Regeringens AT - satsning

SoS uppdrag

Regeringens uppdrag

Öka antalet AT-läkare inom psykiatrin (pdf) En nationell arbetsgrupp har bildats för att följa upp satsningen, SPF:s utbildningsutskott har en representant i gruppen.

Tankar från Svensk Psykiatrisk Förening (SPF) om psykiatri-AT skickat till SKL (pdf) Webbkurs
(2008-05-14)

 

2009-05-26