Regelverk

 

ST-tjänstgöringen regleras av lagar/förordningar och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. På socialstyrelsens hemsida finns mer information om den nya specialisteringstjänstgöringen.

 

 • SFS 1993:100 Högskoleförordningen
  2009-11-11 13:00
 • SFS 1998:1518 Förordning om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
  2009-11-11 13:00
 • SOSFS 2008:17  
  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2008-09-01
 • SOSFS 2007:23 Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården
  2007-12-21

Länk till Ladda ner Nya specialiseringstjänstgöringen för läkare

 

Sidansvarig: Michael Andresen
Senaste reviderad: 2015-07-24