Följ oss på:

Kontakt

Om programinnehåll:
Hans-Peter Mofors, hans-peter.mofors@sll.se

Alla frågor kring kongressen:
Stina Djurberg, stina.djurberg@bornet.net
Tfn. 070 510 34 76

Fakturafrågor:
Ewa Mattsson, ewa.mattsson@calaha.se
Tfn. 060-16 95 75

-----------------------------------
Vad händer i Göteborg:

----------------------------------