Svenska Psykiatriska Föreningens kulturpris 2010


Svenska Psykiatriska Föreningens kulturpris 2010dash

har tilldelats journalisten och författaren Ingrid Carlberg.

dash

Ingrid Carlberg har gjort svensk psykiatri en stor tjänst genom boken Pillret (Nordstedts 2008), där hon så mångsidigt och så djuplodande beskriver utvecklingen och anvädningen av de moderna antidepressiva medlen.
I en tid när skjutjärnsjournalister och diverse kulturarbetare hackar på psykiatrin, utifrån en snäv och vinklad agenda, angriper Ingrid Carlberg fördomsfritt sitt ämne och beskriver både basal farmakologi och klinisk verklighet, psykoterapier och psykofarmaka, läkemedelsföretag och marknadsmekanismer, kontrollmyndigheter och patientorganisationer.