogg 1/1 2010 med önskan om ett Gott Nytt År!

Efter en trevlig julhelg med familj, numera utökad med ett barnbarn (världens vackraste tycker jag kanske inte så oväntat..?) sätter jag mig igen vid datorn.
Så är det då dags att skriva 2010. Ett nytt år ligger framför oss med allt vad det innebär av möjligheter och utmaningar.
Vad har då SPF gjort under 2009? Ett litet axplock:

 • vi svarar idag på betydligt fler remisser än tidigare (ett sätt att påverka och föra föreningens talan mot beslutsfattare),
 • vi har tillskapat konceptet ”mobila CME-kurser” för att säkerställa tillgången på kvalitetssäkrad vidareutbildning även utanför storstäderna,
 • vi ordnade i mars under tre dagar den svenska psykiatrikongressen, SPK, i Göteborg med över 500 deltagare
 • vi var i år för första gången i Visby under Almedalsveckan ihop med bl. a SKL och NSPH
 • vi fanns på plats i monter ihop med bl. a SKL och NSPH under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
 • vårt utbildningsutskott har deltagit i framtagandet av ny och förbättrad målbeskrivning för ST, arbetat med att specificera dessa mål i Rekommendationerna, arbetat med kvalitetssäkring av sidotjänstgörningar och av steg1 samt SPUR-verksamhet.
 • vi presenterade i anslutning till Riksstämman kliniska rikliner för schizofreni (revidering) och metabola syndrom (nya).
 • vi har, ihop med Svenska Föreningen för Barn och Ungdomspsykiatri, (SFBUP), och Rättspsykiatriska föreningen ut vår tidning; Svensk Psykiatri, SP, i 4 nummer/år
 • I år har vi dessutom, ihop med SFBUP, arrangerat den nordiska psykiatrikongressen i Stockholm med över 750 deltagare från ca 25 länder.
 • Och så har vi intensivt planerat för nästa års SPK i Stockholm på Södra Teatern 17 – 19/3.

Med detta känner vi oss i styrelsen mycket nöjda och vill TACKA för året som gått! Samtidigt kan vi konstatera att det finns så mycket mer att göra om vi vore fler att sprida arbetsuppgifterna på. Vi letar efter sätt att ”bredda” styrelsearbetet på och har bl. a tillskapat en referensgrupp kring remisshanteringen och till SP. TACK till alla inom och utom styrelsen som bidragit på ett så kreativt och konstruktivt sätt! Vi kommer att behöva fortsätta att arbeta på det sättet.

Med dessa rader tar jag nu lite semester och lämnar Sverige för varmare breddgrader i övermorgon. Njut av den ledighet som är kvar så hörs och ses vi igen med nya krafter inom kort!

Lise-Lotte