Arkiv 2008-2009

Arkiv 2010-2012

Arkiv 2013


Arkiv

 

 

 

 

 

Föreningen för konsultationspsykiatri
Föreningen är idag hösten 2015 under återuppbyggnad och planerar ett årsmöte i samband med Svenska psykiatrikongressen mars 2016
Läs mer här
2015-09-24

 

Call for abstracts! (pdf)
Dags att planera för nästa års kongress. Välkommen med abstracts!
2015-06-18

SPF´s styrelse har startat upp en ny Facebook-grupp
(Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
där Du som är läkare inom psykiatri kan begära inträde. Det är en sluten grupp (endast gruppmedlemmar kan se vad som skrivs) där du kan skriva om frågor som engagerar dig och vi i styrelsen kommer att berätta om pågående arbete. Vi hoppas det skall bli en trevlig virituell mötesplats. Välkommen till gruppen!

Nya
SPF´s nya styrelse

Styrelsen har fått några nya medlemmar - Läs mer här!
2015-03-17

 

Metis projkektet har ny hemsida
2015-02-18


Fråga doktorn, 3 november 2014 - SVT 1
Del 9 av 15. Vad gör man om man misstänker att någon i ens närhet mår så dåligt att det finns en självmordsrisk? Och varför begås 70 procent av självmorden i Sverige av män?�?br /> Kvällens direktsända program handlar om psykisk ohälsa och självmord och gästas av Ullakarin Nyberg, psykiatriker vid S:t Görans sjukhus och Umeåbon Patrik From som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självmordsförsök. Husdoktor är Gunilla Hasselgren och programledare heter Suzanne Axell.
2014-11-04


Idag publiceras en stor kunskapssatsning som adhd som tagits fram gemensamt av Socialstyrelsen, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SBU. Kunskapsstödet rör behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner, informations- och utbildningsmaterial om adhd.
Kunskapsguiden
2014-10-29


FN på väg att utesluta en halv miljard människor
I FN:s nya utvecklingsmål saknas specifikt fokus på psykisk sjukdom. Det är oacceptabelt då nära en halv miljard drabbas av dessa allvarliga sjukdomstillstånd. Nu måste Sverige agera, skriver Svenskt nätverk för psykisk hälsa i världen. Dagens Samhälle, Debatt
2014-10-28


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
Detta var huvudtemat vid det vetenskapliga mötet anordnat av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningeni (SFP) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Levnadsvaneprojektet.

Mötet var välbesök med 400 deltagare. Helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdopmar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka �?detta klarlades entydligt på mötet.

Nedan kan du ta del av referat samt filmer från dagarna. När detta inte längre ligger kvar som förstasidenyhet kan du hitta alla filerna här (under kunskapsdokument).

2014-11-05


 

Värdet av forskning inom psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa omfattar både psykisk sjukdom och psykiska besvär som leder till nedsatt välbefinnande och som påverkar det dagliga livet. Diagnoser som omfattas är exempelvis depression, ångestsyndrom och schizofreni.
2014-09-20

Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni �?nya riktlinjer
Socialstyrelsen poängterar behovet av kontinuerlig behandling
Läkartidningen. 2014;111:CY3U Läkartidningen.se 2014-08-27
2014-08-28


"Ta ansvar för psykiskt sjuka och stoppa kvacksalveri”
Debattartikel i Dagens Nyheter, 2014-06-10, där bl.a. SPF medverkar
2014-06-11


Varannan med psykisk ohälsa upplever diskriminering i vården
Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie
Läkartidningen. 2014;111:CXPU Läkartidningen.se 2014-05-23
2014-05-26


Svenska Psykiatriska Föreningen är del av en nordisk antistigma kampanj. Artiklar om stigmat som drabbar personer med psykisk ohälsa publiceras samtidigt i de nordiska dagstidningarna Svenska Dagbladet, Politikken (Danmark), Huvudstabladet (Finland) Läs mer i SvD, brännpunkt den 11 maj

De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd

2014-05-11


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
9-10 oktober 2014, Münchenbryggeriet, Stockholm
Som ett samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi. Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Socialdepartementet och med stöd av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder vi in till detta höstmöte.
2014-05-11


Svenska Psykiatriska Föreningen finns på Bok & Biblioteksmässan (pdf)
Kom och besök oss i vår monter Psykisk hälsa genom livet, C01:25
2014-09-25


Journalister måste bli mer noggranna
Medierna behöver se över sina egna spelregler �?journalister måste bli mer noggranna på vilka grunder psykiska sjukdomar görs till en del i brottsrapporteringen. Det skriver en rad forskare, författare och företrädare för organisationer inom området psykisk hälsa i en debattartikel
resume.se
2014-04-14


Nyhetsbrev från Socialstyrelsen


2014-04-07

Referat från Läkemedelsriksdagen den 4 mars 2014 (pdf)
2014-03-25


Ny blogg från ordföranden
2014-03-18


Professor Martin Schalling ny ordförande i Psykiatrifonden
2014-03-19


Raffaella Björcks pris för pedagogiska insatser för psykiatrin

utdelades vid Svenska Psykiatrikongressen 2014 och gick till Ing-Marie Wieselgren med motiveringen:

Ing-Marie Wieselgren har under hela sin yrkeskarriär oförtrutet arbetat med att höja den psykiatriska kunskapsnivån i Sverige.
Genom sitt genuina engagemang och nytänkande har hon skapat förutsättningar för utveckling av det pedagogiska arbetet inom psykiatrin.
Att se både individ och systemperspektivet var något som låg Raffaella varmt om hjärtat.

2014-03-16


NU är det dags för SPK 2014 - vi har fortfarande platser kvar.
Anmäl dig nu! Välkommen!

Programmet är uppdaterat, 2014-03-11


Svensk psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad
Svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Artikelförfattarna efterlyser en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på området.
Läkartidningen. 2014;111:CSTL
2014-03-11


Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2014
Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som Ökad användning av antidepressiva- en signal på ökad sjuklighet? Skapar vården ohälsa? ADHD - finns det och vad hjälper?
Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.
4 mars 2014, Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm


Trafikverket investerar för att förhindra självmord
Sveriges Radio
En glädjande utveckling som visar hur samverkan och uthållighet kan ge resultat och att suicid berör oss alla, inte bara psykiatrin
2014-01-31


Regeringen föreslår ny patientlag
Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår en ny patientlag.
Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet
2014-01-23


Fördummande verklighetsförvanskning
Svar på Nathan Shachar debattartikel
Debatt Dagens Nyheter
2014-01-05

Julblogg från ordföranden
2013-12-19

Varifrån kommer våra emotionellt instabila unga kvinnliga patienter?
Professor Åsa Nilsonnes avskedsföreläsning
2013-12-18

 

 

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder (pdf)


Cullbergstipendet 2014 (pdf)
Resestipendier för specialister i psykiatri, barnpsykiatri eller rättspsykiatri samt för läkare i specialistutbildning. Utdelas med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur.
Sista ansökningsdag 17/2 2104
2013-11-28


Svenska Psykiatriska föreningen engagerar sig i många frågor av stor betydelse för, inte bara våra befintliga patienter utan också för samhället i stort. Psykiatrin skall och bör blanda sig i samhällsdebatten för våra medborgarnas bästa. Senast i raden av debattinlägg med stor spridning var Ullakarin Nyberg, styrelsens vetenskappliga sekreterare.
Artikeln är en del i en serie om självmord som Svenska Dagbladet publicerar

Läs mer under länkarna

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vaga-fraga-om-det-som-skrammer_8762622.svd

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/ny-studie-visar-stora-brister-i-foraldrastodet_8755950.svd


Anders Printz bloggar om bl.a. levnadsvaneprojeket
2013-11-06


Svensk Förening för Äldrepsykiatri kallar överläkare Lise-Lotte Risö Bergerlind till hedersledamot (pdf)
Pressmeddelande


Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer Psykiatrisk tvångsvård är klar.
I samband med utgivningen anordnas en seminariedag.
Nationell dag om Psykiatrisk tvångsvård (pdf)
7 oktober, Stockholm
2013-08-152015-01-06