Bloggar 2011
Bloggar 2010
Bloggar 2009

 

Ordföranden bloggar - 2009


 

27 november 2009

På tåget, på väg hem från Riksstämman i Stockholm.

Har nu varit iväg igen i tre dagar och så mycket vi hunnit med. Vi = SPF:s styrelse.
Naturligtvis har vi då varit på Rix där vi både haft monter ihop med SFBUP och Rättspsykiatriska Föreningen. Trots usel placering, längst bort i halvtom korridor (varför hamnar alltid psykiatrin där??) hade vi en hel del besök i montern.
Medlemmar, studerande på läkarutbildningen som just skulle gå psykiatrikursen, AT- och ST-läkare. Även kollegor från andra specialiteter, kanske mest från allmänmedicin, kom förbi och stannade till i intressanta diskussioner och hur vi inom specialiteterna är beroende av varandra. SPF hade ett heldagsprogram på torsdagen med start 8.30 och som löpte hela dagen med dubbla pass under lunch (!) till kl 18.
Min bedömning är att vi hade fler åhörare i år än tidigare år. Dagen inleddes med ett symposium: ”Specialitetsövergripande konsensus om handläggning av kardiovaskulär risk för personer med psykisk ohälsa” under ledning av Dan Gohefors, initiativtagare till detta arbete och facklig sekreterare i SPF:s styrelse. Detta var förstanyhet i Läkartidningens nyhetsbrev, se länk http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13310 och även Dagens Medicin hade gjort en artikel kring detta. Roligt när det arbete som görs för att kvalitetssäkra vården uppmärksammas. Dessa kliniska riktlinjer, ett samarbete mellan SPF och 6 andra specialitetsföreningar, kommer enbart att publiceras på webben och vi räknar med att ha det på vår hemsida före nyår. Dagens avslutades med ett symposium där SPF:s nyutgivna kliniska riktlinjer kring schizofreni presenterades. Nils Lindefors har lett en arbetsgrupp kring detta som alltså är den första av föreningens riktlinjer som revideras. Den första gavs ut för ca13 år sedan. Den går att beställa via Gothia förlag www.gothia.se och finns också som pdf här på hemsidan.
Förutom Rix hann vi med ett mycket kort styrelsemöte och vårt årliga professorsmöte. Det sistnämnda kändes mycket positivt och vi hittade fler samarbetsytor framöver; en ”professorsruta” i vår tidning Svensk Psykiatri och ett ”professorsprogram” på kommande Riksstämma. Vi redogjorde för den nya ST-målbeskrivningens krav på ”enskilt arbete med vetenskaplig inriktning” och kravet på handledare i samband med detta med vetenskapliga meriter. Vi tror att detta kan bli ett problem på många håll i landet, särskilt som vi inom SPF rekommenderar att det även är en person verksam inom psykiatrin.

Ja, detta var en kort redogörelse för några innehållsrika dagar.
Frågan är om inte den största händelsen ur mitt perspektiv var att få träffa vårt första barnbarn, 3 dagar gammalt, igår. En fantastisk känsla! Den kommer jag att bära med mig under helgen och resten av livet.
Vi hörs snart igen!

Lise-Lotte


2009-11-29


 

1 november 2009

Bussresa, denna gång av privata skäl men ändå en bra möjlighet att skriva några rader. Maken dåsar i sätet jämte och det gör även våra goda vänner i raden bakom. Mörkt ute, har just passerat Linköping.
Åker Bus4you, ett mycket bekvämt färdsätt.

I veckan som gick hade vi styrelsemöte i SPF igen. I augusti var det tvådagars, nu ”bara” en dag. Återstår några möten till före nyår; en halvdag i samband med Riksstämman och ett tvådagars igen i dec. Vi har så många olika aktiviteter i gång samtidigt så tiden räcker nästan inte till på mötena. Ändå arbetar vi mellan mötena i olika grupperingar och med olika uppgifter som vi sedan återför under mötena, allt för att spara tid och arbeta mer effektivt. Nu hade tyvärr flera i styrelsen förhinder. Det är inte så lätt att få ihop styrelsearbetet med det vanliga arbetet i dessa tider och ibland är det privata förhållanden som sätter ”käppar i hjulet”.

Detta möte handlade om:

 • Riksstämman – de sista praktiska detaljerna kring program och monter.

 • Svensk Psykiatri – slutspurten av nästa nummer men också mer långsiktigt strategiska frågor.

 • Förberedelser inför årsmötet; kallelsen måste ut med kommande nummer av SP.

 • Svenska Psykiatrikongressen – där mycket av huvuddragen i programmet blev klart veckan före mötet i den arbetsgrupp som ihop med Hans-Peter (sekr.) och Robert (vice ordf.) haft det som uppgift. Planeringen kring de kulturella och sociala inslagen fortsätter. Ser lovande ut!

 • Information från mötet i Joint Committee som ägde rum i samband med NCP. Vi var i styrelsen inte så insatta i det tidigare men vet nu mer. SPF har två representanter, en sk 6-årsdelegat; Hans Ågren, och ordförande i föreningen. Nästa möte äger rum i Tallin i april nästa år. Efter dessa möten skall vi fortsättningsvis lämna en kort rapport till Svensk Psykiatri.

 • Frågor som fick bordläggas; rapport från ST-sektionen och utbildningsutskottet, rapport från mitt möte med Eva Nilsson Bågenholm mm.

I samband med nästa styrelsemöte, i anslutning till Riksstämman, har vi det årliga professorsmötet. Det ser vi fram emot!
Om inte förr så hörs vi efter det. Ha det bra i vintermörkret och kom ihåg att det går mot ljusare tider igen om 6 – 7 veckor!

Lise-Lotte


2009-11-01


 

22 oktober 2009

Som vanligt när jag skriver sitter jag på tåget. Det har denna gång hunnit gå en längre period än vanligt mellan mina inlägg. Beror ju inte på att inget hänt, tvärtom.
Sedan jag skrev sist har vi; SPF och jag, hunnit med en hel del och jag skall i korthet återge detta:

 • Vi har haft ett tvådagarsmöte i utbildningsutskottet (uu). Vi arbetar nu intensivt för att få ihop ett första material med rekommenda-tioner till nya målbeskrivningen för ST. Vi träffade denna gång under en dag representanter för Rättspsykiatriska föreningens samt Barn- och ungdomspsykiatriska föreningens utbildningsutskott. Mycket värdefullt. Vi pratade rekommendationer men även hur vi kan samverka för att möte specialisternas behov av fortbildning. CPD är det nya vidare begreppet (läs inom kort mer om det här på hemsidan under utbildningsfliken) där CME-kurser är en delmängd.

 • Vi jobbar just nu intensivt på nästa nummer av SP.

 • Idag hade programkommittén för nästa Svenska Psykiatrikongress sitt möte och stommen till ett program lär enligt rapporter finnas. Där var jag inte med utan det håller Hans-Peter i (sekr. i SPF).

 • Jag har varit moderator på två konferenser, den ena var den nationella kvalitetsregister konferensen där jag var moderator dag 2. Mycket intressant att höra om hur kvalitetsregistren nu utvecklas och kvalitetssäkras. Man lägger nu i alla register, somatiska som psykiatriska, allt större tonvikt på att få med brukarnas synpunkter. Det skall finnas PROM:s med – patient reported outcome measures.  Även roligt att höra hur arbetet kring de psykiatriska registren nu åter tar fart. Vi återkommer kring detta framöver på olika sätt.

 • Idag var jag moderator på slutkonferensen kring Nyckelprojektet, det tredje nationella genombrottsprojektet inom psykiatrin. Denna gång med tema slutenvård. SÅ mycket bra utvecklingsarbete som bedrivits och så goda resultat man lyckats nå. Ni lär kunna se konferensen på SKL:s webb-TV och där också hitta resultaten.
  Ett projekt hade lyckats minska användningen av tvångsåtgärder på sin avdelning med 40%!

Får räcka för denna gång. Snart framme. Snäll make hämtar med bil, annars hade jag haft 1 timmas väntan och 1 timmas bussresa till att se fram emot. Vi hörs!

Lise-Lotte

2009-10-22


 

28 september 2009


Åter tågresa och tid att skriva. Tid har det annars varit ont om nu det senaste. Sist jag skrev, i fredags, var jag trött på väg hem från den Nordiska Psykiatrikongressen. Trött men nöjd! Men väl hemkommen var det dags att ”ladda om”.
Lördag och söndag var jag på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg som i år hade knappt 100 000 besökare och drygt 800 utställare. Mitt intresse och tid lades på två av dem: montern ”Psykiska hälsa genom livet” där SPF, sfbup, Psykiatrifonden, SKL, Attention m.fl. fanns. Ing-Marie Wieselgren, Lotta och Daniel (arbetskamrater med Ing-Marie på SKL) som ”stommen” i gänget och med olika läkare på plats under de fyra dagarna, hade fullt upp. Kanske kommer ett reportage kring detta separat via vår webbmaster Stina och då även ett och annat foto kan finnas med. Materialet som fanns i montern tog i delar slut under lördagen och påfyllning fick hämtas i SPF: s lager som nuförtiden finns i både Borås och Stockholm. Många var framme och det blev intressanta samtal. Personal inom psykiatri, studerande, lärare. Människor som behövde råd för egen del och för sina anhöriga. Tyvärr hann jag inte vara med lika mycket som jag önskat men jag tror att denna ”premiär” på B&B måste sammanfattas som succé!
Skälet till att jag inte kunde vara på plats i ”vår” monter är att jag var med maken i hans och där hade vi verkligen fullt upp. Väldigt roligt!

Nu har jag bytt plats och sitter och skriver i väntan på bussen som skall ta mig de sista 5 milen hem, får se om jag hinner blir klar innan den kommer. Då återstår 1 timma innan jag hoppas få se vår bil väntandes.
Idag har jag åter varit i Stockholm. Denna gång möte i styrgruppen för METIS. Med sin nye VD verkar nu Ipuls vara rätt ställe att förvalta projektet och kunna ta hand om fortsättningen efter projekttidens slut. Det finns en möjlighet att projektet kommer att kunna förlängas men om det blir så vet vi först efter nyår. Om inte har vi nästa år på oss, med förlängning ytterligare tid. Från en trevande början med ”barnsjukdomar” tycker vi att konceptet har förbättrats och med ytterligare erfarenheter kan det bli ännu bättre. Idag ägnade vi mycket tid åt att prata om implementeringen, den viktigaste och svåraste delen av alla projekt. Följ med i vad som händer via Metisprojektet. Detta berör inte bara ST-läkarna utan alla specialister som handledare, studierektorer och verksamhets chefer. Det får räcka för idag, bussen ”på gång”
Vi hörs inom kort!


Lise-Lotte

2009-09-28


 

25 september 2009

På tåget hem från Stockholm igen, denna gång efter att varit där nästan 6 dygn. Denna vecka har ju nämligen NCP (Nordic Congress of Psychiatry) ägt rum. Jag är trött men nöjd – det blev bra. I vart fall tycker jag det och det vore roligt att höra från er medlemmar med synpunkter!
Maila till mig – ordforanden@svenskpsykiatri.se

Den vetenskapliga- resp. organisationskommittén under Lars von Knorrings och Anna Åberg Wistedts ledning har under nästan 3 år arbetat. Själv kom jag med ”på allvar” efter det jag tillträtt som ordförande i mars i år och har sedan dess lagt mycket tid på att bistå.
Kongressen startade efter lunch på tisdag men startade för min del redan på måndagen med ett möte med JC som är Joint Committeé of the Nordic Psychiatric Association. Där har alla nordiska länder, from nu även Estland, 2 representanter. En av dem är ordföranden i resp. förening samt en s.k. 6-årsdelegat. Från Sveriges sida är det Hans Ågren. Väldigt intressant att få höra lite vad som händer inom psykiatrin i dessa länder och hur de olika föreningarna arbetar. Där kan vi säkert lära av varandra.

Själva kongressen hoppas jag kunna återkomma till på olika sätt; ytterligare här på hemsidan och då ev. ihop med foton, kanske en del reportage i SP framöver. En mycket positiv sak var att vi arrangerat den ihop med sfbup vilket lett till ett fördjupat samarbete. Som en del i det hade vi på torsdag em. ett gemensamt styrelsemöte. Vi hann även under kongressen ha ett möte med ST-sektionen där det pågår ett arbete att formalisera och förtydliga. Troligen återkommer vi kring detta på årsmötet med förslag på stadgar att ta ställning till.


Väl hemkommen är Bok- och biblioteksmässan igång där SPF i år finns med ihop med sfbup, Psykiatrifonden, SKL m fl. Själv skall jag hjälpa till i montern där under lördag och söndag, samtidigt som jag skall hjälpa till i makens monter. Blir att dela på sig men det är jag ju van vid.
På måndag åter i Stockholm, då för ett styrgruppsmöte i METIS. Kanske blir det några rader då igen på tåget hem.

Lise-Lotte

2009-09-25


 

30 augusti 2009


Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Så roligt att hela styrelsen hade möjlighet att vara med. Denna gång var vi i Bohuslän och njöt av de karga klipporna.

SaltosillVi jobbade intensivt och jag skall kort återge några punkter:

 • Nordiska Psykiatrikongressen, NCP, 22 – 25/9 och CME-kurserna 23/9. Här diskuterade vi bl.a. ekonomi och vad vi i styrelsen skall ha för ”arbetsuppgifter” under dessa dagar. Över 600 anmälda från 24 länder! Och det går fortfarande att anmäla sig.
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 24 – 27/9. Här kommer SPF att finnas på plats ihop med SKL; Ing-Marie Wieselgren bl.a., SFBUP och Psykiatrifonden. Bilder ur Fotoutställningen ”Bryt Skam!” av fotografen Agneta Ekman Wingate kommer bl.a. att visas och barn- resp. vuxenpsykiater kommer att finnas på plats för samtal med allmänheten.
 • Tidningen Svensk Psykiatri, SP. Vi har insett att redaktionen är en person kort från oss i SPF. Namnförslag mottages tacksamt. Underlättar om personen bor så man har lätt att ta sig till Stockholm där redaktionsmötena sker. Liksom Bup önskar vi ha en referensgrupp som till varje nummer hjälper till att antingen skriva själv eller ”ragga” artiklar. Vi kom på ett antal namn och försökte i detta tänka på andra psykiatriska, eller psykiatrin närliggande, delföreningar. Även till detta tar vi tacksamt emot förslag och här har geografin ingen betydelse; detta är ”distansarbete”.
 • Svenska Psykiatrikongressen; SPK 17 – 19/3 2010 på Södra Teatern i Stockholm. Här har vi nu ett ”skelett” till program, programansvariga utsedda och de träffas 22/10. Vi pratade mycket om teatertemat och namnen på skådespelare som vi haft kontakt med, författare vi vill kontakta gjorde oss alla mycket förväntansfulla. Allt med psykiatritema!
 •  Riksstämman i Stockholm 25 – 27/11. Här finputsade vi på programmet där vi har en heldag psykiatri på torsdagen 26/11. Som tidigare år kommer SPF att ha en monter där Du förutom personer ur styrelsen kan träffa dito från rättspsykiatriska föreningen och ev. SFBUP.
 • Sist men inte minst tid ägnade vi åt arbetet med att revidera vår vision. Den nuvarande versionen finner Du här på hemsidan under rubriken ”Om psykiatri” – ”policydokument”. Maria Larsson, tidigare ST-representant i styrelsen, har lett en liten arbetsgrupp som jobbat fram ett första utkast som vi gick vidare med. Förslaget till SPF-vision ser i nuläget ut så här: ”God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom”. Kom gärna med synpunkter på detta. Tanken är sedan att utifrån detta sätta upp ett antal mål och göra handlingsplaner för att nå dessa under den tid visionen skall gälla. 2010 – 2013?

Ja, detta var kortversionen.
Den kortkorta: Livliga diskussioner, vilda idéer, glada skratt och INTENSIVT!
Vi hörs!

Lise-Lotte

2009-08-31


 

28 juli 2009


Nu har jag varit igång och arbetat två dagar efter semestern som överläkare på heldygnsavdelning och med ansvar för en öppenvårdsmottagning. Jätteroligt och trevlig omväxling mot mitt ”ordinarie” arbete som processchef på sjukhuset! Mina farhågor har hittills inte besannats, jag har inte fastnat i Melior eller andra IT-system. All personal på avd är mycket hjälpsam för att få den administrativt ringrostiga doktorn (= mig) fungerande och det verkar faktiskt lyckas. TACK!

Det är en sådan glädje att dessa veckor på året, när jag är klinisk verksam, möta den patientnära verksamheten! Under resten av året försöker jag ju bidra genom ett indirekt arbete. Att se att de saker som jag tidigare som verksamhetschef och områdeschef inom psykiatrin arbetade för att införa ex AUDIT och MADRAS, nu är rutin och tillför något i vardagsarbetet ex på avd; är väldigt roligt!
Flera arbetskamrater har frågat mig om jag märker några förändringar inom psykiatrin eller patientgruppen och JA – det gör jag.
På den positiva sidan ser jag med mina snart 20 år som specialist en mycket större möjlighet att få hjälp, både inom primärvården, kommunerna och den specialiserade psykiatrin. Det är inte alltid det framkommer i massmedia eller när vi själva inom verksamheten träffas men det beror säkert på att vi ser att det finns så mycket mer att göra.
Inom primärvården finns idag psykiatrisjuksköterskor och psykologer/psykoterapeuter, det fanns inte för 5 - 10 år sedan. Hoppas det får vara kvar när VG-vårdval införs! Och tänkt vilket specialiserat utbud vi idag har inom psykiatrin; många utbudspunkter och många olika typer av behandlingar. En helt annan bredd och djup än tidigare.

På den negativa sidan märker jag tydligt att allt fler riktigt unga söker hjälp inom psykiatrin och inte alltid för sjukdomar utan för symtom som mycket är förknippat med identitetsproblem och svårigheter att hitta sin plats i vuxenlivet. Arbetslöshet, sysslolöshet, omvänd dygnsrytm där ofta datorn och mobilen kommer in i bilden ger störd sömn, en bild från TV och film om hur ”glad” och vacker man skall vara. Inte lätt att leva upp till.
Alkohol och droger blir att allt större problem i alla åldersgrupper. Här behöver hela samhället sätta till alla klutar för att se hur vi kan bromsa. Vi har ju lyckats med rökningen, visst borde vi kunna åstadkomma samma vad gäller alkohol?

Jag ser fram emot de kommande veckorna och återkommer!

Lise-Lotte

2009-07-28


 

SPF var i Almedalen - ”Psykiska hälsa-café”
Sitter på bussen från Oskarshamn till Växjö, på väg hem efter några mycket roliga och givande dagar. I Växjö möter maken upp med bil för att ta oss de sista 20 milen hem. Annars skulle det krävts 3 byten till…

I tisdags, 30/6 2009,  var SPF med i Almedalen, för första gången som medarrangör till en heldag om psykisk hälsa. ”Motorn” bakom detta var Ing-Marie Wieselgren utifrån sin roll inom kvalitetsregister i Uppsalapsykiatrin samt ”Modellområden för ungas psykiska hälsa”, ett projekt inom SKL. Övriga som varit med är Psykiatrin på Gotland, sfbup, Psykiatrifonden och NSPH.
Dagen tillbringades i ett café i anslutning till Visby choklad och kaffeaffär, enligt infödda gotlänningar serveras där det bästa kaffet på ön. Förutom föreläsningarna, som inleddes med ett frukostseminarium kl 8.30 och avslutades 17.30, hade vi bord med tidningen Svensk Psykiatri, informationsmaterial om Psykiatrifonden, flyers om Nordiska Psykiatrikongressen (NCP). Där stod Lena Eidevall, ordf. sfbup, Ingvar Karlsson, vice ordf. Äldrepsykiatriska föreningen och undertecknad, ordf. i SPF, och pratade med förbipasserande utom då vi var ”på scen” och deltog i föreläsningar och diskussioner. Vi mötte många som arbetade med psykiatri både från sjukvården och den kommunala sidan, vi mötte tjänstemän och politiker. Föreläsningarna var pga. lokalen mycket öppna och synnerligen välbesökta, som mest närmare 100 personer. Personer som var ute för att shoppa klev in i diskussionen, bl a en åklagare som ville lämna synpunkter när vi pratade om användningen (eller snarare bristen på) av AUDIT inom psykiatrin och representanter från Polisförbundet då vi diskuterade hot och våld.

Förutom att vi har spridit kunskap och information, haft en utåtriktad kontaktyta, knutit värdefulla kontakter har detta bidragit till att fördjupa samarbetet mellan sfbup, Äldrepsykiatriska Föreningen och SPF. Allt detta under väldigt trevliga former.
Nu får vi utvärdera detta inom våra resp styrelser och se om och i så fall hur vi skall göra nästa år.
Vill Du läsa mer kommer vi ha en artikel i nästa nummer av SP där du även kan se bilder. Föreläsningarna spelades in och skall, om tekniken fungerar, gå att se på SKL:s webbplats via denna länk:  http://www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=7563
Tills vi hörs igen – njut av sommaren!

Lise-Lotte

2009-07-04

 

 

Blogg på väg hem.......... 090615

Ännu en mötesdag i Stockholm för SPF: räkning. Kom sent i går kväll; regn. På väg till första mötet idag; regn.
Telefon med maken hemma i Hyssna; strålande sommarväder. Nu åter i Göteborg för sista biten hem; sol! Hoppas det är midsommarvädret som infunnit sig.
Metismötet på förmiddagen var roligt, det börjar ge resultat nu. Första kursen lärde oss mycket. Andra går just nu och även då lär vi. Fler pilotkurser kommer att gå framöver. En första kurs med ”Metiskoncept” vill nu planera för repris och då som avgiftsfinansierad utbildning. Vi pratar allt oftare om hur det gamla och nya skall kunna mötas på ett bra sätt som innebär ett bredare utbud med större tillgänglighet.

Sedan var det bara att byta möteslokal och träffa gruppen som planerar Nordiska Psykiatrikongressen; NCP. Över 550 anmälda idag får oss att tro på mellan 800 – 1000 deltagare. Programmet i princip klart men massor av praktiska detaljer kvarstår. Tror att det kommer att bli en otroligt bra och trevlig konferens. Inte visste jag att det nordiska samarbetet har pågått sedan 1913. Lars von Knorring pratar varmt om hur roligt man brukar ha!

Nu är det sommar och för många semestertid. Själv jobbar jag två veckor till innan och det inleder min period i kliniskt arbete som jag haft varje sommar under mina chefsår. Brukar bli 4 – 5 veckor med arbete i både öppen- och slutenvård. Skall verkligen bli roligt!
Semesterperioden inleder jag på Gotland där SPF skall vara med för att möta politiker och media. Christina Spjuth, som ordf. förra året, var då med på ett symposium. Det gav mersmak. I år har SFBUP och SPF genom Ing-Marie Wieselgren och psykiatrin i Uppsala och på Gotland hyrt en egen lokal hela tisdagen 30/6. Hoppas detta kan bli starten på en rolig och givande tradition. Verkar som det finns någonstans att bo nu också, det såg mörkt ut ett tag. Och jag är ingen van campare så det käcka rådet jag fick av många tyckte jag lät rätt tröttsamt. Men nu har det som sagt löst sig och i morgon skall jag boka resan. Ni kommer att få rapport om hur det går.

Till dess önskar jag er alla en trevlig midsommar och riktigt härlig sommar så hörs vi igen! Vila ut så tar vi sats igen nästa termin! Blir ju rivstart med NCP och Bokmässan och Riksstämman och….

Lise-Lotte

2009-06-15

 


 

Blogg på bussen 09 05 28

Åter på bussen på väg hem till Hyssna efter två dagars möten i SPF: s regi. Tågresan och efterföljande buss bra tillfälle att jobba!

Igår träffades utbildningsutskottet, idag styrelsens tur. Ni skall få en kort rapport från båda.
Utbildningsutskottets huvudarbete handlar om att ta fram rekommendationer till nya målbeskrivningen. Det är ett stort arbete och vi tror inte vi kan lägga ut något material förrän efter sommaren. Vi vill att båda innehållet och formen skall vara ”good enough” även om vi inser att dessa typer av dokument alltid kommer att behöva revideras.

Som vanligt gick vi också igenom ”rullgardinen” utbildning på vår hemsida www.svenskpsykiatri.se så att materialet under alla underrubriker är aktuellt. Vi hittar alltid något att jobba vidare med! Vi fick av Tove veta mer om av  begreppet CPD ”continous professional development” varav våra CME-kurser är en delmängd. I detta sammanhang vill vi formulera SPF:s syn på hur specialisternas vidareutbildning skall se ut. Charlotte och Thomas tog på sig att göra ett första utkast och jag tror att det finns en del ”gamla” dokument som Tove, Nils Lindefors och undertecknad tagit fram. Vi diskuterade möjligheten att medlemmar av SPF skulle kunna få tillgång till Royal College av Psychiatry:s webbutbildning; Psychiatry on line. Kajsa skulle föra dialogen med RC vidare så i detta återkommer vi om det blir aktuellt.

På kvällen gick vi ut och hade en trevlig avtackning av Kajsa som slutat som projektledare i METIS men som fortsätter i utbildningsutskottet med oförminskad energi.

Styrelsemötet idag hade som sitt ”huvudnummer” att vi avsatt två timmar ihop med SFBUP:s styrelse för att diskutera alla våra gemensamma frågor. Jag räknar upp en del av dessa:

 • Almedalen: ihop med Ing-Marie Wieselgren och psykiatrin i Uppsala och på Gotland kommer vi den 30/6 att ha en egen lokal och heldag med psykiatrin i fokus. Vi skall under denna dag försöka visa beslutsfattarna i Sverige vad psykiatrin kan och vill! Vi är värda att satsa på!
 • NCP och våra föreningars roller före och under kongressen. Vi planerade för ett nytt gemensamt styrelsemöte under dessa dagar.
 • Riksstämman där vi kommer att dela monter med både BUP och Rättspsykiatriska föreningen för att ha en ”fast punkt” för våra medlemmar att komma till. Dessutom har vi ansvar för flera Riksstämmesymposium och minst ett heldagsprogram som Christina Spjut (förre ordf.) håller på att sätta ihop.
 • SPK 2010 i Stockholm där BUP kommer att ha ett ”spår” som innehåller det som är särskilt intressant för en vuxenpsykiater.
 • SPK 2011 i Göteborg som blir ett samarrangemang med BUP. Då kan vi bli minste 800 personer. Räcker Bergakungen till..??
 • ST-sektionens ställning i våra resp. föreningar

Som ni ser hann vi mycket på dessa två timmar. Vi i SPF: s styrelse hade alla reflektionen efteråt att dessa ”inompsykiatriska” kontakter är så viktiga! Tillsammans är vi starka och kan göra mer. Det finns mer som förenar än som skiljer oss åt och låt oss fokusera på det.

På resten av styrelsemötet hann vi prata om ytterligare många frågor; remisser som kommer in och skall besvaras (se hemsidan), intressanta idéer från våra medlemmar om chattforum och seminarium med journalister, tidningen, ekonomi mm.
Nu snart hemma och lite trött efter två intensiva men roliga dagar. Skall bli roligt att träffa familjen och vara på det vanliga jobbet igen.

Vi hörs!

Lise-Lotte

2009-05-29

 

 

Blogg på bussen 09 05 18…
Åter på väg hem med tåg och buss från möte i Stockholm för SPF: s räkning. Denna gång har mötet handlat om Nordiska Psykiatrikongressen; NCP. De två kommittéerna, vetenskapliga resp. organisatoriska träffades för att fortsätta planeringen. Det går fort mot 22 – 25/9 nu.

Lars von Knorring inledde med att berätta för oss att deltagarantalet är mycket bra; redan drygt 400 registrerade deltagare. Fantastiskt roligt!
294 föreläsare från 24 länder borgar verkligen för att detta blir en kongress med internationella utblickar. För att bredda programmet ännu mer beslutade vi idag om att ge möjlighet till ytterligare en posterutställning genom att inbjuda till att lämna in abstracts som rör utvecklingsarbeten med både klinisk och organisatorisk inriktning; ”så här gör vi…”
Det brukar vara av stort intresse att få inblick i vad som pågår runt omkring oss och underlättar om vi vill ta del av andras erfarenheter; både lyckosamma och misstag. Samlar vi oss kring detta i Norden har vi mycket att lära av varandra.
Senast 15/6 vill vi ha in dessa abstracts till Lars von Knorring.

Eftersom vi så olyckligt inte hade tänkt på hur sista datum för anmälan till lägre avgift låg i förhållande till utgivningsdatum på vår tidning Svenska Psykiatri, har vi, trots det stora antalet anmälda, beslutat oss förlänga möjligheten att anmäla sig till den lägre avgiften fram tom 15/6. Detta för att våra medlemmar inte skall behöva lida för denna lapsus. Det är svårt att hålla alla aspekter av allt i huvudet hela tiden…
Så välkommen med Din anmälan innan Du går på semester, sedan blir det dyrare!

I övrigt försöker jag hålla jämna steg med alla skrivelser av remisskaraktär dvs. där vi skall lämna synpunkter eller utse medarbetare till olika grupper. Detta sysselsätter jag mig framför allt med på helgerna och försöker dela ut uppdrag till resten av styrelsen eller andra medlemmar.
Dessvärre (eller bättre) består ju livet av annat än jobb och SPF så dessutom försöker jag umgås med make och ”barn” i den utsträckning de är hemma. Ett annat projekt är få fint i trädgården och runt huset efter att vi delvis lagt om avloppet. Ny uteplats har det blivit vilket tarvar nya utemöbler och fina krukor med blommor. Nu väntar vi på att solen och värmen skall komma tillbaka så vi får inviga den. Och så får vi besök av goda vänner från England som skall bo hos oss över den förlängda helgen så just nu är det inte långtråkigt (understatement). Men det gillar jag så jag njuter!
Njut Du också av livet och våren så hörs vi snart!

Lise-Lotte

2009-05-18


 

Blogg SPF 30 april 2009 = Valborgsmässoafton!

Hej igen! Sitter på tåget från Stockholm. Helt fullsatt, många på väg till firande av Valborg och Första Maj. Vädret strålande så det ser ut att bli en helg att njuta av utomhus.
Själv har jag haft två intensiva dagar i Stockholm i SPF:s tecken. I onsdags hade vi en heldag styrelsemöte och det var första gången (förutom det konstituerande mötet direkt efter årsmötet) som nya styrelsen samlades.
Vi har utökats med en ordinarie medlem, Robert Rydbeck; äldrepsykiater från Lund, som på årsmötet valdes till vice ordf. Den andre personen som valdes in på årsmötet lämnade tyvärr ”walk-over” några veckor senare pga. arbetsbelastningen. Redan innan hade vi pratat om behovet att knyta fler personer till styrelsearbetet och det blev då ett utmärkt tillfälle att fullfölja den tanken genom att be Martin Rödholm, verksamhetschef för psyk klin i Kungälv, att vara ständigt adjungerad. Martin tackade ja men kunde inte vara med på detta styrelsemöte men väl Robert. Vi har också i styrelsen fått en ny ST-representant; Marcus Persson, även han från södra regionen, som ersättare för Maria Larsson som blivit färdig specialist. Marcus var med på mötet och fyller en viktig funktion i sin roll att vara ”brygga” mellan ST-sektionen och moderföreningen = SPF.

På mötet hade vi en mängd ärende bl a genomgång av inkomna remisser och lämnade remissvar och andra förfrågningar där SPF förväntas lämna synpunkter eller namnförslag. Enbart dagen innan (28/4) hade 4 sådana skrivelser kommit in varav 3 där vi skulle lämna svar senast 12/5 resp. 18/5. Prata om korta puckar…

Skrivandet fortsätter, nu har jag kommit över på bussen och har ytterligare knappt en timma framför mig innan jag är hemma. Ytterligare från styrelsemötet var att planeringen för SPK 2010 håller på att konkretiseras. Vi tittar på förutsättningarna att vara på Södra Teatern i Stockholm, nära Slussen. En liten ”delegation” bestående av Tove (vetenskaplig sekr.) och Stina (webbmaster och kongressfixare) har varit där och vi fick ta del av deras synpunkter. I början på nästa vecka skall ytterligare någon person göra studiebesök och sedan fattar vi beslut. Hans-Peter (sekr.) fick i uppdrag att samla ett utskott kring sig med syfte att planera för kongressen. Det är vår uttalade målsättning att försöka knyta ännu tydligare band till övriga psykiatriska föreningar och allmänmedicin både vad gäller innehåll i programmet och deltagande.

Nu till Riksstämman där vi i år har lyckats bli huvudansvariga för två Riksstämmosymposium och deltagare i ytterligare ett förutom att vi har hela torsdagen för egna programpunkter. Vi beslöt att tillfråga Christina Spjut (tidigare ordf.) om hon kan tänka sig att vara Riksstämmosekreterare, något hon tidigare ställt sig positiv till.
Ytterligare ett exempel på hur vi måste hjälpas åt för att hinna och orka göra allt det vi ser skulle behövas – vi har höga ambitioner.

En av de viktigaste punkterna på mötet var NCP som nu närmar sig med stormsteg. Programmet är så lockande med spännande ämnen och intressanta och välkända föreläsare, både nationella och internationella. Du hittar mer information och anmälningsblankett här på hemsidan.

I dag har utbildningsutskottet haft möte där den största delen av tiden ägnas år rekommndationerna till nya ST-målbeskrivningen. Det är ett stort jobb och även där har vi utökat antalet personer som är engagerade. Ny på detta möte var Tomas Eklund, specialiststudierektor från Stockholm, redan förra mötet hade vi ytterligare två nya och på nästa möte hoppas vi att de två nya ST-representanterna kan vara med.
Förutom målbeskrivningen bestämde vi oss för att bilda en ”grupp i gruppen” som skall jobba med specialisternas fortbildning och det nya begreppet CPD = Continuous Professional Development, där CME-kurserna (se gärna under rubriken utbildning – CME – knapp ”mobila CME-kurser”) är en delmängd. Charlotte Kollind (Tomas motsvarighet i Västra Götaland), Tove och Tomas tog på sig uppdraget.

Detta är en kort (?) sammanfattning av två intensiva dagar, nu närmar jag mig hemmet och helg. Säkert kommer det att inbegripa en hel del jobb med SPF – det är mycket på gång nu, inte minst NCP. Glöm inte att anmäla Dig före 15/5 – sedan blir det lite dyrare.
Men självklart skall det också bli tid för promenader med make och hund i det fina vädret, trädgårdsarbete, fika på altanen och annat!
Trevlig Valborg och Första Maj!

2009-04-30


 

2009-04-13

Påskdagens kväll och en stund över. Tillresta ”barn” tillfälligt ute, maken i ateljén och jag passar på att sitta en stund vid datorn.

Jag vill gärna berätta om AT-stämman i Stockholm 2 – 4 april http://www.at-stamman.nu/ där vår ST-sektion http://www.spfst.svenskpsykiatri.se/ fanns med för andra året i rad som utställare. Jag var med i montern första dagen, 2/4, tillsammans med Sandra och dagen efter fick Alessandra besök av Hans Ericson från styrelsen, tillika studierektor. Vi var den enda yrkesföreningen på plats och lottade ut böcker till deltagarna vilket gjorde att vi kom tills tals nästan alla 500 besökarna. Många hade ett intresse för psykiatri, några hade redan bestämt sig för ett ST-block inom någon av de psykiatriska specialiteterna. Jag tror att vi lyckades förstärka intresset hos en hel del och ser att detta är en viktig uppgift för SPF som ett led att förstärka rekryteringen av ST-läkare, en överlevnadsfråga för psykiatrin. Glädjande nog ökar antalet ST-läkare! Om vi ser i nov -06, -07 och -08 har antalet inom Vuxenpsykiatrin varit 383, 382 resp. 494, inom Bup 74, 77 och 102 samt inom Rättspsykiatrin 8, 8 och 12. Sammantaget en rejäl ökning! Och tänk här tror jag att SPFST och SPF har spelat roll! Genom bl a våra kongresser, att våra ST-läkare var med på Psykiatrins ansikten, genom att medverka på AT-stämman och genom METIS.

3 april hade utbildningsutskottet möte och vi hade då förmånen att hälsa några nya medlemmar välkomna; Elina Sarasalo från Stockholm och Charlotte Kollind från Göteborg. Bägge medlemmar i SPF:s studierektorsnätverk. Detta möte ägnades helt och hållet åt att arbeta med rekommendationerna till nya målbeskrivningen för ST, ett jättearbete som helt och hållet ligger på specialitetsföreningarna.

Jag avvek från det mötet vid lunch för att träffa ordförandena för NCP:s vetenskapliga kommitté Lars von Knorring resp. Anna Åberg Wistedt, organisations kommitté. Det är nu hög tid att anmäla sig till kongressen, www.ncp2009.org., snart går avgiften upp (15/5) och ni får bara inte missa den, verkar bli fantastiskt bra!
Spännande program och trevliga kvällsaktiviteter.

Ser fram emot att träffa er alla då! Vi hörs snart igen – till dess får ni njuta av våren!

Lise-Lotte Risö Bergerlind

 

2009-03-31

 

Börjar så smått komma in i ordförandeskapets alla delar och kan konstatera att det är en omväxlande tillvaro. Det fyller framför allt mina kvällar och helger men även ibland dagtid. Det sistnämnda innebär framför allt olika möten. Om man som jag inte bor i Stockholmstrakten, utan mellan Göteborg och Borås, innebär det många resor.
Nu sitter jag på tåget (miljömedveten och bra möjlighet att jobba medan man reser) och skriver detta för att sedan i Göteborg kliva på bussen för ytterligare knappt 1 timmas resa. Dagens möte var mitt första med Läkarförbundets representantskapsmöte för specialitetsföreningarna. Sedan i höstas har man möte 2 ggr/år, en dag på våren (idag) och ett internat på hösten. Vid dagens möte diskuterades kring nya ST-målbeskrivningen och de konsekvenser den fått för hur SPUR nu skall jobba vidare, vi fick information från FK om hur de nu jobbar med stöd av FMR (försäkringsmedicinska rådgivare) som ersätter den ”gamla” läkarrollen inom FK samt den nya rehabiliteringskedjan.

Vi fick också information om att Läkarförbundet gett ut ett häfte som handlar om krav på vårdvalsmodellen som ju skall införas i primärvården i hela Sverige from 1/1 2010. Vi fick också information om att det kommer ett förslag om att detta även skall gälla specialiserad öppenvård (psykiatri?) och det förslaget kommer att presenteras 1 oktober.
Vid min fråga i en paus till den som håller i frågan på förbundet hur det skulle kunna ställa sig i förhållande till LPT/LRV resp. smittskydds-lagstiftning osv. hade man nog inte ännu hunnit dit i sitt tänk. Detta skulle kunna innebära stora förändringar för oss och är en fråga vi bör ”bevaka” framöver. Förbundets handlingsplan för jämställt specialitetsval presenterades, vi fick höra om EU:s medicintekniska direktiv och mycket annat intressant.
Nu närmar sig tåget så sakta Göteborg och jag stänger bloggen för idag.

Vi hörs snart!

Lise-Lotte Risö Bergerlind
Ordförande
Svenska Psykiatriska Föreningen

 

 

2009-03-15

Dagen efter avslutningen av den Svenska Psykiatrikongressen 2009 är jag trött men oändligt glad! Och stolt!!
Både över att nästan 450 psykiater (25 % av våra medlemmar!) och andra personer som arbetar inom psykiatrin kommit samman och över att ha blivit vald till ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.

Vi tillbringade tre dagar ihop på Filmstaden Bergakungen i Göteborg och avnjöt ett program med film utifrån det psykiatriska perspektivet samt över 60 föredrag.
På onsdagen, efter ordförande Christina Spjuts inledningsanförande, höll förra årets hedersledamot professor och nobelpristagaren Arvid Carlsson en högtidsföreläsning med en historisk tillbakablick på sitt arbete men berättade även om vad hans nuvarande forskning handlar om. Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder från Göteborgs Stad höll välkomsttal och bjöd på ”mingel” med mousserande vin och snittar till oss alla.
SPF vill framföra sitt varma TACK till Göteborgs stad för detta!! En sådan fin gest! Över 350 personer tillbringade trevliga timmar ihop, det var trångt och mysigt. I VIP-salongen (Bergakungens) underhöll styrelseledamoten Hans Ericson på piano ihop med överläkare Svante Bäck på flöjt. Därefter kunde 44 medlemmar som blev de lyckliga vinnarna till biobiljetter sjunka ner i VIP-salongens fåtöljer och med fri läsk och popcorn se filmen ”Män som hatar kvinnor”.

På torsdagen, efter innehållsrikt årsmöte med val av ny hedersledamot; professor Anna Åberg Wistedt, mycket diskussioner om bl a METIS och SoS remissversion av ”Nationella riktlinjer ångest och depression” samt val av ny ordförande (alltså jag) och nya ledamöter till styrelsen (se egen rubrik på annan plats på hemsidan) var det dags för festmiddag på restaurang Sjömagasinet. God mat och dryck, musik, tal och spontandans var några av ingredienserna som uppenbarligen uppskattades mycket av deltagarna. Vi kanske inte alla är purunga men vi kan verkligen ha kul ihop!
Trots, eller tack vare?, denna trevliga fest var fredagens föredrag välbesökta. Vid lunchtid var det hela slut och deltagarna återvände hemåt.

Vi i styrelsen vill TACKA er alla som kom och som bidrog till att det blev så lyckat! Vi ser fram emot att ni vill ta del i den utvärdering som kommer att ligga på hemsidan, så att vi inför nästa års kongress i Stockholm 17 – 19/3 2010 på Södra teatern kan göra det ännu bättre.
Det allra STÖRSTA TACKET vill jag rikta till Stina (webbmaster SPF) och Carol som hållit ihop allt, ordnat allt praktisk och funnits med som klippor under dessa månader av förberedelser och genomförande. Utan er hade detta inte gått!

Lise-Lotte Risö Bergerlind
Ordförande
Svenska Psykiatriska Föreningen


dash