Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom (pdf)
 

Bilagor:
Formulär om levnadsvanor (pdf)

Hälsokurva (pdf)

Länkar:

Swedish clinical guidelines - Prevention and management of metabolic risk in patients with severe psychiatric disorders.
Nordic J Psychiatry, augusti 2010 (pdf
)

(Med tillstånd från Informa Healthcare)


Allmän information om fetma och fetma behandling;
http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?ArticleID=3320&C=2442

http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?ArticleID=6243

 
För den mer vetgirige -
Livsmedelsverkets hemsida

Ett praktiskt handbok om överviktsbehandling finns att beställa på dietisternas hemsida. Rekommenderas varmt. http://www.drf.nu/obesitas/index.html

Nya riktlinjer från WPA; "WPA Educational Module on Physical illness in patients with severe mental disorders
Återfinnes på WPA´s hemsida www.wpanet.org

 


Sidansvarig: Dan Gothefors
Uppdaterat: 2012-06-01