CME

Continous Medical Education

 

SPF avser verka för ett uthålligt system för professionell fortbildning. Ett första steg togs vid vårmötet i Uppsala 2006 år då den första SPF-CME kursen gavs. CME (Continuous Medical Education) är ett internationell etablerat begrepp som i allmänhet syftar på kvalitetskontrollerade kurser och utbildningar i specifika medicinska ämnen.
Den vägledning SPF har för detta utvecklingsarbete är de förslag till CME inom psykiatri som finns framtaget av psykiatrisektionen inom UEMS (Union of European Medical Specialities, Section of psychiatry).
Läs mer).

Kursutbud inom SPF-CME skall så lång som möjligt vara kvalitetssäkrat genom granskning och certifiering av IPULS.

 

SPF avser fortsätta arrangera SPF-CME kurser med ett varierande och förhoppningsvis attraktivt innehåll vid riksstämman och vid vår årliga psykiatrikongress-. I förlängningen av detta finns en plan att utveckla system för personlig utvecklingsplanering samt utvidgat fortbildningsstöd.

Som bakgrund till denna satsning på fortbildning skall ses en övertygelse om yrkets föränderliga förutsättningar och behovet av att vi förvaltar detta inom professionen.

Kunskap om psykisk ohälsa och professionellt agerande för en specialist i psykiatri har en övergående tillämplighet. Delar av vad vi lärt oss står sig mycket väl, medan annat blir föråldrat. Ur ett globalt perspektiv har den professionella anpassningen till detta fenomen varierat. Att läkarprofessionen själv, dvs psykiaterkollektivet och våra professionella organisationer, är proaktiva för att tillgodose kompetenskvalitet verkar vara en framgångsfaktor.

 

Motion till Sveriges Läkarförund från SPF ang krav på specialister att delta i kontinuerlig fortbildning (pdf) a

 


 

2008-11-15